Technické muzeum v BRNĚ

Hned dvě významné památky spravuje Technické muzeum v Brně na území Znojemska a Podyjí: Vodní mlýn ve Slupi a Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově.

Technické muzeum v Brně je největším technickým muzeem na Moravě. Zabývá se vývojem vědy a techniky v téměř třiceti různých oborech. V hlavní budově muzea v Brně si návštěvníci mohou prohlédnout 17 tematických expozic – od parních motorů, přes historické automobily a motocykly, výpočetní techniku až po uličku řemesel se stylovou hospůdkou z období první republiky. Všechny věkové kategorie zaujme Technická herna, která interaktivní formou přibližuje zákony fyziky a jejich využití. 

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou. V depozitářích jsou uloženy doklady o výrobě automobilů na Moravě, autentická vozidla brněnské Zbrojovky, prostějovského Wikovu, kopřivnické Tatry, doklady o výrobě vodních a parních turbín, včetně turbín vyráběných v První brněnské strojírně. V muzeu nechybí ani vývojová řada fotopřístrojů moravské provenience, radiopřijímače, kancelářská technika, technika domácnosti či řemeslná technika – kovářství, kolářství, holičství, truhlářství a mnoha dalších. 

Technické muzeum v Brně spravuje také depozitáře historických vozidel a celkem 6 dalších mimobrněnských technických památek, které představují ideální příležitost například pro víkendový výlet. Snoubí v sobě poznávání historie, řemesel, průmyslu či architektury s výletem do malebné přírody a okolí s dalšími zajímavými turistickými cíli. Na území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí najdete hned dvě z nich: Vodní mlýn ve Slupi a Areál československého opevnění a železné opony v Šatově.

 

Vodní mlýn ve Slupi

Vodní mlýn ve Slupi ve správě Technického muzea v Brně je od roku 1995 národní kulturní památkou a nachází se asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se 4 funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je ojedinělým zástupcem z řady vodních mlýnů u nás.

V roce 2009 zde byla otevřena nová expozice Vývoj mlynářství, za kterou Technické muzeum v Brně získalo 1. místo v soutěži Gloria Musaealis. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze vysvětlit celý proces mletí obilí.

Architektonické dispozice budovy slupského mlýna upoutá jednak svou monumentalitou, jednak unikátní dokladovou hodnotou pro dějiny technického stavitelství. Budova mlýna dochovala v základních obrysech podobu pozdně renesanční stavby budované v uzavřené stavební etapě, a přitom jen málo narušené pozdějšími stavebními úpravami. Technickou památkou je také Krhovicko-jaroslavický náhon, na kterém mlýn leží. V současné době dosahuje délky přes 30 km. 


Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově

Rozsáhlý areál najdete na dohled bývalé státní hranice s Rakouskem (bývalý hraniční přechod Šatov/Retz), asi 7 km jihozápadně od Znojma. Jeho jádrem je pěchotní srub MJ–S 3 s krycím jménem „Zahrada“ – od roku 2006 zpřístupněný pro veřejnost s expozicí věnovanou čs. předválečnému opevnění na jižní Moravě, historii objektu a využívání čs. opevnění po 2. světové válce.

Do areálu patří i několik lehkých objektů vz. 37. Dále je součástí areálu venkovní expozice vybraných prvků protitankových a protipěchotních překážek, pohraniční strážní věž a technická zařízení, používaná k zabezpečení státních hranic v letech 1948–1989, tedy v období tzv. železné opony – třístěnný drátěný zátaras EZOH (elektrické zařízení ochrany hranic) a signální stěna.

Pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“ je zpřístupněným objektem stálého těžkého opevnění, budovaného Československou republikou v letech 1935–1938 na jižní Moravě. Unikátní je i svým pozdějším využitím československou a českou armádou v padesátých až devadesátých letech 20. století. V současné době je uveden do podoby z osmdesátých let, včetně maskovacího nátěru. Základ expozice instalované v objektu tvoří především původní pevnostní výzbroj – dva pevnostní kanóny ráže 85 mm vz. 44/59, těžké a lehké kulomety a další důležitá výbava. Atraktivní jsou zejména oba kanóny – v první střelecké místnosti v bojové pozici a v druhé střelecké místnosti v zatažené, takzvané mírové poloze. 


Každoročně pořádá Technické muzeum v Brně na svých pobočkách řadu akcí pro veřejnost. Např. počátkem června ožívají dochované objekty čs. válečného opevnění podél česko-rakouských hranic při příležitosti Dne pevnostních muzeí jižní Moravy, a Vodní mlýn ve Slupi se stává počátkem září dějištěm Slavností chleba – jedné z největších akcí připomínajících tradiční řemesla, zemědělství i lidový folklór. Poznávat technické památky můžete i díky projektu Technického muzea v Brně nazvanému "Na výlety se Šroubkem a Matičkou". Zavedou vás do jednoho z jeho 6 mimobrněnských objektů a zábavnou formou přiblíží kouzlo technických památek a starých řemesel i malým návštěvníkům. 

Členem ZnojmoRegionu od roku 2019. 

Areál čs. opevnění a železné opony v ŠATOVĚ

Areál československého opevnění a železné opony v Šatově
671 22 Šatov

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole

Vodní mlýn ve SLUPI

Slup 31
671 28 Slup, pošta Jaroslavice