INFO Sv. Martin na Znojemsku

Mystické datum 11. 11. je neodmyslitelně spjaté se svátkem sv. Martina, který každoročně kromě prvního sněhu přiváží také první mladé víno a voňavé husí pečínky. Místa, kde si na nich můžete pochutnat nebo kde si můžete užít průvod se sv. Martinem na bílém koni, jsou samozřejmě i v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Zde najdete jejich přehled i vysvětlení původu stále dodržovaných Svatomartinských tradic. 

Aktuální přehled všech Svatomartinských akcí i gastronomických a ubytovacích nabídek na Znojemsku najdete na tomto webu v KALENDÁŘI AKCÍ


Kdo byl sv. Martin?

Svatý Martin z Tours byl ve 4. století nejprve římským vojákem, později poustevníkem a pak dokonce biskupem. Okolo jeho osoby koluje řada legend – tou nejznámější je ta s žebrákem. Martin byl od mládí v římské armádě, ale oproti jiným vojákům měl prý milosrdné srdce. Roku 335 našel u jedné z bran města Amiens za večera při prvním padajícím sněhu promrzlého žebráka, ale protože u sebe neměl ani jídlo a ani peníze, kterými by ho obdaroval, rozhodl se rozetnout svůj velký plášť na půl a podělit se o něj s žebrákem. Následující noc se mu ve snu zjevil Kristus oděný právě tou jeho půlkou pláště a uslyšel, jak praví: "Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu" a odkazuje na Evangelium: "Cokoli učiníš jednomu z mých nejmilejších bratří, pro mě jsi učinil". Pro Martina to bylo osudové znamení – nechal se pokřtít a opustil armádu. Svůj život pak zasvětil křesťanství, stal se poustevníkem a vykonal mnoho zbožných skutků i zázraků. Byl také zakladatelem prvních klášterů na území dnešní Francie. V katolické církvi patří mezi první nemučedníky, které církev označila za svaté. Motiv žebráka a římského vojáka přetínajícího svůj plášť se stal světově nejpoužívanějším vyobrazením sv. Martina a dodnes ho můžete spatřit v mnoha kostelích a kaplích zasvěcených jeho jménu – samozřejmě i na Znojemsku.

 

Svatomartinské tradice

Svátek sv. Martina, 11. listopad, byl odpradávna dnem hostin, zabijaček, lovů a veselic. Souviselo to jednak s tím, že v tento den zpravidla končil zemědělský rok a čeládka najímaná na sezónní práce dostávala výplatu a výslužku. Také se odváděly daně a úroky vrchnosti – ve vinařských krajích často formou vinného desátku (tzn. desetina úrody/produkce) a s tím souviselo i první ochutnávání nových mladých vín. Současně to byl také poslední den před adventním půstem začínajícím obvykle 12. listopadu, takže poslední příležitost se na 6 týdnů pořádně dosyta najíst a napít. V některých oblastech se Martinův svátek spojoval i se zapalováním Martinských ohňů, které v dnešních dnech nahradily lampióny a lampionové průvody

Svatomartinská hostina původně představovala nejčastěji buď vepřovou zabijačku anebo propečenou husí pečínku. Husu pojí se sv. Martinem hned dvě legendy. Podle té první husy svým kejháním prozradily Martinův úkryt v husinci, kam se schoval, když měl být jmenován biskupem a sám se takové pocty ze skromnosti chtěl vzdát. Druhá říká, že husy hlučně rušily Martinovo kázání. V obou případech pak za trest skončily na pekáči. Tradice bílé vykrmené husy odváděné jako úrok nebo robotní dávka vrchnosti se však dá věrohodně vysledovat už v době císaře Karla Velikého v Německu. Odvádění hus se někdy odehrávalo za mimořádných ceremonií, např. v archivech je doloženo, že obec Dyjákovice na Znojemsku odevzdávala každoročně bílou husu s červenýma očima (tzn. dobře vykrmenou) na zámek do Moravského Krumlova na vyzdobeném voze taženém čtyřmi bělouši. 

 

Slavnosti mladých vín a husí gastronomie

Znojemsko, jako každá správná vinařská oblast, světí svátek sv. Martina prakticky ve všech vinařských obcích. Na programu je zpravidla slavnostní mše či požehnání mladých vín a jejich následná první degustace. Vinaři někdy otevřou své sklepy veřejnosti a téměř nikdy nechybí cimbálová muzika. Obvykle bývá součástí i slavnostní průvod, v jehož čele jede na bílém koni sv. Martin oděný v římské zbroji, za kterým pak následuje průvod dětí i dospělých s rozsvícenými lampiony a lucernami. V některých obcích děti z místních škol nacvičí hranou scénku představující Svatomartinskou legendu s žebrákem, ženy zase napečou Svatomartinské rohlíčky a perníčky. Gastronomickou korunou slavností pak bývá propečená husička anebo celé husí menu, samozřejmě doprovázené místními (a nejen mladými) víny.

Den sv. Martina můžete na Znojemsku oslavit např. v Damnicích, Dyjákovicích, Hnanicích, Chvalovicích, Mackovicích, Jaroslavicích, Novém Šaldorfu, Šatově i v samotném centru Znojma, kde přesně v 11 hodin a 11 minut začínají každoročně velké Slavnosti Svatomartinského a mladého vína. Součástí slavností někdy bývá i večerní taneční Svatomartinská zábava, a to i v obcích, které nejsou typicky vinařské  např. Vranov nad Dyjí. A někde slavnosti pojímají jako Svatomartinské krojované hody – např. ve Vedrovicích

Tradiční Svatomartinské menu nabízí v těchto dnech také řada restaurací na Znojemsku, často ve spolupráci s předními vinařstvími, která jednotlivé chody dokonale spárují s kvalitními víny. Oblíbenou variantou, jak si užít Svatomartinské slavnosti na Znojemsku, je využít některý z pobytových balíčků ve vyhlášených hotelech, kombinujících jak husí gastronomii a vína, tak cenově zvýhodněné ubytování právě v listopadu. Jedinečný gurmánský zážitek v podobě dokonale sladěných chutí jídla a špičkového vína zažijete v průběhu listopadu hned v několika hotelích a restauracích na Znojemsku. Akce tohoto typu však bývají vždy velmi oblíbené, a proto je vhodnější si stůl či pobyt včas předem rezervovat. Například v těchto podnicích: PREMIUM Hotel ve Znojmě, Hotel HAPPY STAR v Hnanicích, Hotel Vinařství THAYA + Restaurace APRI v HavraníkáchZnojemský městský pivovar – pivovarská reZtaurace ve Znojmě, Restaurace U Tesařů + Hasičský pivovar v Bítově, Penzion a restaurace Benátky 214 ve Vranově nad Dyjí a řada dalších. 


Okoštujte celé Znojemsko

Na dvě desítky Svatomartinských a mladých vín nabízí v srdci Znojma také Enotéka znojemských vín. V nabídce této „chytré vinotéky“ bývají od listopadu až do konce roku. Přechutnat tu ovšem můžete doslova celou Znojemskou vinařskou podoblast, a to díky samoobslužným degustačním automatům se 120 druhy vín. Vychutnat si je můžete jak uvnitř, tak za příznivého počasí na venkovní zahrádce s parádním výhledem na starobylé uličky a historické dominanty Znojma.


Osvěžení pro tělo i duši

Nezapomeňte ale, že Znojemsko je nejen krajem vína, ale i regionem nabízejícím čistou přírodu, hustou síť turistických i cyklistických tras či řadu historických měst a malebných vesniček. Po vydatné Svatomartinské hostině se proto můžete vypravit na výlet nejen mezi vinohrady, ale třeba i na některou z vyhlídek v Národním parku Podyjí, prozkoumat starobylé uličky královského města Znojma anebo navštívit slavnou Slovanskou epopej Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově. Uvidíte, že míst, která osvěží tělo i duši, najdete na Znojemsku nespočet.