Obec NOVÝ ŠALDORF–SEDLEŠOVICE

Dvě sousedící obce na prahu Znojma i Národního parku Podyjí, které jsou odnepaměti spojené s vínem. Nový Šaldorf a Sedlešovice - srostlice dvou obcí patří k jednomu z nejstarších osídlení v blízkosti královského města Znojma. Odnepaměti je zdejší kraj spojen s vínem a tuto tradici nepřerušilo ani násilné vystěhování původních německy hovořících obyvatel.

První písemná zmínka o této oblasti pochází z roku 1190, kdy kníže Břetislav Jindřich daroval Louckému klášteru „ves u kláštera ležící“. Jednotlivé části vznikly na brodech přes řeku Dyji v blízkosti města Znojma – z části jako kupecké a z části jako zemědělské osady. Území bylo již od pradávna průsečíkem obchodních cest a táhla tudy i napoleonská vojska, po kterých se dodnes v zemi nacházejí knoflíky z uniforem a drobné pozůstatky… Rok 1779 znamenal pro Starý Šaldorf katastrofální pohromu – kromě 12 domů tehdy strhla rozvodněná řeka Dyje všechna stavení. Lidé pak začali svá obydlí stavět znovu, ale výš a o něco blíže ke Znojmu. Vznikl tak Nový Šaldorf, který byl jednu dobu součástí Znojma, ale po revoluci roku 1989 se opět osamostatnil a spojil se sousední a historicky starší obcí Sedlešovice. Středověkou historii obce Sedlešovice připomíná pozdně gotický sloup z počátku 16. století. Po 1. světové válce byly u něho vztyčeny další dva sloupy se jmény padlých vojáků. Veřejná prostranství zdobí také řada půvabných kapliček.

Turisticky atraktivní je zejména impozantní vinařský lis umístěný na širokém travnatém prostranství mezi vinnými sklepy a lisovnami v části obce zvané Modré sklepy. Zdejší sklepy jsou totiž hloubeny v pískovci s vrstvami jílu modrošedé barvy. Lokalita s „modrými“ sklepy zabírá plochu 9 hektarů a vešlo se na ni více než 180 vinných sklepů. Ústní tradice praví, že velmi kvalitní pískovcový materiál se ze zdejší oblasti vyvážel až do samotné Vídně, kde se používal na štuky významných měšťanských domů a šlechtických paláců.

Již od pradávna bylo území okolo Znojma tvořeno především německé obyvatelstvo a Češi byli v menšině. Zdejší slavná vinařská tradice však byla po odsunu původního obyvatelstva roku 1945 násilně zpřetrhána. Ke znovuobnovení došlo až po roce 1989. Dnes tak mohou návštěvníci opět navštěvovat sklepení, které díky „sousedské domluvě“ najdou vždy alespoň jedno otevřené. Pro zdejší vinice, zejména ze známé Kraví hory, jsou typické odrůdy vlašský ryzlink, rýnský ryzlink a tramín.

V oblasti dnes kvete velmi oblíbená vinařská cykloturistika – trasy vedou přes Národní park Podyjí a malebné vinohrady a zastávky v jednotlivých vinných sklípcích dokáží oblažit a občerstvit každého návštěvníka.

Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice je místem, kde po celý rok žije bohatý společenský život. Tradiční akcí obce je zářijové Posvícení se stavěním Máje, obchůzkami chasy a předáním práva i všelidovou zábavou. Neméně oblíbené jsou listopadové Slavnosti na svátek sv. Martina u historického lisu. Pověstnou akcí i mezi odborníky je ochutnávka, degustace a soutěž vín v Modrých sklepích, kde se sejdou vždy nejlepší vinaři z širokého okolí. A zejména děti ocení místní adventní a vánoční akce, hlavně Mikulášskou nadílku s čertovským peklem umístěným v hloubi prastarého sklepa.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2017.

Obec NOVÝ ŠALDORF–SEDLEŠOVICE

Nový Šaldorf 169
671 81 Nový Šaldorf–Sedlešovice