Národní památkový ústav ÚPS Kroměříž

Národní památkový ústav spravuje na území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí 4 významné památkové objekty: hrad Bítov, zámek Vranov nad Dyjí, zámek Uherčice a zříceninu Nový Hrádek u Lukova.

Národní památkový ústav (NPÚ), územní památková správa (ÚPS) v Kroměříži je jedním ze 4 odborných pracovišť zabývajících se správou a zpřístupněním kulturních památek v péči Národního památkového ústavu. Ten zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti památkové péče České republiky, provádí další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti k zajištění kvality a odbornosti péče o kulturní památky a památkově chráněná území. Odborně a metodicky usměrňuje a podporuje také péči o památky a památkově chráněná území ve vlastnictví a správě jiných subjektů. 

NPÚ ÚPS v Kroměříži spravuje celkem 24 památkových objektů v rámci 4 krajů: Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského. Na území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí jsou to: státní hrad Bítov, státní zámek Uherčice, státní zámek Vranov nad Dyjí a zřícenina Nový Hrádek u Lukova.

Destinační společnost ZnojmoRegion spolupracuje s NPÚ ÚPS v Kroměříži na základě partnerského memoranda o vzájemné spolupráci, podepsaného v roce 2019.


Hrad Bítov 
www.hrad-bitov.cz

Bítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů České republiky. Leží na ostrohu obtékaném řekou Želetavkou nedaleko soutoku s Dyjí. Zrcadlí se ve vodách Vranovské přehrady (zbudované roku 1935), jejíž vody zatopily prastarou obec Bítov v podhradí. Hrad byl založen v 11. století na místě původního slovanského sídliště a velkomoravského hradiště, a to jako první z řetězce hradů, které měly chránit jižní hranici přemyslovského státu. Je pravděpodobně nejstarším hradem celého moravsko-rakouského Podyjí. Původně dřevěný, zeměpanský hrad byl počátkem 13. století přestavěn na hrad kamenný.

Vystřídaly se zde šlechtické rody zvučných jmen. Posledním majitelem byl baron Jiří Haas z Hasenfelsu (1912–1945), majitel porcelánky Haas a Czjzek ve Slavkově u Karlových Varů, milovník žen i zvířat, a také zakladatel jedné z prvních soukromých ZOO u nás. Obohatil hradní sbírky mimo jiné o unikátní kolekci 49 vycpaných psů – dnes největší sbírku svého druhu na světě. Mimo tu určitě stojí za vidění hradní palác s romantickými novogotickými interiéry, vzácná zbrojnice, bohaté zoologické sbírky, ale i expozice hradního pivovaru nebo hladomorna a mučírna. Na nádvoří upoutá i novogotická kaple s cennou Bítovskou Madonnou. Nově byly v zahradách obnoveny ptačí voliéry a ohrádky pro menší zvířata. 

 

Zámek Uherčice 
www.zamek-uhercice.cz

Půvabný zámek se nachází asi 40 km západně od Znojma nedaleko hraničního přechodu Vratěnín–Drosendorf. Jde o největší zámecký komplex ve zdejší oblasti a rozlehlý areál zahrnuje obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy. Tvoří spolu s přilehlými zahradami a parky významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu. Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány dodnes, bývá zámek označován za „učebnici slohů". Bohatá umělecká výzdoba interiérů se přes částečné narušení zachovala ve velmi autentické podobě a je postupně rekonstruována.

Po 2. světové válce byl zámek původním majitelům zkonfiskován a přešel do majetku státu. Kdysi honosné šlechtické sídlo se od padesátých do osmdesátých let 20. století přičiněním Československých státních statků, Tábora nucené práce a znojemského útvaru Pohraniční stráže změnilo k nepoznání – devastace zámeckého komplexu dospěla až tak daleko, že se dokonce v roce 1985 uvažovalo o jeho demolici. 

Půvabný zámek naštěstí přežil, ale ve velmi špatném stavu. Od roku 1996 je část zámku zpřístupněna a téhož roku byla zahájena dlouhodobá rekonstrukce. Nabízí se tu jedinečná možnost vidět památkovou obnovu historického objektu přímo v realizaci. V současnosti zde probíhá projekt IROP „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“, zaměřený na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženější částí zámeckého areálu a jeho prezentaci. Od září 2019 až do roku 2022 proto bude návštěvníkům uzavřené celé severní křídlo zámku včetně majestátního Banketního sálu i salla terreny s vyhlídkou.

K zámku přiléhají rozsáhlé parky a zahrady, které jsou zárukou příjemných procházek. V rámci rekonstrukce se návštěvníci dočkají oprav také zde. V plánu je oprava kašny v rozáriu nebo obnova romantické rozhledny z roku 1802 v parku, která je druhou nejstarší rozhlednou v republice.

 

Zámek Vranov nad Dyjí 
www.zamek-vranov.cz

Klenot evropského baroka vypínající se na strmé skále nad řekou Dyjí vznikl přestavbou ze zeměpanského hradu připomínaného poprvé k roku 1100. Současnou podobu zámku mu vtiskl po ničivém požáru v roce 1665 hraběcí rod Althannů. Koncem 17. století byla podle projektu významného evropského architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu zahájena náročná přestavba na honosný barokní zámek. Dominium po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu evropsky proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. 

Neopakovatelnou siluetu zámku tvoří impozantní Sál předků – jedna z největších světských barokních prostor vůbec, a kaple Nejsvětější Trojice, které výtvarně umocňují osobitý půvab stavby zasazené do členité přírody. K zámku neodmyslitelně patří romantický lesopark vybudovaný v 18. století v jeho okolí.

Vranovský zámek, který je národní kulturní památkou, najdete na západním okraji Národního parku Podyjí. Návštěvníkům nabízí prohlídku autentických barokních interiérů, Sálu předků a kaple, ale přibližuje i kulturu vranovského zámeckého bydlení z konce 18. stol. a z celého 19. století. Při prohlídce zámku si můžete vybrat ze 4 prohlídkových okruhů a užívat si pohádkové scenérie, které okouzlily i řadu filmařů.


Zřícenina Nový Hrádek u Lukova 
www.hrad-novyhradek.cz

Původní lovecký hrad založil ve 14. století moravský markrabě Jan Jindřich. Druhý hrad zde vznikl z původního předsunutého opevnění v 15. století. Po dobytí Švédy v roce 1645 začal pustnout a postupně srůstat s okolní divokou přírodou. Ve dvacátých letech 20. století byla zřícenina zkonfiskována poslednímu majiteli a pronajata Klubu českých turistů, který ji zpřístupnil veřejnosti a zřídil zde turistickou noclehárnu. 

Počátkem padesátých let se Nový Hrádek ocitl v zakázaném pásmu, do něhož měli přístup pouze vojáci Pohraniční stráže. Díky umístění v přísně střežené hraniční zóně za dob komunistického Československa se zde jakoby zastavil čas – příroda převzala vládu a zahalila zříceninu do nádherného zeleného hávu. Politický převrat v roce 1989 opět umožnil volný pohyb v Podyjí i opětovné zavedení návštěvnického provozu na zřícenině v garanci Národního památkového ústavu. Během předešlých 40 let zde díky nepřítomnosti člověka začaly probíhat volné přírodní procesy, které způsobily srůstání přírodních prvků se původní středověkou architekturou hradu. Vzniklá „srostlice“ je dnes mimořádně cenným krajinotvorným prvkem v prostředí první, nejpřísněji chráněné zóny Národního parku Podyjí. Stavebně historické i přírodní hodnoty Nového Hrádku jsou opravdu mimořádné – v roce 2002 byl společně se Státním zámkem Vranov nad Dyjí vyhlášen za národní kulturní památku.

Ve zřícenině jsou možné prohlídky s průvodcem zaměřené jak na historii památky, tak na zdejší rozmanitou faunu a flóru Národního parku Podyjí. Z nejvyšší vyhlídkové terasy se naskýtá nádherný výhled na řeku Dyji meandrující tak, že vidíte současně 4 vodní toky, které krajinu dělí jako puzzle na části střídavě patřící k České republice a k Rakousku.


Národní památkový ústav

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní nám. 11
767 01 Kroměříž