Dům umění (Slavíkovský palác) ZNOJMO

Dům umění sídlí v jedné z nejkrásnějších renesančních budov v historickém středu Znojma (tzv. Slavíkovský palác). Prvním historicky známým majitelem domu k roku 1363 byl měšťan a sládek Šimon, který zde provozoval i svůj výnosný pivovar. V polovině 16. století byl dům renesančně přestavěn a rozšířen byl i sklep na víno. Následovala dostavba zadního traktu (dnes ulice Dolní Česká) a propojení krásným arkádovým dvorem, který je ozdobou Domu umění dodnes. Dům vždy patřil významným majitelům z panských i měšťanských vrstev, např. mistru cechu pekařského a je zajímavé, že se zde pekařské řemeslo udrželo od roku 1764 až do druhé světové války. V roce 1936 byl dům na základě Benešových dekretů znárodněn a v 50. letech převeden pod komunální správu. Úpravy domu pro potřeby Městské galerie pak trvaly až do roku 1967, kdy byl dům plně zprovozněn.

Dnes slouží Dům umění výstavním účelům Jihomoravského muzea ve Znojmě. Reprezentativní výběr z bohatých uměleckých sbírek Jihomoravského muzea zde prezentují stálé expozice "Staré umění Znojemska" a "Mince Zemí Koruny české". Představena je rovněž tvorba znojemského medailéra Jana Tomáše Fischera. Výstavní sály v prvním podlaží jsou určeny zejména pro krátkodobé výstavy převážně soudobého výtvarného umění. Hojně využíván je také víceúčelový sál v přízemí pro příležitostné výstavy, přednášky či konference. Různými akcemi ožívá i arkádové nádvoří, které v létě hostí pravidelné divadelní pohádky pro nejmenší. 

Dům umění ZNOJMO

Masarykovo náměstí 334/12
669 02 Znojmo

Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ

Přemyslovců 129/8
669 02 Znojmo