Zřícenina Nový Hrádek u LUKOVA

Zříceninu středověkého dvojhradu nejdete nedaleko Lukova v nejpřísněji střežené zóně Národního parku Podyjí. Dnes romanticky pohlcená divokou přírodou byla původně loveckým hradem, který založil ve 14. století moravský markrabě Jan Jindřich. Druhý hrad zde vznikl z původního předsunutého opevnění v 15. století. Po dobytí Švédy v roce 1645 začal pustnout a postupně srůstat s okolní divokou přírodou. Ve dvacátých letech 20. století byla zřícenina zkonfiskována poslednímu majiteli a pronajata Klubu českých turistů, který ji zpřístupnil veřejnosti a zřídil zde turistickou noclehárnu.

Počátkem padesátých let se Nový Hrádek ocitl v zakázaném pásmu, do něhož měli přístup pouze vojáci Pohraniční stráže. Díky umístění v přísně střežené hraniční zóně za dob komunistického Československa se zde jakoby zastavil čas – příroda převzala vládu a zahalila zříceninu do nádherného zeleného hávu. Politický převrat v roce 1989 opět umožnil volný pohyb v Podyjí i opětovné zavedení návštěvnického provozu na zřícenině v garanci Národního památkového ústavu. Během předešlých 40 let zde díky nepřítomnosti člověka začaly probíhat volné přírodní procesy, které způsobily srůstání přírodních prvků se původní středověkou architekturou hradu. Vzniklá „srostlice“ je dnes mimořádně cenným krajinotvorným prvkem v prostředí první, nejpřísněji chráněné zóny Národního parku Podyjí. Stavebně historické i přírodní hodnoty Nového Hrádku jsou opravdu mimořádné – v roce 2002 byl společně se Státním zámkem Vranov nad Dyjí vyhlášen za národní kulturní památku.

Ve zřícenině jsou možné sezónní prohlídky s průvodcem zaměřené jak na historii památky, tak na zdejší rozmanitou faunu a flóru Národního parku Podyjí. Z nejvyšší vyhlídkové terasy se naskýtá nádherný výhled na řeku Dyji meandrující tak, že vidíte současně 4 vodní toky, které krajinu dělí jako puzzle na části střídavě patřící k České republice a k Rakousku. Vstup je zpoplatněn.

POZOR! Plánujete-li návštěvu zříceniny Nový Hrádek u Lukova, musíte počítat s časovou rezervou než dojdete k hradní pokladně – příjezd autem je možný pouze do Podmolí, odkud se musíte vypravit po zelené turistické značce pěšky anebo na kole po značené cyklostezce cca 4,5 km. O něco kratší je cesta z Lukova - pěšky cca 3 km, na kole cca 3,5 km. Jde o lesní nezpevněné cesty, které jsou za sucha sjízdné i s terénnějším kočárkem. 

Zřícenina Nový Hrádek u LUKOVA

Státní zámek Vranov nad Dyjí
s hradem Nový Hrádek u Lukova
Zámecká 93
671 03 Vranov nad Dyjí