Muzeum čs. opevnění 1938 ve SLUPI

Na jižním okraji vinařské obce Slup najdete jeden z mnoha objektů československého předválečného opevnění budovaného ve 30. letech 20. století na obranu před nacistickým Německem. Jde o typ lehkého opevnění vz. 37, A-160, ve kterém je dnes zřízeno malé muzeum věnované obraně státu před druhou světovou válkou. Objekt je uveden do původního stavu a byl zrekonstruován tak, aby odpovídal období podzimní mobilizace roku 1938.

Během prohlídek ve vybrané dny (zpravidla od května do září vždy jeden víkend v měsíci) bývá bunkr také plně vyzbrojen. Ve střílnách obou střeleckých místností uvidíte těžké a lehké modifikace lafety vz. 38, kterou vyráběla Česká Zbrojovka Strakonice. Lafety jsou vybaveny panoramatickými náčrty pro zajištěnou střelbu. Pevnůstka je dále vybavena střeleckými stolky, plně funkčními zrcátkovými periskopy i ventilátorem a dalším vybavením, a to včetně předmětů výstroje osádky objektu. 

Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi u Znojma se nachází na soukromém pozemku, který je využit k vystavování dalších vojenských předmětů spojených s obdobím první republiky. Návštěvník tak může shlédnout tzv. postavení kulometu proti letadlům, které je v podmínkách muzea osazováno buď těžkým kulometem Schwarzlose vz. 7/24 nebo lehkým kulometem vz. 26. O několik metrů dál je v nástavbě umístěna výstava modelů opevnění zastoupených mj. pěchotním srubem MJ-S2 Úvoz, znázorňujícím stav ze září 1938, tedy těsně po betonáži. K vidění jsou i zbraně dnes již zrušené Pohraniční stráže a další trojrozměrné exponáty. 

Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi u Znojma vzniklo v roce 1999 nejprve jako soukromá aktivita, kdy byl až do roku 2004 využíván k muzejní činnosti pouze objekt opevnění – tzv. řopík. S příchodem dalších nadšenců se expozice začala rozšiřovat mj. o nástavbu a celnici. Dnes muzeum provozuje spolek "Nezradíme - 1938", který zde také organizuje komentované prohlídky se zasvěceným průvodcem.

Muzeum československého opevnění 1938 v obci Slup

Slup