Obec SLUP

Zemědělská a zejména vinařská obec Slup se může pyšnit unikátním renesančním vodním mlýnem, muzeem československého opevnění a malým muzeem zemědělství, ale i jednou z největších folklórních slavností bývalého Znojemského okresu.

Slup, dříve zvaná i Čule (německy Zulb), je poprvé zmíněna k roku 1046 – ovšem v listině padělané ve 12. století. V té pravé listině se mluví o Slupi nejprve roku 1228. Na městečko byla Slup povýšena teprve v roce 1860. Součástí obce bývala také osada Knast (německy Gnast), od roku 1949 přejmenovaná na Hnízdo, která byla po roce 1960 připojena k obci Vrbovec. Do roku 1867 zahrnovala Slup i obce Oleksovičky a Valtrovice, ale dnes jsou součástí už jen Oleksovičky.

Na území obce Slup se nachází unikátní technická památka – renesanční vodní velkomlýn se 4 funkčními vodními koly a mlýnským náhonem ze 16. století. Pozoruhodná stavba je Národní kulturní památkou. Mlýn je samostatnou pobočkou Technického muzea v Brně, které zde zajišťuje odborný dohled i prohlídky s průvodcem. V roce 2009 zde byla otevřena nová expozice Vývoj mlynářství, za kterou Technické muzeum v Brně získalo 1. místo v odborné soutěži Gloria Musaealis. Její součástí je mlýnice s funkčními stroji, pohonem čtyř vodních kol a exponáty mlecí techniky z různých historických období i koutů světa.

Technickou památkou je také Krhovicko-jaroslavický náhon, na kterém mlýn leží. V současné době dosahuje délky okolo 30 km. Tzv. Mlýnská strouha je umělý vodní kanál, nejstarší vodní stavba na Moravě. První zmínka o něm je již z roku 1302. Původně napájel mlýn u obce Micmanice, ale postupně byl prodlužován. V 16. století vedl až do Jaroslavic, kde již existovala soustava rybníků. Ve 30. letech 19. století pak byl dostaven až k rakouskému městu Laa an der Thaya.

Návštěvu obce Slup ocení také zájemci o vojenskou historii. Nachází se zde totiž Muzeum Československého opevnění 1938. Pevnůstka v obci Slup typu A-160 byla s velkým citem pro detail uvedena do původního stavu, v jakém byla během mobilizace v září 1938. Bývá také dějištěm veřejných vojensko-historických akcí. Malých pevnůstek a bunkrů je však v okolo Slupi díky blízkosti hraničního pásma nespočet.

Další muzeum se nachází v místní části Oleksovičky – soukromé Muzeum zemědělství je věnováno památce JUDr. Vladislava Cilínka. Vystavená zemědělská technika byla skutečně používána v blízkém okolí. Exponáty jsou seřazeny podle ročních období, od jarního setí až po zimní práce na statku, a je zde i expozice vesnické kuchyně.

Další památkou hodnou pozornosti je i Panská rybárna. V místech bývalé tvrze ze 16. století byla postavena renesanční budova, která mimo jiné sloužila pro správu okolních rybníků. Některé stavební detaily jsou stejné či podobné s nedalekým vodním mlýnem.

Ve slupském mlýně a jeho širším okolí se každoročně pořádají Slavnosti chleba, spojené s přehlídkou jihomoravských folklórních souborů, tradičním jarmarkem, předváděním starých řemesel, pečením chleba v polních pecích, výstavou historické vojenské i zemědělské techniky, spanilou jízdou traktorů-veteránů nebo předváděcími jízdami historických autobusů ze sbírek Technického muzea v Brně. Ty zajišťují kyvadlovou dopravu mezi Slupí a Znojmem, a z Brna do nedalekého Šatova vypravují České dráhy speciální parní vlak. Jde o jedny z největších folklórních slavností bývalého Znojemského okresu, které vždy na počátku září přitahují velkou pozornost.

Slup je však také známou vinařskou obcí patřící – v roce 1990 dokonce s největší rozlohou vinic v okrese. Místní Skupina vinařů Slup pořádá pravidelné vinařské přehlídky i kulturní akce pro děti a dospělé. Nejznámější akcí je dubnový Čulský košt, kde jsou zastoupena vína drobných místních vinařů i velkých vinařských firem Znojemska. Krajina mezi vinicemi je jako stvořená pro pěší nebo cykloturistiku. Obcí prochází také dálková cyklistická trasa Greenway spojující Prahu a Vídeň i Moravská vinná stezka.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2017.

Obec SLUP

Obecní úřad Slup
Slup 42
671 28 Slup (pošta Jaroslavice)

Kontaktní údaje

E-mail: info@slup.cz


https://www.slup.cz/