Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ

Jihomoravské muzeum ve Znojmě patří k nejvýznamnějším kulturním, vlastivědným a vědecko-výzkumným institucím jižní Moravy. V současnosti pod jeho správu spadá 6 význačných historických památek ve Znojmě i v jeho okolí. Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Bylo založeno v roce 1878 jako jedno z prvních městských muzeí na Moravě. Od svého vzniku shromažďovalo památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené v roce 1889.

Od roku 1910 našly sbírky, zásluhou kustoda Antona Vrbky, své umístění v prostorách znojemského hradu. Celý hrad spolu s cennou románskou rotundou sv. Kateřiny získalo muzeum do své správy roku 1920. Změna jeho názvu na "Jihomoravské krajinské muzeum" v roce 1931 odráží rozšíření muzejní činnosti na celý region. Již v této době se na ní podílí významný archeolog František Vildomec. Po druhé světové válce získalo muzeum další památkové objekty - bývalý minoritský klášter v ulici Přemyslovců (dnes sídlo Jihomoravského muzea) a Dům umění na Dolním/Masarykově náměstí.

Po druhé světové válce muzeum postupně získává charakter odborného ústavu a rozšiřuje svoje expozice a depozitáře. Dnes v nich uchovává na 400 000 sbírkových předmětů vzniklých výzkumnou a akviziční činností přírodovědných i společenskovědních pracovišť muzea. Oddělení botaniky, geologie a zoologie se zaměřují na výzkum a dokumentaci živé i neživé přírody regionu včetně území Národního parku Podyjí. Archeologie plní vedle vlastních výzkumných činností i úkoly na úseku archeologické památkové péče. O bohaté sbírky umělecké a historické pečují pracoviště historie a dějin umění. Muzejní knihovna má ve svých fondech uloženy i vzácné staré tisky z oficíny premonstrátského kláštera v Louce. Rozsáhlý fotoarchív s množstvím často unikátních záběrů řady míst celého okresu spravuje oddělení dokumentace současnosti. O další zachování sbírek se starají konzervátorské laboratoře.

Svou prezentační aktivitou se Jihomoravské muzeum ve Znojmě řadí k významným kulturním institucím města i regionu. Mimo výstavnictví se muzejní činnost soustředí také na spolupráci se školami a na regionální vědecký výzkum v oborech zoologie, botaniky, geologie, archeologie a historie. Spravuje a veřejnosti zpřístupňuje celkem 6 významných památkových objektů: Minoritský klášter (Sídlo Jihomoravského muzea), Znojemský hrad (původně Deblínský zámek), Rotunda sv. Kateřiny (Národní kulturní památka), Dům umění (původně Slavíkovský palác), Památník Prokopa Diviše v Příměticích na severním předměstí Znojma a zřícenina hradu Cornštejn v katastru obce Bítov u Vranovské přehrady.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2018.


Jihomoravské muzeum ve ZNOJMĚ

Přemyslovců 129/8
669 02 Znojmo