Informační centrum ZNOJMO – Louka

S rekonstrukcí budovy tzv. Staré školy v areálu Louckého kláštera na jižním předměstí Znojma se zrodilo moderní multifunkční Centrum Louka a v něm nové Turistické informační centrum města Znojma. Kromě prodeje suvenýrů a vstupenek do Městského divadla Znojmo, klasického podávání informací o akcích, ubytovacích a stravovacích službách či atraktivních turistických cílech ve Znojmě i okolí, nabízí celoročně také průvodcovský servis.

Na komentovanou prohlídku s průvodcem se odtud můžete vydat do sousedního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, kde se Vám představí stavební slohy od vzácně dochované románské krypty v podzemí až po barokní přestavbu celého Louckého kláštera, v jehož areálu kostel stojí. Dozvíte se také informace o premonstrátském řádu a jeho významných osobnostech činných v Louckém klášteře. Prohlídka je pak zakončena v lapidáriu bývalého kláštera, kde uvidíte expozici stavebního vývoje tohoto monumentálního komplexu.

Turistické informační centrum města Znojma v Louce je řádně certifikováno Asociací turistických informačních center ČR a plní všechny standardy kategorie B.

Informační centrum ZNOJMO – Louka

Loucká 25
669 02 Znojmo