Skryté příběhy města ZNOJMA

Zábavné prozkoumání historie města Znojma nabízejí hned 3 trasy mobilní aplikace Skryté příběhy. První z těchto hledaček s tematickými úkoly vede historickým centrem a jmenuje se Záhada Psí věže (cca 4 km, 9 zastavení, 2 hodiny). Zavede vás do roku 1226, kdy si lokátor Maurer, který byl z Německa povolán králem Přemyslem Otakarem II., aby vytýčil nové královské město, neví rady, jakou určit městu správnou velikost.

Druhá hledačka, nazvaná Prušácké výpalné, vede bezprostředním okolím Louckého kláštera na jižním předměstí Znojma (cca 2 km, 5 zastavení, 60 minut). Ocitnete se v roce 1742, kdy musí zástupce premonstrátského kláštera, Prokop Diviš, vyřešit nepříjemnou situaci – obsazení kláštera pruskou armádou, zajetí opata a požadavek vysokého výkupného.

A se jménem slavného vynálezce nejen bleskosvodu, Prokopa Diviše, se setkáte i na třetí trase pojmenované Stroj na počasí (cca 1 km, 5 zastavení, 45 minut). Ta vás zavede do Přímětic na severním předměstí Znojma roku 1760, kde tento průkopník vědeckých pokusů s elektřinou působil jako farář, a právě zde zkonstruoval svůj bleskosvod. Bojuje však s nevědomostí a nepochopením místních sedláků, kteří v jeho vynálezech spatřují dílo ďáblovo...

Jednotlivé úkoly i mapy si do svého mobilu stáhnete z portálu: www.skrytepribehy.cz 


Skryté příběhy

Znojmo

Kontaktní údaje


www.skrytepribehy.cz