Cyklotrasy Znojmem a jižním pohraničím

Královské město Znojmo plné historických i církevních památek obklopují z jihu prastaré vinařské obce i čistá příroda Národního parku Podyjí. Na dosah od přirozeného centra regionu je tak úchvatná krajina, lahodné víno i hustá síť značených turistických či cyklistických tras. A navíc i vodácky splavný úsek hraniční řeky Dyje. V minulosti těžce zkoušené pohraničí se za posledních 30 let změnilo k nepoznání. Z původně zanedbané, vylidněné a zapomenuté oblasti se stalo turisticky atraktivní pásmo plné moderních služeb, opravených památek a vzácně neporušené přírody. Ožívají zde, stejně jako ve východním Znojemsku, lidové tradice a hudební folklór, jehož kořeny jsou zejména na Slovácku. Těch autentických se bohužel na Znojemsku moc nedochovalo, a to díky dramatické historii spojené s odsunem původních, převážně německy hovořících, obyvatel.

CO VŠECHNO ZDE STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU?


ZNOJMO

Odnepaměti přirozené centrum regionu, které má blíže k Vídni než k Praze – to je královské město Znojmo, druhé největší v Jihomoravském kraji. Jeho sídelní historie je doložena až do doby kamenné, a to zejména v místní části Hradiště, kde se v raném středověku nacházelo významné velkomoravské hradiště. V 11. století bylo mocenské centrum přeneseno na protější břeh Gránického potoka, kde byl na skalnatém ostrohu vybudován přemyslovský hrad. Okolo něj začalo růst nové středověké město Znojmo. Stalo se vedle Olomouce a Brna jedním ze tří hlavních správních center země a také sídlem „znojemské“ linie Přemyslovců. V areálu Znojemského hradu fungovala knížecí mincovna razící znojemské denáry a byla tu vystavěna i reprezentativní románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny s výjimečnou obrazovou výzdobou. Ta ojedinělým způsobem zachycuje jak křesťanské motivy, tak přemyslovskou rodovou galerii. Po zrušení církevních řádů Josefem II. a odprodání tohoto církevního majetku městu však rotunda sloužila postupně jako skladiště dřeva, chlév pro vepře, pivnice s tančírnou nebo košíkářská dílna. Dnes je jednou z nejvzácnějších kulturních památek ČR a lze do ní vstoupit jen za vhodných klimatických podmínek. Ale nahlédnout do ní se dá i díky modelu, kopiím maleb a videu v sousední hradní expozici. Znojemský hrad (uváděný také jako Deblínský zámek) byl jako významná zemská pevnost postupně upravován a zpevňován.

Roku 1710 byl přestavěn na barokní zámek pánů z Deblína. V přední části hradního areálu pak vznikl měšťanský pivovar, kde se pivo vaří dodnes. Zámeckou budovu od roku 1910 Znojemská rotunda sv. Kateřiny využívá Jihomoravské muzeum ve Znojmě v současnosti jsou zde k vidění historické zámecké i venkovské interiéry, regionální sklo a keramika i výběr z díla sochaře Hugo Lederera. Z nádvoří hradu a vyhlídkové terasy u rotundy se otevírá fascinující pohled na údolí řeky Dyje a všechny hlavní dominanty města Znojma. Hrad a rotunda však nejsou jediné objekty
ve správě Jihomoravského muzea. Jeho sídlo najdete v sousedním Minoritském klášteře. V něm byly mimo jiné uloženy ostatky krále Přemysla Otakara II. po bitvě na Moravském poli
a roku 1437 zde zemřel Zikmund Lucemburský. Dnes skrývá moderní expozice věnované pravěku a významným archeologickým objevům, živé i neživé přírodě, kovářskému řemeslu či orientálním zbraním (zdejší sbírka zbraní a zbrojí Orientu patří k největším ve střední Evropě!). Dalším výstavním objektem Jihomoravského muzea je Dům umění na Masarykově náměstí. V jednom z nejkrásnějších renesančních paláců v centru města je k vidění reprezentativní výběr gotického a barokního umění, historické mince i medaile. Výstavní sály slouží také krátkodobým výstavám a uzavřené nádvoří bývá v létě dějištěm pravidelných pohádkových představení pro nejmenší. Se životem a dílem vynálezce bleskosvodu, všestranného technicky i humanitně nadaného faráře Prokopa Diviše, seznamuje malý funkcionalistický památník v Příměticích na severním předměstí Znojma – další pobočka Jihomoravského muzea. Už z názvu současné expozice „Prokop Diviš 1698-1765, kněz, fyzik, lékař a hudebník“ lze odvodit, o jak výjimečnou osobnost se jedná. Posledním objektem ve správě Jihomoravského muzea je romantická zřícenina hradu Cornštejn

Strategický význam Znojma byl roku 1226 hlavním důvodem k povýšení na královské město a k výstavbě mohutných kamenných hradeb a městských bran. Ty byly v průběhu staletí zdokonalovány a Znojmo bylo považováno za nejlépe opevněné město mezi Prahou a Vídní. Po napoleonských válkách došlo k postupnému bourání bran a na vnějším pásu opevnění byly založeny parkové aleje. Větší část hradeb se však dochovala dodnes a vybrané úseky i obranné věže je možné navštívit v rámci prohlídkové trasy „Hradební okruh“ s průvodcem z místního
turistického infocentra. S ním můžete absolvovat i prohlídku historického centra anebo večerní trasu zaměřenou na legendy a pověsti. V sezóně potkáte za soumraku v křivolakých
uličkách města také ponocného. 

V turistickém infocentru města Znojma na Obrokové ulici si můžete i zapůjčit městská kola a objet všechna lákadla v centru i na předměstí. Pohodlnější alternativou bez kol je vyhlídkový elektrobus Znojmáček, který v sezóně projíždí ulicemi města, seznamuje s historií a na vybraných vyhlídkových místech dá ochutnat regionální dobroty. Pro děti jsou připraveny např. mošty a marmelády, pro dospělé pivo a víno. Provozuje jej průvodcovská agentura REMO-Agency, se kterou můžete objevovat nejen Znojemsko, ale i rakouské příhraničí. 

TOP turistickým cílem nejen Jižní Moravy je věhlasné Znojemské podzemí. Unikátní podzemní labyrint chodeb a sklepů patří k největším ve střední Evropě – má 27 km a místy je hlouben
až ve 4 patrech nad sebou. Projít jej můžete s průvodcem jednak po klasické trase s působivými audiovizuálními efekty, anebo se můžete odvážit na jednu ze 3 adrenalinových tras.

Nejvýraznější dominantou města je kromě gotického kostela sv. Mikuláše se vzácnými freskami, „chlebovou“ Madonou a unikátní kazatelnou ve tvaru zeměkoule, zejména gotická Radniční věž. Má pozoruhodnou a nezaměnitelnou střešní konstrukci a z dřevěného ochozu ve více než 60 metrech nad zemí je nádherný výhled. Stejně tak krásný je rozhled z Vlkovy věže na spodním konci Masarykova náměstí. Bývala součástí dolní městské brány a střežila nejdůležitější přístup od Vídně. Dnes je vinařským infocentrem, kde se dozvíte všechno o vinařích a vínech s certifikací VOC Znojmo (první apelační systém v ČR) nebo o vinařských akcích v okolí.

Královské město Znojmo bylo jako křižovatka důležitých obchodních cest obdařeno mnoha výsadami a privilegii. Např. právo várečné pro pivovarnictví získalo již roku 1278 od římského krále Rudolfa I. Habsburského. Už v době Karla IV. na různých místech ve městě působilo několik právovárečných měšťanů, kteří se později sdružili do pivovarského cechu. V předpolí Znojemského hradu pak byl roku 1720 založen moderní městský pivovar a od té doby se zde vaří pivo téměř nepřetržitě. Dochovaná měděná varna z roku 1930, vyrobená ve Škodových závodech v Plzni, je dnes hlavním lákadlem Expozice pivovarnictví. Hned naproti ní můžete zavítat přímo do výroby Znojemského městského pivovaru a dopřát si exkurzi i s ochutnávkou právě uvařených piv.

V sousední budově sídlí Enotéka znojemských vín – nejmodernější vinotéka v ČR, kde můžete „přechutnat“ celou Znojemskou vinařskou podoblast. Upoutá svou neotřelou architekturou, tak jako nové sídlo vinařské společnosti LAHOFER v Dobšicích u Znojma navržené stejným stavitelským týmem. Působivá obří vlna uprostřed vinohradů sbírá odborná ocenění a venkovní amfiteátr hostí
velké akce. Ty si nejlépe vychutnáte, ubytujete-li se v historickém centru Znojma ve vinařském Hotelu LAHOFER s certifikací Cyklisté vítáni. Další komfortní ubytování ve Znojmě nabízí velmi kvalitní wine & wellness PREMIUM Hotel s vytříbenou gastronomií, bazénem i kongresovým zázemím.

Kdo hledá akčnější zážitky, ten musí navštívit INFINITY Arénu – nejmodernější laser game a virtuální realitu v ČR, zabírající celé 2. parto funkcionalistického obchodního domu Dyje, jen pár metrů pod Radniční věží. Rozpumpovat krev jistě pomůže kvalitní káva ze sousední pojízdné cyklokavárny KOFI-KOFI, jejíž voňavé okénko najdete jak v centru Znojma u Radniční věže, tak u Louckého kláštera.

ZNOJMO-LOUKA

Monumentální barokní Loucký klášter na jižním předměstí Znojma je dnes jedním z nejvýznamnějších vinařských center jižní Moravy. Znovín Znojmo zde provozuje jak návštěvnické centrum s prodejem vín, tak vinařské a bednářské muzeum, unikátní vinařskou uměleckou galerii přezdívanou „Moravský Louvre“, ale také prohlídky areálu s průvodcem. Během nich navštívíte
i vzácnou románskou kryptu nebo rozlehlé štukové sály a sklepy v podzemí. Loucký klášter je také výchozím bodem pro Znovínský koloběžkový okruh nebo Znovín-walking – 14 nordic walkingových tras vedoucích mezi vinicemi Znojemska a Národním parkem Podyjí

VODÁCKY SPLAVNÁ DYJE

Hned pod hrází Znojemské přehrady začíná splavný úsek řeky Dyje, která je vhodná pro vodácké začátečníky nebo rodiny s dětmi. Ve vodáckém centru Stará vodárna si můžete půjčit lodě i veškeré vybavení a vypravit se po proudu klidné a mírné řeky třeba i na několikadenní výlet. Po proudu najdete další vodácká tábořiště v Krhovicích a Hrádku. Doplout přitom můžete až na Novomlýnské nádrže anebo i dál až k soutoku Dyje s Moravou na česko-slovensko-rakouském trojmezí. 

HNANICE

Starobylá obec obklopená vinohrady, jedna ze vstupních bran do Národního parku Podyjí. Osídlení při staré obchodní stezce spojující Znojmo a rakouský Retz i zdejší pěstování vinné révy je písemně doloženo už k roku 1201. Dnes je křižovatkou tras pro pěší, cyklisty i jezdce na koních. Hnanice mají co nabídnout i milovníkům církevní turistiky – kostel sv. Wolfganga stojí v místech, kde už pohané uctívali zázračný uzdravující pramen, nedaleko odtud je mystický Heiliger Stein a v katastru obce celkem 13 citlivě opravených kapliček, božích muk a soch světů. Do Hnanic také míří z Retzbachu speciální přeshraniční „Proutkařská cesta“, která spojuje místa s výskytem silných geomantických jevů. Půvab místa nejlépe oceníte, pokud se ubytujete v místním Hotelu Happy
Star
s certifikací Cyklisté vítáni. Velmi kvalitní wellness hotel s vynikající gastronomií, sportovní a relaxační nabídkou i kongresovým zázemím nabízí dokonce možnost netradičního ubytování v původním předválečném vojenském bunkru

CHVALOVICE

V blízkosti rakouských hranic nabízejí Chvalovice skvělé vyžití pro rodiny s dětmi i milovníky vína. Je zde jedno z největších venkovních dětských hřišť v republice s lanovými a dřevěnými herními prvky, pumptrackovou dráhou i posilovnou pro dospělé. Značené trasy pro pěší i na kole vedou podél potoka Daníž k malebné sklepní uličce nebo k vojenskému srubu MJ-S4 s krycím jménem „Zatáčka“. Ve vybraných dnech bývá otevřen pro veřejnost. Doporučujeme se ubytovat nebo alespoň najíst v Penzionu a restauraci Daníž. Obecní penzion s příjemnou letní zahrádkou a poctivou gastronomií, certifikovaný v projektu Cyklisté vítáni, najdete hned vedle dominanty obce, kostela sv. Markéty

CHVALOVICE-HATĚ

Přímo v prostoru česko-rakouského hraničního přechodu vyrostl obří obchodně-zábavní areál Excalibur City. Zahrnuje kromě obchodů, kasin, wellness salónů, privátního letiště či restaurace na palubě bývalého vládního letounu, také rozsáhlý dětský park Merlin´s KinderWelt , ke kterému v roce 2022 přibyla i minizoo Merlinova farma, anebo Muzeum Terra Technica. To je největším muzeem hudebních a zábavních přístrojů na světě. Kdo si chce zdejší radovánky dosyta užít, využije ubytování v Merlinově Kempu (mobilheimová vesnička vhodná pro rodiny s dětmi) anebo v moderním Jukebox Hotelu v retro stylu velkých hudebních hvězd. V obchodní zóně na Hatích najdete i Freeport – první outletové centrum v ČR a současně jedno z největších ve střední Evropě. Nabízí největší výběr značkového sportovního či outdoorového oblečení a doplňků na jižní Moravě, a to za ceny, které jsou výrazně nižší než v běžných obchodech. 

JAROSLAVICE

Vinařská obec Jaroslavice leží v jedné z nejúrodnějších lokalit Znojemska s malebnými sklepními uličkami, jejíž krajinnou dominantu tvoří třetí největší rybník Moravy a renesanční zámek nad ním (veřejnosti bohužel nepřístupný). 

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

Srostlice dvou vinařských obcí: Nového Šaldorfa a Sedlešovic v těsném sousedství Znojma je dnes oblíbeným cílem vinařské turistiky. V sezóně zde funguje stálá služba vinaře, kdy je vždy alespoň jeden sklep otevřen pro veřejnost. Impozantní vinařský lis zdobí prostranství mezi Modrými sklepy. Název je odvozen od namodralého pískovce, ve kterém jsou sklepy vykopány. Ten se odtud vyvážel i do Vídně, kde se používal na štuky honosných domů a paláců. 

SLUP

Zemědělská a zejména vinařská obec Slup se může pyšnit hned několika lákadly. V první řadě unikátním renesančním Vodním mlýnem se 4 funkčními vodními koly (ve správě Technického muzea v Brně), pak Muzeem čs. opevnění 1938 s vojenským objektem přístupným veřejnosti ve vybrané dny, a pak také malým Muzeem zemědělství. To sídlí v původní usedlosti u Mlýnské strouhy
v místní části Oleksovičky. 

ŠATOV

Vinařskou obec Šatov vyhledávají především příznivci vojenské historie. Ve správě Technického muzea v Brně je zde veřejnosti zpřístupněn Areál čs. opevnění a železné opony. Jeho hlavním objektem je pěchotní srub MJ-S3 s krycím jménem „Zahrada“, kde probíhají pravidelné prohlídky s průvodcem. Současná expozice je nadstandardní s původní výzbrojí a výbavou používanou
v letech 1960-1999, kdy armáda objekt opustila. Obklopují ho protitankové zátarasy, signální stěna železné opony, strážní věž i předválečná celnice či hraniční závora. Při speciálních akcích bývá areál oživován doprovodným programem. 

VRBOVEC

Prastarou vinařskou obec Vrbovec, největší ve Znojemské vinařské podoblasti, zdobí sklepní ulice s cca 260 vinnými sklepy. V sezóně je u některých z nich opřené žluté kolo – označuje sklepy otevřené pro veřejnost. Místní tradice tu ožívá díky znovuvzkříšené legendě o patronu vinic – Hroznové koze. Ta (a někdy i kozel a kůzlata) je hlavním námětem řady vinařských slavností i místní nenáročné naučné stezky. Ta vede také okolo obecního koupaliště, kde se můžete v letních měsících příjemně osvěžit.