Divocí koně v NP PODYJÍ

Hned na dvou místech pomáhají s přirozenou údržbou Národního parku Podyjí stáda divokých koní. Při troše štěstí je zahlédnete na Havranickém vřesovišti nebo u Mašovic. Jde o lokality, kde převládají suché trávníky a porosty vřesů, které by bez pravidelné péče člověka nebo soustavného spásání velmi rychle zarostly. V roce 2018 spustila Správa národního parku Podyjí projekt, který měl napomoci zachránit tyto lokality přirozenou cestou. Cílem bylo udržet vhodné životní podmínky pro chráněné živočichy a rostliny, které by v zarostlé vegetaci neměly šanci přežít.

Jako ideální proto bylo vybráno plemeno Exmoorský pony. Jde o divoké plemeno koně domácího, jehož původní domovinou je Anglie. Odtud – od vysoko položených blat Exmoor v jihozápadní Anglii – je odvozeno také jeho jméno. Jde pravděpodobně o jedno z nejstarších a nejpůvodnějších koňských plemen, které jako tažné soumary využívali již staří Keltové. V první polovině 20. století mu však hrozilo vyhynutí, ale podařilo se ho zachránit a jeho chov rozšířit na různá místa Evropy. Jen v České republice najdete jejich volně žijící stáda např. u Milovic, Hradce Králově, na Plzeňsku anebo právě v Národním parku Podyjí.

První lokalitou v Podyjí jsou Staré vinice na Havranickém vřesovišti, kde převládají stepní trávníky, křoviny a zasahuje i část smíšeného lesa, ve kterém se mohou koně schovat za nepříznivého počasí. Nejlepší přístup k této pastvině je z Hnanic. Druhou lokalitou je Mašovická střelnice, kam nejlépe dojdete jak z Mašovic, tak z Podmolí. Pastviny jsou obehnány elektrickými ohradníky, které je přísně zakázáno přelézat. Pohyb je možný jen po cestách okolo pastvin a vstup je možný jen do nepasených prostor. Vjezd cyklistů, aut i jezdců na koních ja také zakázán. Chcete-li koně zahlédnout, chovejte se tiše a klidně. Pokud byste se s nimi dostali do blízkého kontaktu, nesnažte se je hladit – nezapomeňte, že jde o divoké koně a jejich kousnutí či kopnutí dokáže člověka zmrzačit i zabít. 

Exmoorští poníci jsou naprosto nenároční a odolní vůči koňským nemocem i nepříznivému klimatu. Nepotřebují prakticky žádnou péči člověka a vystačí si na otevřených vřesovištích sami po celý rok. Nepotřebují ani přikrmovat – jen výjimečně v zimních měsících, při velkých vrstvách sněhu a ledu. Na rozdíl od domácích zvířat nejsou vybíraví a spásají i ty nejhorší porosty, včetně náletových dřevin a agresivních druhů trav. V žádném případě je tedy nekrmte, nenoste jim žádné suché pečivo ani jablka či mrkev – uškodili byste jim tím! 

Také si výlet na pastviny divokých koní rozmyslete, pokud máte s sebou psa. Koně jej považují za vlka, tedy nebezpečnou šelmu, před kterou se ukryjí a odejdou jak nejdále budou moct. V případě ohrožení jej dokonce dokáží svými kopyty i zabít. 

Více informací o pastvinách divokých koní v NP Podyjí naleznete zde: www.nppodyji.cz/pastvinykoni 

FOTO: Správa národního parku Podyjí, Petr Lazárek.

Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí ČÍŽOV

Čížov 176
671 02 Čížov

Správa Národního parku PODYJÍ

Na Vyhlídce 1581/5
669 02 Znojmo