Národní park PODYJÍ

Národní park Podyjí je nejmenším národním parkem České republiky a jediným národním parkem na Moravě. Jde o výjimečně zachovalé říční údolí mimořádně bohaté na faunu i flóru.

Čarokrásná příroda Národního parku Podyjí v sobě spojuje romantiku strmých skalních srázů nad hlubokým kaňonem řeky Dyje s původní faunou a flórou dochovanou díky dlouholetému zákazu vstupu do této pohraniční oblasti. Území přísně střežené státní hranice totiž zůstalo po 40 let nedotčené stavební činností, a tak zde příroda dostala prostor zachovat svou druhovou rozmanitost na relativně malém prostoru. Nechte se očarovat ryzí přírodou, která byla národním parkem prohlášena až v roce 1991.

Tento nejmenší národní park České republiky se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Těžko přístupné strže se tu střídají s nivními loukami a společně tvoří snovou a fascinující krajinu. Nedotčená příroda, meandrující řeka Dyje, romantické vyhlídky...

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Vyznačuje se mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i meandry a nivními loukami podél řeky Dyje i prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Na rakouské straně hranice na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území.


Nabídka pro školy, tábory a rodiny s dětmi

Naučné přírodovědné programy nabízí Návštěvnické středisko Správy národního parku Podyjí v Čížově, v budově, která dříve sloužila posádce pohraniční stráže. Najdete zde informace o cenné fauně i flóře, ale i edukační zázemí a interaktivní herní prvky určené pro školní výpravy, dětské tábory či rodiny s dětmi. Před budovou je malý geopark a za budovou velmi pěkné dětské hřiště s dřevěnými a lanovými prolézačkami. Připraveny jsou i pracovní listy, náměty pro badatelské aktivity, Podyjské komiksy a nejrůznější průvodci či příručky – najdete je ke stažení zde: https://www.nppodyji.cz/pro-skoly

V terénu se pak můžete pustit po trasách dvou "hledaček" – výletů s hledáním a plněním nejrůznějších úkolů. První z nich vede "Z kulturní krajiny do divočiny" a z Havraníků vás dovede na vyhlídku Sealsfieldův kámen. Druhá "Podyjská prožitková hledačka" pak lemuje bývalou "železnou oponu" a vede od Návštěvnického střediska v Čížově na Hardeggskou vyhlídku. Více informací o nich najdete zde: https://www.nppodyji.cz/hledacky . 

Je možné si však domluvit i přírodovědnou expedici či edukativní program uzpůsobený speciálně pro vaší skupinu. Stačí se předem domluvit s pracovníky Správy NP Podyjí anebo využít certifikované průvodce NP Podyjí: https://www.nppodyji.cz/pruvodci 

Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí ČÍŽOV

Čížov 176
671 02 Čížov

Správa Národního parku PODYJÍ

Na Vyhlídce 1581/5
669 02 Znojmo