Projekt ZNOJMO.EVENT

Speciální projekt Znojemské Besedy od léta 2023 nabízí zvýhodněné vstupy do znojemských památek a slevy na průvodcovské služby jako přímou podporu kongresové, školní či jakékoli další skupinové turistiky. 

Organizátoři firemních či soukromých skupinových akcí tak mají možnost získat slevu 30 % z klasických ceníkových cen znojemských turistických atraktivit:

  • Znojemské podzemí (klasická trasa) 
  • Radniční věž (po dokončení rekonstrukce)
  • Expozice pivovarnictví v areálu bývalého znojemského hradu
  • Komentovaná prohlídka Hradebního opevnění s průvodcem TIC Znojmo
  • Komentované Tematické prohlídky města s průvodcem TIC Znojmo (možnost upravení trasy na míru)
  • Komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny a Marie a sv. Václava v areálu Louckého kláštera s průvodcem TIC Znojmo-Louka


Pravidla a podmínky

Potenciálním žadatelem projektu je podnikající fyzická osoba nebo společnost pořádající MICE skupinový event v přímé spolupráci s jakýmkoli poskytovatelem služeb cestovního ruchu, který má sídlo nebo provozovnu ve městě Znojmě či v jeho příměstských částech. Žadatel musí průkazně doložit své údaje o podnikání v ČR nebo v zahraničí a také realizovanou spolupráci se znojemským poskytovatelem služeb cestovního ruchu (např. písemná objednávka či faktura za ubytování, stravování, dopravu, vstupy aj.).

Poskytovatelem služeb cestovního ruchu se rozumí provozy a služby jako jsou zejména restaurace a stravovací zařízení, hotely, penziony a další ubytovací zařízení, památkové, muzejní a galerijní provozy, dopravní služby, průvodcovské, volnočasové a zážitkové atrakce.

Znojemská Beseda si vyhrazuje právo přijmout či odmítnout spolupráci a cenové zvýhodnění v případě nedodržení podmínek nebo porušení pravidel. 


Postup

Partner/pořadatel se zaregistruje pomocí on-line formuláře na portálu www.znojmoevent.cz . Po ověření Znojemskou Besedou (telefonicky nebo elektronicky) a prokázání, že podporuje služby cestovního ruchu ve městě Znojmě či jeho příměstských částech, bude uveden v seznamu partnerů, díky kterému lze na turistických provozech Znojemské Besedy získat zvýhodněné ceny.

Procentuální sleva 30% se zohlední z platného ceníku vstupného daného provozu Znojemské Besedy v den jejího využití.
Partner může zvýhodněné vstupné nárokovat pouze v běžné provozní době dané turistické atrakce, přičemž počet využitých vstupů jednoho partnera není nijak limitován.

Kontakty a další informace

Po registraci a splnění podmínek se můžete obrátit na pracovníky Znojemské Besedy, kteří s Vámi domluví detaily:

Kamil Tomek – Znojemské podzemí a Expozice pivovarnictví
+420 733 676 554, tomek@znojemskabeseda.cz

Bc. Lucie Binko – prohlídky města, hradebního opevnění a kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Louce 
+420 603 274 484, binko@znojemskabeseda.cz

Další dotazy ohledně projektu můžete směřovat na: event@znojemskabeseda.cz

Znojemská Beseda

Masarykovo náměstí 449/22
669 02 Znojmo 2