Zámek UHERČICE

Půvabný zámek Uherčice najdete asi 40 km západně od Znojma nedaleko hraničního přechodu Vratěnín–Drosendorf, v historicky významné lokalitě, kde se střetává jižní Morava s Vysočinou, jižními Čechami i Dolním Rakouskem. Jde o jeden z největších zámeckých komplexů na Moravě a rozlehlý areál zahrnuje jak obytné a reprezentační prostory, tak hospodářské budovy. Tvoří spolu s přilehlými zahradami a parky významný krajinotvorný soubor. Reprezentativní zámek vznikl za Krajířů z Krajku kolem poloviny 16. století renesanční přestavbou z původní gotické tvrze. Býval oblíbenou zastávkou šlechty na cestě z Prahy do Vídně. Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány dodnes, bývá označován za „učebnici slohů"

Po 2. světové válce byl zámek posledním majitelům ze starobylého italského rodu Collalto zkonfiskován a přešel do majetku státu. Kdysi honosné šlechtické sídlo se od 50. do 80. let 20. století přičiněním Československých státních statků, tábora nucených prací a útvaru pohraniční stráže bohužel změnilo k nepoznání: jedna ze zámeckých věží se zřítila díky skladování chemických hnojiv a podmáčení kejdou od krav ustájených v bývalých zámeckých konírnách, nádherné sochy rozstřílené jako cvičné terče pohraničníků, propadlé stropy, rozkradený mobiliář... Totální devastace zámeckého komplexu dospěla tak daleko, že byl dokonce roku 1985 vystaven demoliční výměr. Bourání tehdy naštěstí zabránily vysoké náklady...

Jen zázrakem a obětavostí památkářů Uherčický zámek přežil. V roce 1996 byla část zámku zpřístupněna a zahájena dlouhodobá rekonstrukce nabízející jedinečnou možnost vidět památkovou obnovu přímo v realizaci. V interiérech se naštěstí zachovala původní cenná umělecká výzdoba, ale díky velmi špatnému stavu objektu a rozsáhlosti záchranných restaurátorských prací postupovaly opravy jen velmi pomalu. Až v roce 2019 se podařilo Národnímu památkovému ústavu, do jehož správy dnes státní zámek patří, získat z evropských fondů dotaci na projekt „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“ zaměřený na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženějších částí zámeckého areálu. Až do počátku roku 2022 proto bylo návštěvníkům uzavřené celé severní křídlo zámku.

Skvělá práce restaurátorů a nepředstavitelně náročný projekt za 130 milionů korun v rekordně krátké době 2 let vdechl Uherčickému zámku nový život. A i přesto, že ještě zdaleka není zrekonstruován celý zámek nabízí od dubna 2022 jedinečný pohled např. na nádherný Banketní sál připravený pro pořádání kulturních akcí, opravené místnosti severního křídla zámku – apartmá hraběte Odoarda Collalto, salla terrenu s vyhlídkou, spravené arkádové chodby a nádvoří, schodiště i konírny. A dočkala se také původní kašna v růžové zahradě, která opět plní svůj účel.

K zámeckému areálu navíc přiléhají rozsáhlé parky a zahrady, které jsou zárukou příjemných procházek „mimo davy“. Anglický park v sobě skrývá i Obelisk zhotovený podle návrhu vídeňského divadelního architekta a dekoratéra Antona Ortnera anebo romantickou rozhlednu z roku 1802 záměrně připomínající rozvaliny středověkého hrádku. Tato 10 m vysoká umělá hradní zřícenina je nejstarší kamennou rozhlednou na Moravě a druhou nejstarší v republice. I ona se dočkala své rekonstrukce.

Projekt obnovy zámku Uherčice je plánován až do roku 2028 a bude mít několik etap. Sotva skončila první část rekonstrukce severního zámeckého křídla, započaly v roce 2022 další opravy: dva projekty za 60 milionů korun řeší především západní část zámku. Jde zejména o opravy a retransfery (opětovnou instalaci) štukové výzdoby, sejmuté v 90. letech. Vrátí se nyní na své původní místo a výsledek by měli návštěvníci vidět v roce 2024.

Návštěvníkům dnes zámek nabízí dva prohlídkové okruhy. První, základní, seznamuje návštěvníky s nově opraveným severním křídlem zámku a seznámí je s historií posledních majitelů, italským šlechtickým rodem Collalto et San Salvatore, zejména pak s osobou knížete Odoarda, který na počátku 19. století provedl rozsáhlou přestavbu této části zámku. Druhý okruh představuje hospodářské zázemí zámku. Lze vidět zámecký lihovar, ve kterém se líh pálil až do roku 1969 a je zde zachováno původní vybavení včetně parního stroje a transmise sloužící k pohonu zařízení.


Nabídka pro svatby

Svatební obřady se na zámku Uherčice konají v období od dubna do října, převážně v sobotu. Po dohodě s matrikou je možný i jiný termín. Svatební obřad se může uskutečnit v zámecké kapli (kapacita cca 50 osob) a je možný civilní i církevní obřad, Banketním sále (kapacita cca 150 osob), sale terreně (kapacita cca 65 lidí), rozáriu či v parku u věže (bez omezení počtu osob) - v případě nepříznivého počasí je přichystaná i mokrá varianta.

Svatebčanům je k dispozici parkoviště před zámkem, po dohodě je možné umožnit vjezd vozidla s nevěstou až do areálu zámku. V ceně je zahrnut pronájem místnosti včetně mobiliáře, fotografování a filmování v obřadní místnosti, které si zajišťují snoubenci sami. V celém areálu zámku i parku je zakázáno rozhazování rýže, konfet a okvětních plátků. Používání bublifuků je dovoleno pouze ve venkovních prostorách. Z důvodu možného poškození podlah v interiérech zámku není dovoleno nosit boty s jehlovými a kovovými podpatky...

Zámek UHERČICE

Uherčice 1
671 07 Uherčice