Kdo jsme a co děláme

ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí.

  • Od roku 2017 oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu.
  • Jako neziskový zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a neziskových subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami.
  • Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a neokoukané turistické lokality či zájmové aktivity.
  • Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační nadstavbou turistických infocenter v regionu. Organizuje vlastní odborné konference na podporu regionálního rozvoje.
  • Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy pro novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem i cestovním kancelářím a agenturám, podporuje kongresovou a incentivní turistiku, propaguje a reprezentuje region na veletrzích cestovního ruchu, vydává vlastní informační materiály, komunikuje s veřejností...
  • Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci národního turismu. Účastní se projektů přeshraniční spolupráce.
  • Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období.

Věříme, že oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být objevována a obdivována...