Radniční věž ZNOJMO

Věž městské radnice z poloviny 15. století je neodmyslitelnou dominantou Znojma. Může se pochlubit unikátní střešní konstrukcí s 9 věžicemi a dřevěným vyhlídkovým ochozem.

Radnice samotná byla postavena v první polovině 40. let 15. století a se stavbou věže se začalo 17. července 1447. Svědčí o tom latinský nápis dochovaný na severní straně věže. Dokončena byla v roce 1457 a tyčí se do výšky 66,58 m. Zděná část věže vybudovaná v pozdně gotickém slohu je dílem stavitele Mikuláše z nedalekých Sedlešovic. Kdo je však autorem architektonicky unikátního návrhu horní části střechy s charakteristickými věžičkami, už dnes bohužel známo není. Dnes ji pokrývá měděná střecha, ale původně byla do roku 1592 kryta břidlicí. Zhruba v téže době vznikl i dřevěný ochoz. Zajímavostí je, že většina nosných trámů v krovu věže je dosud původních – starých přes 500 let.

Radniční věž měla v minulosti strážní funkci. Býval v ní strážný, který měl za úkol ve dne i v noci hlídat město i okolí a sledovat zda např. někde nevypukl požár nebo se neblíží nepřátelské vojsko. A aby svoji službu nezanedbával, musel každou hodinu hlásit čas. Tato strážní služba měla v minulosti jistě velký význam, neboť město Znojmo bylo se svým hradem zapojeno do soustavy strážních hradů na jižní hranici českého státu. V 19. století byl dokonce na věž zaveden i telefon. Strážní služba na věži pak byla vykonávána až do roku 1924.

Na samém konci 2. světové války, při náletu 20. dubna 1945, byla Radniční věž na jižní straně ochozu poškozena. Letecká puma tehdy sklouzla po jedné ze stříšek a těžce poškodila budovu pod radnicí – vzniklá proluka byla později zastavěna funkcionalistickým obchodním domem Dyje. V 50. letech 20. století pak došlo k rozsáhlé opravě věže, kdy byl původně otevřený ochoz nahrazen dnešním dřevěným s okénky po všech stranách.

K dalším rozsáhlým opravám došlo až roku 1993, a to díky značným závadám, které začaly ohrožovat bezpečnost chodců. Při rekonstrukci hlavní báně bylo objeveno 8 tubusů s dobovými dokumenty. Nejstarší pocházel z roku 1816 a obsahoval mj. ukázky dobových platidel a také dva křížky z roku1656.

Poslední rekonstrukce krovů a vyhlídkového ochozu se rozběhla na jaře 2022. Na necelý rok se proto oblíbená městská vyhlídka uzavřela pro veřejnost. Po té bude opět sloužit jako jedno z nejlepších vyhlídkových míst ve Znojmě, odkud je za jasného počasí velmi krásný pohled na široké okolí. Lze odtud pozorovat výběžky Českomoravské vrchoviny a Pálavské vrchy. Při zvlášť dobré viditelnosti  jsou vidět i vzdálené vrcholky rakouských Alp.

Radniční věž ZNOJMO

Obroková 1/12
669 02 Znojmo