Zámek VRANOV NAD DYJÍ

Klenot evropského baroka vypínající se na strmé skále nad řekou Dyjí vznikl přestavbou ze zeměpanského hradu připomínaného poprvé k roku 1100. Současnou podobu zámku, kterou památkáři hodnotí jako jednu z nejhodnotnějších příkladů středoevropského baroka, mu vtiskl po ničivém požáru v roce 1665 hraběcí rod Althannů. Koncem 17. století byla podle projektu významného evropského architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu zahájena náročná přestavba na honosný barokní zámek. Dominium po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu evropsky proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu.

Neopakovatelnou siluetu zámku tvoří impozantní Sál předků – jedna z největších světských barokních prostor vůbec, a kaple Nejsvětější Trojice, které výtvarně umocňují osobitý půvab stavby zasazené do členité přírody. K zámku neodmyslitelně patří romantický lesopark vybudovaný v 18. století v jeho okolí. I v současnosti nabízí nespočet vycházkových a vyhlídkových okruhů, které využívala v předchozích staletích šlechta či lovci na koních.

Jako součást několikaleté rekonstrukce střech byla na podzim roku 2020 poprvé v historii veřejnosti zpřístupněna středověká hradní věž. Z jejího ochozu, na kterém byl obnoven i erbovní plechový rytíř a původní vlajkový stožár, se návštěvníkům otevírá jedinečná vyhlídka do malebného okolí zámku.

Vranovský zámek, který je národní kulturní památkou, najdete na západním okraji Národního parku Podyjí. Návštěvníkům nabízí prohlídku autentických barokních interiérů, Sálu předků a kaple, ale přibližuje i kulturu vranovského zámeckého bydlení z konce 18. stol. a z celého 19. století. Při prohlídce zámku si můžete vybrat hned z několika prohlídkových okruhů a užívat si pohádkové scenérie, které okouzlily i řadu filmařů.

POZOR! Plánujete-li návštěvu zámku Vranov nad Dyjí, musíte počítat s časovou rezervou, než dojdete pěšky k hradní pokladně – poslední veřejné parkoviště je totiž od zámku vzdálené cca 600 m a cesta prudce stoupá do kopce. O prázdninách zámek, městečko i hráz Vranovské přehrady spojuje turistický vláček.


Nabídka pro firmy, svatby a skupiny

Některé prostory zámku, které občas slouží i jako zajímavá kulisa domácích i zahraničních filmů, si lze pronajmout k pořádání svatebních hostin, firemních akcí, různých prezentací a seminářů, k reprezentativním jednáním nebo k různým společenským setkáním spojeným se zážitkovou gastronomií a kulturními pořady. Všechny tyto aktivity probíhají v zámeckých interiérech a exteriérech vyznačujících se značnou kulturně historickou hodnotou. Proto je nutné, aby jejich obsah nebyl v rozporu s principy památkové péče a s dobrými mravy.

Konkrétně je možné si pronajmout:  Vstupní sál o rozloze cca 110 m2 a slavnostní Sál předků o rozloze cca 380 m2, jehož kapacita se různí podle druhu využití - při koncertním uspořádání cca 400 i více osob, při tzv. švédských rautech min. 200 osob a při stolovém uspořádání 100 až 150 osob. Dále Jižní terasu s vítězným obloukem o rozloze asi 206 m2 propojenou se Sálem předků a nabízející impozantní pohled na pozůstatky středověkého hradu a na členitou krajinu Národního parku Podyjí. Pronajmout se dá i protilehlá Severní terasa s vítězným obloukem a vyhlídkou do vranovského údolí o rozloze 460 m2 propojenou se Sálem předků; je vhodná zejména pro garden party s ohništěm. Pro akce např. s tancem lze doporučit také pronájem Velké jídelny o rozloze cca 85 m2 a Společenský salon o rozloze 86 m2 – historické interiéry navazující na Vstupní sál. Čestný dvůr s kašnou a barokním schodištěm o rozloze asi 1250 m2 poskytují vítanou příležitost zejména pro pořádání hudebních a divadelních produkcí pod širým nebem.

Pro svatební obřady je vyhrazen nejpůsobivější barokní prostor zámku - monumentální Sál předků. Kapacita sálu pro svatební obřad je přibližně 300 osob. Možných termínů je vždy jen omezený počet. Parkování během svatebního obřadu je řešeno následovně: na druhé nádvoří lze zaparkovat maximálně 2 vozidla (slavnostní příjezd ženicha a nevěsty). Dalších 6 automobilů svatebčanů je možné zaparkovat před bývalými zámeckými konírnami, ale další vozidla na veřejném parkovišti až pod zámkem. Svatebčany prosíme o respektování zákazu znečišťování interiéru a nádvoří pohazováním konfet, rýže, okvětních lístků a pod. Do interiérů zámku není dovoleno vstupovat se zvířaty. Fotografování a filmování obřadu v sále předků si zajišťují snoubenci sami. Ve vybraných prostorách je možné pořizování snímků pouze s účastí fotografa, novomanželského páru, v doprovodu a dle pokynů pověřeného pracovníka zámku.

Upozorňujeme, že se Vstupním sále a v Sále předků není dokonalá akustika. Oba sály nejsou vytápěné a obvykle je nutné je také dodatečně osvětlit. Z ostatních interiérů je předem vyklizen historický nábytek, obrazy a další movité kulturní památky. U organizačně náročnějších akcí se počítá s uzavřením zámku pro veřejnost. Pro parkování je k dispozici menší plocha před vstupem do zámku, první nádvoří a velké obecní parkoviště pod zámkem, vzdálené cca 600 m.

Správa zámku uvedené prostory pouze pronajímá, nezabývá se tedy logistikou akcí. Nabízí však kontakt na regionální dodavatele zajišťující gastronomii, kulturní pořady, hudební produkce, ohňostroje a další doprovodné služby. 

Zámek VRANOV NAD DYJÍ

Zámecká 93
671 03 Vranov nad Dyjí