Pěchotní srub MJ-S 4 „Zatáčka“ CHVALOVICE

Typickým představitelem těžkého opevnění z let 1936–1938 je tento oboustranný, dvoukřídlý a dvouzvonový srub umístěný západně od obce Chvalovice. Má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží a je jedním ze 6 těžkých objektů, které se na jižní Moravě podařilo v roce 1938 vybetonovat. Osádku mělo podle záměru z roku 1938 tvořit 35 vojáků. Během války však byl poškozen a nebyl využit. Po válce byl znovu vyzbrojen a armádě sloužil až do roku 1999.

Od roku 2009 probíhá péčí Klubu vojenské historie „ROTO Chvalovice“ rekonstrukce srubu do stavu převážně ze 60. let 20. století. Je v něm zřízeno vojenské muzeum, kde je k vidění předválečná výzbroj i zbraně a uniformy Československé lidové armády v dobách "studené války". Seznámíte se zde s historií prvorepublikového pohraničního opevnění Československa i s jeho poválečným obdobím takzvané reaktivace. Uvidíte pevnostní výstroj a výzbroj, seznámíte se s životem posádky, bojovou činností pěchotního srubu a zjistíte například i to, jakou dobu byly velké pevnosti na jihu Moravy v aktivní službě připraveny bránit hranice republiky.

Bunkr najdete až za Chvalovickou sklepní uličkou, kde můžete ochutnat vína místních vinařů. Však se také v dobách socialismu nazýval "U sklepů". Nyní má zpět své prvorepublikové krycí jméno "Zatáčka". Objekt bývá zpřístupněn veřejnosti jen několik víkendů v roce - poznáte je i podle toho, že nad bunkrem vlaje česká státní vlajka.

Pěchotní srub MJ-S 4 „Zatáčka“ CHVALOVICE

MJ-S 4 Zatáčka
669 02 Chvalovice