Podzemní kryt civilní obrany ZNOJMO

Znojemské podzemí nabízí od roku 2023 unikátní adrenalinový zážitek v podobě nové trasy vedoucí do původního krytu civilní obrany z dob normalizace. Dochovaný prostor měl sloužit jako protiradiační kryt a pravděpodobně byl určen pouze pro asi dvacítku vyvolených. Návštěvník se zde seznámí jak s historií dolování a relativně nedávnou vojensko-politickou situací, tak si zde bude moct sám na vlastní kůži některé dobové vybavení vyzkoušet. Díky interaktivním prvkům a osobnímu adrenalinovému prožitku tak prohlídka zabere zhruba 2 hodiny, ikdyž je trasa dlouhá jen 700 metrů

Komentovaná prohlídka s průvodcem představuje všechny podoby podzemních chodeb od počátku jejich vybudování až po moderní historii. Výklad nabízí souhrnné a zásadní informace o II. světové válce, o studené válce, o budování protiradiačních protiradiačních krytů se závěrem, kdy systém civilní obrany zanikl. Prohlídka je doplněna o exponáty, jako je protichemický oblek, plynová maska, funkční radiometr, polní telefon, ale i dýchací přístroj, oživovací zařízení Spireta V. a chemické průkazníky. Na chodbách jsou také rozmístěny informační panely se snímky původních dokumentů, mezi kterými jsou např. mapy plánovaných zásahů amerických zpravodajských služeb v případě napadení. Právě odtajněné dokumenty CIA z roku 2015 přispěly k odhalení informací o důležitých cílech, které se měly zničit v případě vypuknutí jaderného konfliktu mezi USA a sovětským blokem.

Zajímavostí je také způsob objevení tohoto podzemního krytu přímo v středu historického centra. Našli jej zcela náhodou technici při hledání cesty pro položení optického kabelu, který by spojoval jednotlivé provozy Znojemské Besedy. Tato instituce je nejen pořadatelem desítek kulturních a společenských akcí ve městě, ale také provozovatelem významných památek a turistických cílů. Kromě 3 turistických infocenter a Městského divadla je to zejména Znojemské podzemí – nejrozsáhlejší podzemní labyrint chodeb a sklepů ve střední Evropě. Ten kromě klasické rodinné trasy nabízí i další 3 adrenalinové, ke kterým v dubnu 2023 přibyla ještě nová 5. trasa vedoucí do krytu CO. Náročná příprava na zpřístupnění přitom trvala 2 roky a spolupracovalo se při ní s báňskými odborníky, s historiky i pamětníky.

V České republice je v současnosti zpřístupněno několik obdobných krytů, ale většinou jde o klasické a jednoduše přístupné prostory, které jsou návštěvníkům představovány muzejním způsobem. Znojemský kryt CO je v tomto ohledu ale jiný – nabízí originální a působivý zážitek s adrenalinovou atmosférou a osobní aktivitou.

Provoz v této nové trase Znojemského podzemí odpovídá provozu zdejší Adrenalinové trasy č. 2, kterou také nová trasa prochází. Prohlídka s průvodcem je možná jen několikrát za měsíc v předem vypsaných termínech. Kapacita prohlídky je omezena na 8 osob a zájemci budou muset ještě před vstupem do podzemí projít zkušebním rámem. Ten prověří, zda se do zúžených prostor návštěvník skutečně vejde. Také bude vybaven ochranných oblečením s přilbou. Vstup do krytu i Adrenalinové trasy č. 2 je přitom povolen pouze osobám starším 15 let (a do 18 let s doprovodem zodpovědné osoby). 

www.znojemskabeseda.cz 

https://www.znojemskabeseda.cz/turismus/znojemske-podzemi/kryt-civilni-obrany 

Znojemské podzemí ZNOJMO

Slepičí trh 2
669 02 Znojmo