NAUČNÁ STEZKA NAŠE DŘEVINY NP PODYJÍ

Znojmo – Popice
Délka trasy: cca 3 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 43 + 5
Vybudováno roku:
Více informací zde

Dendrologická naučná stezka v Popicích jihozápadně od Znojma představuje zdejší původní dřeviny, kterým je zde věnováno úctyhodných 43 zastavení. Dalších 5 pak invazivním a expanzivním rostlinám, starým sadům nebo vřesovištím. Druhová pestrost fauny a flory Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma je s ohledem na nevelkou rozlohu tohoto území opravdu unikátní. V rámci inventarizace lesů bylo Správou Národního parku Podyjí zjištěno celkem 115 druhů dřevin stromovitého, keřovitého a liánovitého charakteru, z toho je asi 90 druhů lesnicky významných. Seznámit se s těmi nejrozšířenějšími z nich můžete na Popické naučné stezce, která vás povede přes Havranické vřesoviště v 1. zóně národního parku, kolem poutní kaple Panny Marie Bolestné a studánky víly Amálky, ale i okolo rodného domu Charlese Sealsfielda. Tento Popický rodák, vlastním jménem Karl Anton Postl, byl významným spisovatelem, žurnalistou a cestovatelem, který se dostal až na jihozápad Spojených států, kde sledoval a ve svých románech pak barvitě vylíčil život indiánů a osadníků na „divokém západě“.
Naučná stezka informuje o zdejších stromech a keřích na těchto 43 zastaveních: Lípa velkolistá, Réva vinná, Slivoň švestka, Trnka obecná, Bříza bělokorá, Hrušeň polnička, Růže bedrníkolistá, Borovice lesní, Vřes obecný, Třešeň ptačí, Růže šípková, Dub mnohoplodý a dub žlutavý, Lípa srdčitá, Janovec metlatý, Řešetlák počistivý, Ptačí zob obecný, Hloh obecný a hloh jednosemenný, Habr obecný, Brslen evropský, Dub zimní, Bez černý, Svída krvavá, Jabloň domácí, Dub letní, Líska obecná, Dub červený, Topol osika, Vrba jíva, Olše lepkavá, Jasan ztepilý, Jalovec obecný pravý, Vrba křehká, Topol kanadský, Ořešák královský, Javor babyka, Morušovník bílý, Břečťan popínavý, Trnovník akát, Sekvojovec obrovský, Třešeň křovitá, Jilm vaz, Buk lesní a Slivoň myrobalán.
Dalších 5 zajímavých zastavení představuje Vřesoviště a stepní trávníky, Výmladkové lesy (pařeziny), Invazní a expanzivní rostliny, Mrtvé dřevo a Staré sady.

NAUČNÁ STEZKA NAŠE DŘEVINY NP PODYJÍ

Kontaktní údaje


www.nppodyji.cz