Sklepní ulička CHVALOVICE

Více než stovka vinných sklepů je ukrytá podél cesty z Chvalovic směrem na Šatov v malebném lesoparku podél potoka Daníž. Stráží jí dochované bunkry čs. válečného opevnění (jeden z nich je ve vybraných dnech dokonce přístupný veřejnosti) a prochází jí značené trasy pro pěší i cyklisty. Na dosah je také udržovaný rybník s možností rybaření anebo skvěle vybavená venkovní dětská hřiště a sportovní areál.

Ve Chvalovické sklepní kolonii najdete jak původní neklenuté sklepy vyhloubené v pískovci pod úrovní terénu a nad nimi přistavěné nadzemní lisovny, tak novodobé moderní přestavby. Ty nahradily původní stavbičky z nepálených cihel a jejich architektonické řešení ne vždy odpovídá původní funkci ani historickému tvarosloví hospodářských stavení. Často jsou upraveny tak, aby mohly sloužit i jako ubytovací kapacity.

Nejstarší přízemní lisovny z nepálených cihel pocházely z 18. století, jako např. pozdně barokní sklep z roku 1770, tzv. "desátkový", který patřil Louckému klášteru premonstrátů. Sloužil k výběru vinných dávek od místních vinařů a do dnešních dnů si zachoval zdobené barokní průčelí s erbem. Je památkově chráněnou stavbou a dnes patří vinařství Waldberg. 

Pěstování vinné révy má ve Chvalovicích mnohasetletou tradici. Dnes se zde hospodaří na viničních tratích Nad sklepy, Dívčí hora a Čihadla, kde je vysazeno více než 60 hektarů vinic. Působí zde Vinařský spolek Chvalovice, který v průběhu roku pořádá několik oblíbených vinařských akcí pro veřejnost.

Více se o Chvalovické sklepní uličce dozvíte na: https://www.vinarske.stezky.cz/Sklepni-ulicky/Znojemska-vinarska-podoblast/Chvalovice 

Sklepní ulička CHVALOVICE

Vinařský spolek Chvalovice, z. s.
Chvalovice 93
669 02 Chvalovice