Obec VRBOVEC

Vrbovec je největší vinařskou obcí Znojemské vinařské podoblasti a víno se zde pěstuje už 13. století. Slavnou tradici připomíná dlouhá sklepní ulička, naučná stezka Hroznové kozy, vinařské cyklostezky, ale i řada lidových tradic a vinařských slavností.

Území, v němž leží obec Vrbovec, bylo osídleno lidmi už v pravěku. Ve vrbovecké cihelně byly nalezeny kamenné a kostěné nástroje, zlomky keramiky i hroby skrčenců s pohřebními dary. První písemná zpráva o existenci osady pochází z roku 1137 a prvními obyvateli byli Slované. V roce 1230 se zde usadili němečtí kolonisté z rýnské oblasti, kteří s sebou údajně přinesli vinnou révu, a tak zde započala slavná vinařská tradice.

Chloubou obce je dnes Sklepní ulička (či spíše ulice) – areál asi 260 vinařských sklepů se rozkládá západně od obce. Přitom 160 z nich je historických a počátek výstavby uličky se datuje až k roku 1727. Cenný a obdivuhodně zachovaný soubor zahloubených sklepů a přízemních lisoven tvoří jednostrannou uličku, která hraje pestrými barvami a rozmanitostí tvarů. Typické přitom pro ně je kontrastní zdobení oken a dveří červenými cihlami, které často lemují a zvýrazňují také nároží a štíty sedlových střech. Zastavit se můžete v nejednom sklepě – ve většině z nich se dodnes vyrábějí vína z přilehlých vinic a mnohé nabízejí možnost ochutnávek, řízených degustací, posezení s pohoštěním, nákup vína „ze sudu“ i vína lahvového. K příjemnému posezení mezi sklepy vybízí lavička u původního kládového lisu z roku 1886 anebo odpočinkové místo u kapličky sv. Urbana, patrona vinařů.

Historii zdejšího vinařství můžete objevovat na naučné stezce Po stopách Hroznové kozy. Díky ní poznáte rok na vinici, staré tradice a vinohrady i sklepní uličky v okolí Vrbovce. Stezka mezi vinohrady dlouhá cca 5 km je vhodná i pro děti nebo začínající cyklisty na prvních kolech. Nechybí na ní rozhledna, odpočívadla nebo herní prvky s luštěním tajenky a poslechem vinařských písní a legend o Hroznové koze. Dubnové Odemykání stezky a Vynášení Hroznového kozla do vinohradu patří mezi věhlasné vrbovecké akce oživující staré vinařské zvyky.

Tradičními slavnostmi však žije Vrbovec po celý rok, např. květnové Otevřené sklepy nebo srpnové Posvícenské koštování a Letní noc na vinici s celodenním programem, ochutnávkou vín místních vinařů, tancem, hudbou a zpěvem i večerní zábavou, co končívá až nad ránem… Největší vinařská událost, ukončení sklizně, se slaví vždy poslední říjnovou sobotu. Během tohoto Vrbovecké vinobraní můžete vidět průvod vrboveckých v dobovém oblečení, lisování posledního hroznu a zvyky Hroznové kozy, ochutnat burčák, mošt, i mladé víno, nebo si užívat zpěv s cimbálovou muzikou.

Do katastru obce spadá i Ječmeniště – bývalá obec zaniklá po odsunu původních německých obyvatel a vybudování železné opony v 50. letech minulého století. Díky uzavření hraniční oblasti se zde zachovala nezničená příroda a Ječmeniště patří k botanicky nejpozoruhodnějším lokalitám České republiky chráněným v rámci soustavy Natura 2000. Další přírodně zajímavou a cennou lokalitou je přírodní památka Vrbovecký rybník, místními označovaný jako „Novas“. Jde o nejvýznamnější mokřadní lokalitu na Znojemsku s velkým výskytem různých druhů žab.

Zdejším historickým i vinařským klenotem je dodnes malý hrádek Lampelberg vybudovaný v roce 1860 na nejvyšším pahorku uprostřed vinic. Nabízí nejlepší výhled mezi vinohrady do malebné krajiny i ochutnávky kvalitních vín. Je také jednou z nejoblíbenějších zastávek výletníků i cyklistů křižujících zdejší půvabnou krajinu. Osvěžení a sportovní vyžití v horkém jihomoravském létě zaručuje i vrbovecké letní koupaliště s beachvolejbalovým hřištěm.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2017.

Obec VRBOVEC

Obecní úřad Vrbovec
Vrbovec 146
671 24 Vrbovec