Hradební opevnění města ZNOJMA

Středověké městské hradby se dochovaly v souvislých pásech téměř kolem celého historického jádra Znojma. To bylo také označováno za nejlépe opevněné město mezi Vídní a Prahou. Opevnění se skládalo místy až ze 3 pásů hradebních zdí, zesílených vodními příkopy a mohutnými věžemi.

Začátek jeho budování je spojen se založením královského města již před rokem 1226. Během následujících staletí byl obranný systém rozšiřován a vystavěno bylo také několik městských bran a strážních věží. Pevnost a důmyslnost hradebního systému odpovídala důležitosti města strategicky ležícího na důležité obchodní cestě z Vídně. Vzhledem k vývoji válečnického umění i dobývacího stylu v 17. a 18. století, však již středověké hradby nestačily pokroku a po napoleonských válkách město rozhodlo o jejich postupné demolici a odprodeji do soukromých rukou. Na zasypaném příkopu a vnějším pásu hradeb pak byly vysázeny aleje stromů a vznikla veřejná korza – dnes městské parky, které obepínají skoro polovinu města. Dodnes jsou oblíbenou zelenou odpočinkovou zónou a dějištěm řady kulturních a společenských akcí.

Větší část opevnění se však v křivolakých uličkách starého města zachovala a vybrané úseky hradeb je možné bez omezení navštívit. V posledních desetiletích byly dochované hradby i věže rekonstruovány a v dubnu 2018 zahájila provoz nová prohlídková trasa s průvodcem. Její součástí je také 6 středověkých věží:

  • Radniční – hlavní dominanta města z poloviny 15. století, s unikátní střešní konstrukcí a dřevěným vyhlídkovým ochozem, 
  • Střelniční – s dochovanými gotickými střílnami, pod kterou se v 17. a 18. století nacházela základna Znojemských ostrostřelců,
  • Vlkova – nejmohutnější věž znojemského opevnění strážící nejdůležitější vstup do města od Vídně jako součást tzv. Dolní (Vídeňské) brány, dnes s vyhlídkovým ochozem a specializovaným vinařským infocentrem VOC Znojmo,
  • Psí – válcová věž ještě z doby Přemysla Otakara II., která upoutává pozornost tím, že nejsou vidět žádné vstupní dveře,
  • Prašná – kde byl v 18. století skladován střelný prach (roku 1768 explodoval a věž poničil); dnes je uvnitř umístěna expozice Historie znojemského opevnění s modelem celého fortifikačního systému a audio-vizuální projekcí,
  • Nová – s vyhlídkou, která od konce 16. století sloužila jako pozorovatelna s obranným dělem a dnes nabízí kromě výhledu i výstavu dobových zbraní a zbrojí.


Nabídka pro skupiny a školy

Po domluvě je zde možnost objednat pro skupinu doprovodné aktivity (vhodné zejména pro školy nebo rodiny s dětmi), např. střelba z luku nebo historický znalostní kvíz. Komentované prohlídky se rezervují předem v Turistickém informačním centru města Znojma (Obroková 2/10) a stejně tak i prohlídka města s průvodcem (okruh historickým centrem, cca 1,5 hod.), kterou je pro školní skupiny možné ozvláštnit jako kostýmovanou prohlídku města v pověstech

Informační centrum ZNOJMO – Obroková

Obroková 10
669 02 Znojmo