Jak se stát členem ZnojmoRegionu?

 • Chcete se aktivně podílet na rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí?
 • Chcete se zapojovat do turistických projektů a spolupracovat s dalšími subjekty v regionu?
 • Chcete být vidět na veletrzích či v médiích?
 • Chcete, aby Vaše služby nabízela všechna informační centra v regionu a aby o Vaší nabídce věděli cestovní kanceláře, kongresové agentury či filmaři?
 • Potřebujete zajistit přísun aktuálních propagačních materiálů, ve kterých najdete i svou vlastní nabídku?
 • Rádi byste měli přehled o dotacích a grantech, trendech a vývoji cestovního ruchu doma i v zahraničí?
 • Anebo potřebujete pro sebe a své zaměstnance zprostředkovat kvalitní vzdělávání v oboru cestovního ruchu?

Pokud jste na většinu otázek odpověděli ANO, tak právě pro vás je určeno ČLENSTVÍ v destinační společností ZnojmoRegion.


ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností oficiálně zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu. Jako neziskový zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i soukromých podnikatelských a neziskových subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami.

Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a neokoukané turistické lokality či zájmové aktivity. Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační nadstavbou turistických infocenter v regionu. Organizuje vlastní odborné konference na podporu regionálního rozvoje.

Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy pro novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem i cestovním kancelářím a agenturám, podporuje kongresovou a incentivní turistiku, propaguje a reprezentuje region na veletrzích cestovního ruchu, vydává vlastní informační materiály, komunikuje s veřejností...

Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci národního turismu. Účastní se projektů přeshraniční spolupráce. Také sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období.


ČLENSTVÍ ve spolku ZnojmoRegion je možné ve dvou kategoriích:

 • kategorie ROZVOJ je určena městům, obcím a svazkům obcí – výše členských příspěvků se odvíjí od počtu obyvatel. 
 • kategorie MARKETING je určena soukromým podnikatelům či neziskovým sdružením a spolkům – výše členských příspěvků je závislá na tom, zda je daný subjekt právnickou či fyzickou osobou a zda je plátcem DPH či nikoli.

Noví členové platí první rok svého členství kromě členského i tzv. vstupní poplatek – jde o jednorázovou platbu odvozovanou od výše standardního členského příspěvku.

Pokud přistupuje nový člen až v druhé polovině roku, snižuje se jeho členský příspěvek za tento rok na 50 %, ale vstupní poplatek zůstává v plné výši 100 %. 

Veškeré poplatky se platí jednou ročně vždy podle aktuálně platné výše odsouhlasené Valnou hromadou (tedy všemi řádnými členy) ZnojmoRegionu.
Zobrazit aktuální přehled všech členských a vstupních poplatků

Jak se stát členem?

 1. Seznamte se se stručným PŘEDSTAVENÍM ZnojmoRegionu.
 2. Přečtěte si STANOVY spolku ZnojmoRegion a seznamte se se všemi náležitostmi členství.
 3. Seznamte se s výší členských a vstupních POPLATKŮ ZnojmoRegionu aktuálně platnou pro daný rok.
 4. Vyplňte PŘIHLÁŠKU KE ČLENSTVÍ se všemi svými aktuálními kontakty a odešlete ji na adresu sídla ZnojmoRegionu: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo (nejlépe doporučeně).
 5. Vyčkejte, až Vás kontaktuje předseda představenstva ZnojmoRegionu, potvrdí Vám doručení přihlášky a domluvíte si osobní schůzku, na které se dojednají veškeré potřebné podrobnosti a náležitosti Vašeho členství.
 6. Vaši řádně vyplněnou přihlášku ke členství musí nejprve schválit Valná hromada ZnojmoRegionu a až pak se oficiálně stanete členem spolku.
 7. Předseda Představenstva se pak s Vámi domluví na termínech a výši platby Vašeho členského a vstupního poplatku.
 8. Zašlete ZnojmoRegionu všechny potřebné informace o svých akcích, aktivitách, provozovně či turistické službě a doplňte je aktuálními fotografiemi (máte-li, i kvalitním videem) – vše bude využito pro Vaši prezentaci.
 9. Připravte si své vlastní propagační materiály (ideálně v ČJ, AJ a NJ), které chcete prostřednictvím ZnojmoRegionu distribuovat na informačních centrech či veletrzích v ČR a v zahraničí.
 10. Sledujte aktuální informace, které Vám ZnojmoRegion bude zasílat prostřednictvím speciálního mailového Newsletteru pro členy a partnery, zapojujte se do turistických projektů a výzev ke spolupráci, informujte ZnojmoRegion o všech svých novinkách a aktualitách...
  Využívejte všechny výhody, které Vám členství ve ZnojmoRegionu přináší!

Přílohy