Znojemské podzemí ZNOJMO

Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Podzemní systém chodeb a sklepů totiž představuje labyrint dlouhý přibližně 27 km, vyhloubený místy až ve 4 patrech nad sebou. Všechny ale veřejnosti přístupné nejsou.

Počátek budování bývá datován do přelomu 14. a 15. století a celkově zabírá 35–40 ha pod historickým jádrem města. Na stavbě se podíleli i uznávaní jihlavští havíři a muselo být odtěženo okolo 50–55 tisíc m3 rostlé tvrdé skály. Není zcela jasné, kam se vytěžený materiál ukládal, ale je velmi pravděpodobné, že byl použit i na dobudování rozsáhlého hradebního opevnění, které se okolo historického centra Znojma dochoval dodnes.

Je zajímavé, že v žádném archívu ani v městské kronice nejsou dochovány plány znojemského podzemí – pravděpodobně z bezpečnostních důvodů byl systém znám vždy pouze úzkému okruhu nejvýše postavených osob městské správy. Utajení bylo zapotřebí i během obou světových válek v průběhu 20. století, kdy se Znojemské podzemí prokazatelně využívalo jako kryt pro civilní obyvatelstvo. Dodnes je tak mimořádně spletitá síť chodeb (ve vertikálním i horizontálním směru) částečně záhadou.

Každý z obytných domů ve městě míval podzemní prostory, které sloužily zejména k hospodářským účelům – k uskladnění potravin a pro Znojemsko tolik typického vína. Díky strategicky výhodné poloze města na důležité obchodní cestě z Vídně, bylo jistě využíváno i pro uskladnění cenného či cizokrajného zboží ve sklepních místnostech kupeckých domů. Labyrint chodeb a sklepů měl důmyslné větrací otvory, komínové kouřovody a dokonce i studně, díky čemuž podzemí nejednou sehrálo také úlohu ochrannou

Dokládá to např. legenda o „městě duchů“ spojená s obléháním města Švédy roku 1645. Tehdy se prý obyvatelé Znojma ukryli do podzemí, kde si v bezpečí dál vařili, topili a díky přísunu čerstvé vody bez problémů přečkali mnoho dnů – z domovních komínů stoupal dým, ale město bylo liduprázdné a v domech samotných vojáci nenašli jediný rozdělaný oheň. Navíc jim v noci záhadně mizeli spolubojovníci, které pak ráno nalezli mrtvé v ulicích vylidněného města... 

Technickou zajímavostí je i samotný podzemní vodovodní systém, který důmyslně sváděl podzemní vodu a prameny do tzv. Jezuitského vodovodu. Tato odvodňovací štola zásobovala středověké město čerstvou vodou jak do studní umístěných v podzemních částech měšťanských domů, tak do kašen na náměstích. Postupným zanášením podzemních prostor po 2. světové válce, zejména v souvislosti s odklizením ruin po bombardování, však došlo k narušení systému svádění a regulace podzemních vod. Její negativní působení se pak projevilo na počátku 60. let, kdy došlo na mnoha místech k havarijnímu stavu městské zástavby i komunikací. Proto se roku 1963 a 1965 začalo se systematickým průzkumem a rozsáhlou sanací znojemského podzemí. Množství původně propojených chodeb a místností bylo totiž již v předchozích historických epochách zazděno nebo přepaženo a některé sklepy zasypány. K narušení došlo i výstavbou funkcionalistického obchodního domu na horním konci Masarykova náměstí... Všechny sanační stavební zásahy se tak soustředily na zachování co největší věrnosti původních tvarů a povrchu chodeb, které jsou významným stavebně historickým dokladem středověkých důlních prací a štolování.

Dnes zpřístupněné turistické trasy Znojemského podzemí nabízejí jak klasický okruh (cca 1 km dlouhý, vhodný pro děti od 5 let), tak 3 adrenalinové trasy rozdělené podle náročnosti. Vždy jde o prohlídku se zkušeným průvodcem. Klasická trasa začíná na Slepičím trhu a končí v Obrokové ulici naproti městskému úřadu. Je doplněná o působivé audio-vizuální efekty a figuríny v životní velikosti, díky kterým představuje historii města i hospodářskou funkci podzemí. Nechybí zde ani tajemná alchymistická dílna či naturalistická vězeňská kobka s mučírnou. Adrenalinové trasy jsou vhodné až od 12/15 let, do 18 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. Platí na nich také omezení počtu osob ve skupině: na adrenalinovou trasu č. 1 je max. 10 osob, na č. 2 je 8 osob a na č. 3 je 5 osob). Na všechny adrenalinové trasy je nutná předchozí rezervace.

Znojemské podzemí patří k TOP turistickým cílům nejen města Znojma, ale i celé jižní Moravy. Je otevřeno celoročně, a to včetně pondělí. 


Nabídka pro skupiny a školy

Pokud budete chtít prohlídku – klasickou či adrenalinovou – zařadit do doprovodného programu své konference, firemního teambuildingu či soukromé oslavy, objednejte si předem termín vyhrazený speciálně pro Vaší skupinu. Je možné také zorganizovat mimořádné prohlídky pro školní výlety, dětské tábory či sportovní oddíly.

Znojemské podzemí ZNOJMO

Slepičí trh 2
669 02 Znojmo