Obec JAROSLAVICE

Vinařská obec v jedné z nejúrodnějších lokalit Znojemska s malebnými sklepními uličkami, jejíž krajinnou dominantu tvoří třetí největší rybník Moravy a renesanční zámek nad ním. První písemná zmínka o Jaroslavickém hradu s vesnicí se datuje k roku 1363, ale úrodná a slunná nížina na potoce Daníž byla osídlena již v době kamenné. Svědčí o tom archeologické naleziště sídliště lovců mamutů. Jaroslavický hrad, původně dřevěná tvrz, byl několikrát vypálen a v 16. století byl na jeho místě vystavěn renesanční zámek. V průběhu 17. a 18. století prošel barokními úpravami, a v této podobě se dochoval prakticky dodnes. Soukromý majitel plánuje rozsáhlou rekonstrukci, ale restituční nároky vše brzdí a zámek zůstává veřejnosti nepřístupný. Přístupný je však rozsáhlý zámecký park s kaštanovou alejí a kašnou.

Severní hranicí zámeckého parku je Jaroslavický rybník, který je se svým obvodem 5400 m a objemem 1,7 milionů m3 jedenáctým největším rybníkem v České republice, třetím největším na Moravě a druhým největším na jižní Moravě. Vybudován byl již v polovině 16. století a jako přirozené hnízdiště velkého množství vodních ptáků je chráněn v rámci Natura 2000. Každoročně v listopadu je dějištěm veřejností velmi oblíbeného výlovu ryb.

Další jaroslavická pamětihodnost hodná návštěvy je farní kostel sv. Jiljí vystavěný v klasicistním stylu na konci 18. století. U příležitosti svátku patrona sv. Jiljí (2. září) tu každoročně vždy první sobotu v září Jaroslavická chasa zve na hodovou krojovanou zábavu spojenou se stavěním máje. Sousední fara pochází už ze 14 století, Mariánský sloup z doby baroka a barokní jsou i sochy světců umístěné v zámeckém areálu i v polích za obcí. Zajímavostí je i dochovaný Pranýř z doby hrdelního práva.

Jaroslavicemi vedou oblíbené a poměrně nenáročné cyklistické a vinařské stezky. Obec je doslova obklopena rozhlehlými vinohrady a patří do Znojemské vinařské podoblasti. Zdejší teplé klima a nížinatá oblast s úrodnou půdou svědčí zejména odrůdám Veltlínské zelené, Müller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a Rulandské modré. Ochutnat místní úrodu můžete na akcích Jaroslavických vinařů, které se odehrávají ve třech sklepních uličkách s asi 90 vinnými sklepy. Spolek Jaroslavičtí vinaři byl založen v roce 2010 a snaží se propagovat zdejší vinařství i pořádat kulturní a vzdělávací akce (den otevřených sklepů, žehnání vína, chutnání mladého vína aj.). Spolek se hlásí k odkazu Leopolda Quaisse, který bydlel a pracoval v Jaroslavicích, byl významnou osobností pro vinařství celého znojemského regionu a zavedl moderní vinařství tak, jak ho známe dnes. Jeho odkaz připomíná naučná Quaissova vinařská stezka, kterou zde vybudoval právě Spolek Jaroslavických vinařů.

Řadu akcí zejména pro rodiny s dětmi zde pořádá i Jarmínek - spolek jaroslavických maminek. Vždy spojují výtvarné a kreativní aktivity s poznáváním starých lidových tradic a zvyků. Oživují veřejná prostranství, organizují soutěžní i recesistické akce a udržují komunitní život v obci.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2017.