Pevnostní muzeum VRANOV NAD DYJÍ

Historii nedávnou a se moravsko-rakouskou pohraniční oblastí neoddělitelně spjatou připomíná dochované pohraniční opevnění lemující celou jižní hranici Znojemska. V letech 1935 až 1938 vznikl na hranicích republiky mohutný řetězec bojových železobetonových pevnůstek. Celkem 19 bunkrů v katastru strategicky důležitého Vranova nad Dyjí se dochovalo v úplnosti. Jsou nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkem a mají jednotlivě (i jako soubor) charakter unikátní technické památky. Linie začíná těsně pod Vranovským zámkem a pokračuje pak podél silnice k budovám bývalého statku, a od něho přes Junácké údolí až k přehradní hrázi. 

Pevnostní muzeum Vranov najdete až za známým barokním zámkem a zámeckým statkem, který je dnes využíván jako zábavní areál s tematikou statku jménem VRUN´OFF PARK. Je tvořeno dvěma objekty lehkého opevnění a navazující naučnou stezkou vedoucí kolem třetí pevnůstky. První objekt (typu E) je uveden do předpokládaného stavu v roce 1938 a ve druhém řopíku (typu B) je instalované poválečné vybavení z doby příprav na III. světovou válku. V mapách bývá někdy označován jako bunkr s krycím jménem „Studánka“ a přístupný bývá v létě o víkendech nebo ve vybrané dny. 

Z Vranova na Dyjí jezdí v červenci a srpnu k Pevnostnímu muzeu turistický vláček, který spojuje hráz Vranovské přehrady, centrum městečka, zámek a bývalý zámecký statek se zábavním areálem. V těsné blízkosti muzea se nachází malé přírodní parkoviště pro návštěvníky zdarma, případně je možné použít větší placené parkoviště sousedního zábavního parku.

Pevnostní muzeum VRANOV

Zámecká 96
671 03 Vranov nad Dyjí