Vinice Šobes NP PODYJÍ

Šobes je sluncem zalitý kopec obtékaný se tří stran řekou Dyjí ležící v lůně krásné a čisté přírody Národního parku Podyjí. Jde o jednu z nejstarších a nejkvalitnějších vinic uváděnou mezi TOP 10 viničních tratí Evropy. Panenská příroda národního parku a unikátní mikroklima zde produkují excelentní vína pod značkou známé vinařské společnosti Znovín Znojmo. Ta zde můžete dokonce ochutnat, a to v degustačním stánku Znovínu, který je přímo ve vinici v sezóně otevřen denně. Vede okolo něj hlavní turistická i cyklistická trasa napříč národním parkem, takže jej nemůžete minout.

Cesta po hřbetu kopce Šobes (zdejší osídlení je doloženo už od starší doby kamenné, v čase Keltů i v době římské) je tzv. Římskou cestou – prastarou obchodní trasou spojující české země a Rakousko. Vystoupáte-li po ní, dostanete se až k vyhlídkovému místu, kde lze spatřit obě strany hřbetu najednou a malebné zákruty řeky Dyje i s lokalitou Devět mlýnů, kde v minulosti opravdu stávalo 9 mlýnských stavení. Dnes už jsou z nich jen romantické rozvaliny pohlcené přírodou.

Nejlepší cesta na Šobes vede po žluté a pak červené turistické trase od jihu, z prastaré vinařské obce Hnanice. Budete na ni překračovat i řeku Dyji a to po speciální visuté lávce. Na ni musí cyklisté sesednout a své kolo vést. Rovněž při prudkém stoupání na vrchol Šobesu (a zejména z opačné strany při sjezdu dolů) je cyklistům doporučování vedení kola s ohledem na bezpečnost jich samotných i kolemjdoucích...

Nejhezčí pohled na Šobes se otevírá z vyhlídky Devět mlýnů na protějším skalnatém břehu Dyje. Z Hnanic na ni dojdete po zelené turistické značce.

www.znovin.cz/vinice-sobes-v-np-podyji 

Znovín Znojmo, a. s.

se sídlem v Šatově:
Šatov 404
671 22 Šatov