mapa ZnojmoRegion

Novinky / Aktuality

Spouštíme další ročník TURISTICKÉ KARTY

11.04.2022

Turistická karta ZnojmoRegion+ 2022 opět podpoří ubytovací služby a turistické cíle Znojemska. Už třetí ročník projektu nabízejícího plno lákavých odměn a výhod spouští destinační společnost ZnojmoRegion.

TIC poznávají rakouský Retz a Poysdorf

25.03.2022

Speciální poznávací exkurze do RAKOUSKA pro pracovníky turistických infocenter proběhla 22. března 2022 a představila Retz a Poysdorf. Startuje tak přeshraniční spolupráce ZnojmoRegionu a Weinviertel Tourismus.

ZNOJEMSKO na veletrhu Holiday World & Region World v PRAZE

20.03.2022

Novoroční vlna covidu opět zrušila řadu odborných akcí cestovního ruchu, a tak se letos jediný jarní veletrh uskutečnil od 18. do 20. března 2022 nakonec pouze V PRAZE. A vidět zde byl i ZnojmoRegion.ZnojmoRegion

ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého znojemského okresu.

Jako zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a neziskových subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami

Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a neokoukané turistické lokality či zájmové aktivity.

Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační nadstavbou turistických infocenter v regionu. Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy pro novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem, propaguje a reprezentuje region na veletrzích cestovního ruchu, vydává vlastní informační a propagační materiály, komunikuje s veřejností. 

Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci národního turismu. Účastní se také projektů přeshraniční spolupráce.

Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období.

Ale hlavně:
věří, že oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být objevována a obdivována!