INFO Odrůdy a historie vína na Znojemsku

Znojemská vinařská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinařské oblasti Morava; zahrnuje přes 3.500 hektarů vinic a více než 90 vinařských obcí. Podoblast je vyhlášená především bílými aromatickými víny. K nejtypičtějším odrůdám Znojemské vinařské podoblasti patří Veltlínské zelené, které bývalo ještě v 19. století velmi oblíbeným vínem na Habsburském císařském dvoře v nedaleké Vídni. K tradičním bílým odrůdám, kterým se na Znojemsku daří, se řadí např. Ryzlink rýnský, Sauvignon, Müller Thurgau, Rulandské šedé i bílé nebo Tramín červený, Muškát moravský a Pálava. Podíl modrých odrůd je menší; pěstuje se z nich především Svatovavřinecké, Frankovka a Rulandské modré, a to převážně v severní části Znojemska.


Odrůdy staré i nové

Kdo by chtěl spatřit původní odrůdy révy vinné tak, jak ji pěstovali naši předkové, ten musí do Šatova. Zde, za Moravským sklípkem, nechala známá vinařská společnost Znovín Znojmo v roce 2001 vysadit naučnou vinici starých odrůd. Každou z dvacítky odrůd doplňuje informační tabule se stručnou charakteristikou. Ve vinici je vysazeno například kdysi populární Veltlínské červenobílé či Prachtraube, které stálo u zrodu moderní odrůdy Muškát moravský. Najdete tu i romantický Kamenorůžák, mystický Muškát žlutý, známý zejména ve Středomoří, či Veltlínské modré zvané Modrý Janek. Jméno této odrůdy se odvozuje od měňavého zabarvení slupek: malé zelené bobulky brzy po odkvětu zmodrofialoví, před zráním se mění na tmavofialové a při zrání se zabarví opět do zelenošeda. Více informací zde: www.znovin.cz/naucna-vinice-starych-odrud-za-moravskym-sklipkem-v-satove .

O vinařský genofond České republiky, tedy sbírku odrůd révy vinné, se na Znojemsku stará šlechtitelská stanice Ampelos ve Vrbovci, jen pár kilometrů jižně od Znojma. Zde najdete viniční trať Nad sklepy a v ní vysazené nejrůznější odrůdy révy vinné, a to jak ty původní, tak nové křížence. Jedním z nich je např. Vrboska, pojmenovaná po zdejší slavné vinařské obci Vrbovec, místě svého zrodu. Jde o křížence odrůd Tramín červený a Čabaňská perla, zapsaného roku 2004 do Státní odrůdové knihy. Ampelos je nástupcem vůbec první šlechtitelské stanice na území dnešní České republiky, která byla jednou z prvních i v celosvětovém měřítku. Ve druhé polovině 19. století totiž postihla evropské vinice zkáza v podobě invaze révokaza. Na území Moravy byl jeho výskyt poprvé prokázán roku 1890 na vinicích v Šatově u Znojma. Révokazová kalamita způsobila katastrofální škody na keřích révy vinné, a proto byla v roce 1895 ve Znojmě zřízena Císařsko-královská technická stanice pro potírání révokazu na Moravě. Vedle boje s révokazem bylo původní činností stanice šlechtění a produkce materiálů odolných k révokazu. Po 2. světové válce byla šlechtitelská stanice téměř zdevastována. Podařilo se ji však obnovit a pro šlechtitelské účely získat vinice ve Vrbovci. Více informací zde: www.ampelos.cz .

 

Tradice pěstování vína na Znojemsku

Znojemsko se může pochlubit bohatou a opravdu dlouhou vinařskou tradicí. Zdejší archeologické nálezy dokazují, že pěstováním révy vinné (i výrobou vína) se v údolí řeky Dyje zabývali již staří Římané. Například na staré obchodní stezce nad viniční tratí Šobes dodnes můžete vidět koleje od těžkých římských povozů vyježděné v kamenitém terénu.

Rozvoj vinařství tu nastal v době Velkomoravské říše, kdy kníže Svatopluk nechal dovézt révu z Rakouska a Uher a začal cílevědomě zakládat první novodobé vinice. V souvislosti s rozšířením křesťanství se objevila i potřeba vína pro liturgické účely. Na Znojemsku si zásluhy na rozšíření vinic připsal zejména řád premonstrátů, který už v roce 1190 založili klášter v Louce u Znojma.

Během následujících staletí se o vinice začali zajímali i bohatí měšťané či šlechta, a nejedna poddanská obec pak platila povinné odvody formou vinných desátků. Znojemské víno také postupně získávalo na ceně i věhlasu.

Období Třicetileté války znamenalo (nejen) pro vinařství výrazný úpadek, ale v následujících staletích byl vystřídán mohutným vzepětím a dynamickým rozvojem. Ten však koncem 19. století ukončila zničující révokazová nákaza a houbové choroby, které zdecimovaly vinařství nejen na jižní Moravě. Historickým faktem je, že révokaz byl na našem území poprvé zjištěn roku 1890 právě na Znojemsku, a to v Šatově. Obnova vinic a výsadba nových odrůd na prahu moderní doby však zahájily novodobý harmonický vývoj pěstování révy vinné, která na Moravě klíčila už od starověku. V Čechách přitom zakořenila až ve 14. století díky králi Karlu IV.

 

VOC Znojmo

Od roku 2009 se může Znojemská vinařská podoblast pochlubit prvním apelačním systémem v České republice: VOC Znojmo (= Vína Originální Certifikace). Zaměřuje se na terroir, tedy označování vín podle místa původu hroznů i jejich místního zpracování. Stejnojmenný spolek dnes sdružuje 21 regionálních vinařství, z jejichž produkce jsou po zhodnocení odbornou komisí degustátorů vína certifikována ochrannou známkou VOC Znojmo.

Zatříděná však mohou být vína pouze 3 odrůd (nebo jejich cuvée), pro Znojemsko nejtypičtějších: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Tato vína sjednocuje mimořádná aromatičnost, způsobená střídáním studených nocí a teplých dnů v době zrání hroznů, což má velký vliv právě na tvorbu aromatických látek. Díky těmto unikátním podmínkám a specifickému půdnímu podloží jsou vína z okolí Znojma velmi výrazná a dobře rozpoznatelná. Každoročně také získávají řadu ocenění a na mezinárodních vinařských soutěžích rozhodně nejsou k přehlédnutí.

Vedle těchto vín představil spolek Královskou řadu VOC Znojmo už v roce 2013, a byl tak prvním apelačním systémem u nás, který přišel s vlastní speciální řadou. Vedl k tomu fakt, že se vína VOC Znojmo často prodala do jednoho roku, a přišla tak o šanci nazrát do archivu v lahvích. Finální rozhodnutí o vínech Královské řady vydává komise teprve po roce a půl od data ověření hroznů. Vína tak zrají min. 18 měsíců od sběru hroznů, školí se "na sudu" nebo v betonu a následně nazrají "na lahvi". Díky tomu dosahují vyšší úrovně, jsou extraktivní, s dlouhotrvající perzistencí, jedinečná ve vůni i chuti.

Spolek VOC Znojmo také provozuje vinařské infocentrum ve vyhlídkové Vlkově věži v centru Znojma. Významnou a oblíbenou akcí spolku je Festival vína VOC Znojmo, pořádaný vždy první sobotu v květnu. Více informací zde: www.vocznojmo.cz .


VINOTRH – expert na vína ze Znojemska

Nejznámější vinařství Znojemské vinařské podoblasti reprezentuje internetový portál VINOTRH.CZ. Sdružuje na tři desítky regionálních vinařství a jejich širokou produkci nabízí v unikátním vinařském e-shopu. Spolu s jednotlivými víny však nabízí i speciální tematické kolekce vín, drobné dárky související s vínem nebo tipy na akce ve vinařstvích či sklepních uličkách.

Kdo by chtěl zdejší vína nejprve ochutnat a až pak nakupovat, může využít Enotéku znojemských vín v centru Znojma, ve které VINOTRH nabízí na 120 druhů vín formou unikátního samoobslužného systému. Více informací zde: www.vinotrh.cz .


Otevřené sklepy

Vinařství se pevně vtisklo do tváře zdejší krajiny a dodnes obklopují desítky obcí na Znojemsku vinice. K návštěvě zvou jejich malebné sklepní uličky lemující cesty do vinohradů. Řady zahloubených vinných sklepů a nadzemních lisoven často původních architektonických stylů ožívají po celý rok nejrůznějšími akcemi. A právě akce typu „otevřené sklepy“ nebo „putování po vinicích“ propojují tekuté poklady Znojemska s hudbou, vinařskými tradicemi a místní lidovou kulturou. Nejčastěji tu zní cimbálová muzika nebo mužácké sbory, ale není výjimkou ani jazz, harmonika nebo trampské kytary. Více se o sklepních uličkách na Znojemsku dozvíte zde: https://znojmoregion.cz/cs/sklepni-ulicky .