Cyklotrasy Národním parkem Podyjí

V České republice jsou pouze 4 národní parky a jen jeden z nich, ten nejmenší, najdete na Moravě. Národní park Podyjí se rozprostírá v oblasti bývalé střežené pohraniční zóny, kde byla desítky let zakázána jakákoli větší výstavba či průmyslová činnost. Díky železné oponě se tak zde, na poměrně malém území, dochovala mimořádná druhová bohatost fauny i flóry. Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Vyznačuje se krásnými scenériemi tvořenými mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, říčními meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s vřesovišti. Patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům celého Znojemska, a to i přes to, že většina turistických a cyklistických tras je zde náročnějších. Na rakouské straně, tzn. na druhém břehu řeky Dyje, na Národní park Podyjí navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. 

CO VŠECHNO ZDE STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU?


ČÍŽOV

V budově bývalé pohraniční stráže v Čížově najdete sezónní Návštěvnické středisko NP Podyjí, jehož součástí je i edukativní herní zóna pro rodiny s dětmi a školní výpravy. Před budovou stojí malý geopark s ukázkou hornin vyskytujících se v národním parku anebo lanové prolézačky; za budovou pak krásné dřevěné dětské hřiště s příjemnou odpočinkovou zónou. Jen pár metrů od Návštěvnického střediska uvidíte Památník železné opony – poslední autentickou připomínku hraničních zátarasů donedávna neprostupně oddělujících Východ a Západ. Je zde zachována i s původní strážní věží zvanou „Špačkárna“. Čížov je také křižovatkou významných dálkových tras. Podél bývalých hraničních zátarasů pojedete na kole po nejdelší evropské EuroVelo 13 „Stezce železné opony“ nebo po Mlynářské stezce. V obci se napojuje i Greenway Praha-Vídeň nebo hlavní cyklotrasa Národním parkem. Vede tudy i evropská dálková trasa pro pěší E8 a značené trasy Klubu českých turistů všech barev.
www.nppodyji.cz 

NOVÝ HRÁDEK U LUKOVA

Romantická zřícenina pohlcená divokou přírodou národního parku. Původní středověký lovecký hrad začal pustnout už v 17. století po dobytí Švédy. Na počátku 20. století byla zřícenina zkonfiskována poslednímu majiteli a pronajata Klubu českých turistů, který ji zpřístupnil veřejnosti a zřídil zde turistickou noclehárnu. Počátkem 50. let 20. století se však Nový Hrádek ocitl v zakázaném pásmu, do něhož měli přístup pouze vojáci pohraniční stráže. Čas se zde zastavil. Díky nepřítomnosti člověka zde začaly samovolně srůstat středověké ruiny s okolní přírodou. Vzniklá „srostlice“ je dnes mimořádně cenným krajinotvorným prvkem (národní kulturní památkou) v prostředí nejpřísněji chráněného Klidového území NP Podyjí. Zřícenina je proto dostupná pouze pěšky nebo na kole po značených cestách z Lukova a Podmolí. Prohlídky s průvodcem jsou zaměřené na historii i vzácnou přírodu. Z nejvyšší vyhlídkové terasy uvidíte řeku Dyji meandrující jako puzzle na rozhraní České republiky a Rakouska.
www.hrad-novyhradek.cz 

PASTVINY DIVOKÝCH KONÍ

Ve dvou oblastech národního parku pomáhají s přirozenou údržbou krajiny stáda divokých koní. Jde o plemeno Exmoorský pony, které spásá lokality suchých trávníků na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici. Na tyto pastviny je přísný zákaz vjezdu všech motorových vozidel, kol i jezdců na koních. Pěší mohou pouze do prostor označených ohradníkem. Nikdy koně ničím nekrmte, nehlaďte, chovejte se zde klidně a tiše. Také si návštěvu rozmyslete, pokud máte s sebou psa – pro koně je to stresující predátor, stejně jako vlk...
www.nppodyji.cz/pastvinykoni 

VYHLÍDKOVÁ MÍSTA

Na české i rakouské straně hranice napočítáte na území národního parku více než 20 prvotřídních přírodních vyhlídek. Příkré skalní srázy nad romantickými říčními meandry Dyje vystupují z hustých smíšených lesů. Nabízejí čarokrásné výhledy a jejich podzimní zbarvení bere dech. K nejoblíbenějším patří např. Králův stolec, Sealsfieldův kámen, Kraví hora anebo vyhlídka na rakouský Hardegg. Z vyhlídky Devět mlýnů lze spatřit řeku Dyji ovíjející slavnou vinici Šobes. V minulosti odtud bylo opravdu vidět 9 mlýnských stavení, z nichž se do dnešních dnů dochovaly už jen ruiny.
www.nppodyji.cz/vyhlidky 

VINICE ŠOBES

Zdejší viniční trať je řazena mezi TOP 10 nejlepších a nejstarších vinic Evropy. Lokalita kopce Šobes byla osídlena již ve starší době kamenné, pravěké hradiště zde bylo v době bronzové, osídlení i v čase Keltů a v době římské. Víno se zde pěstovalo už ve středověku a vždy bylo proslulé svojí kvalitou. V 19. století se dodávalo i na císařský dvůr do Vídně. Pěstují se tu především bílá vína rulandských odrůd a ryzlinků. V letních měsících je můžete přímo ve vinici ochutnat v degustačním stánku Znovínu Znojmo. Po šíji Šobeského kopce vede značená turistická i cyklistická trasa s nádhernými výhledy.
www.znovin.cz/vinice-sobes-v-np-podyji 

VINAŘSKÉ OBCE

Jihovýchodní hranici Národního parku Podyjí tvoří jedny z nejkvalitnějších viničních tratí Znojemské vinařské podoblasti. Slavné vinařské obce se tu pyšní malebnými sklepními uličkami, v nichž se v sezóně koná řada vinařských akcí. Určitě navštivte Hnanice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Šatov anebo Konice a Popice, jež jsou už součástí Znojma. V Popicích také můžete zavítat do Rodného domu Charlese Sealsfielda – novináře, spisovatele a cestovatele, kterému učaroval americký Divoký západ, a jehož jméno nese jedna z nejkrásnějších vyhlídek Podyjí „Sealsfieldův kámen“.
www.sklepni-ulicky.cz/sklepni-ulicky/znojemsko 
www.vinarske.stezky.cz/Sklepni-ulicky/Znojemska-vinarska-podoblast 

Správa Národního parku PODYJÍ

Na Vyhlídce 1581/5
669 02 Znojmo