Obec VEDROVICE

Obec Vedrovice leží asi 6 km jihovýchodně od Moravského Krumlova. Turisté ocení především zdejší muzeum a infocentrum, naučnou archeostezku i dochovanou technickou památku – větrné vodovodní kolo.

Obec je složena z původně samostatných Zábrdovic a Vedrovic a první písemná zmínka o Vedrovicích se váže k roku 1369. Původ názvu je pravděpodobně odvozen od osobního jména Vydra, kterému obec patřila. Ovšem místní podhorácké nářečí (blízké hanáckému) změnilo už tehdy Vydrovice na Vedrovice. Na staré pečeti je vyobrazena ženská postava Panny Marie nebo sv. Kunhuty, držící v pravé ruce vydru, která je symbolicky zanesena do dnešní podoby znaku a praporu obce.

Vedrovice leží přímo na bývalém rozhraní dvou národnostních celků. Přesto, že všechny okolní obce byly po staletí německé, zůstala obec vždy česká. V současné době žijí Vedrovice bohatým společenským životem. Je zde řada spolků, které se na něm aktivně podílejí. Rybářský spolek Vedrovice organizuje na místním rybníku sportovní rybolov, Sbor dobrovolných hasičů Vedrovice vyjíždí k požárům i k odstranění následků přírodních katastrof, Sportovní klub Vedrovice hraje III. třídu okresní fotbalové soutěže. Senioři se pravidelně schází na svém Klubu důchodců. Kulturní spolek Husákovy děti pořádá v průběhu roku vždy několik kulturních akcí. Myslivecký spolek Vedrovice se aktivně stará o honitbu v okolí obce a pořádá tradiční akce, jako je Letní noc a Poslední leč. Vedrovická chasa je součástí tradičních Rozmarýnových hodů a samostatně organizuje Martinské hody. Od roku 2016 obnovila tradici dožínkových slavností "Trešón" spojených vždy s ochutnávkou domácích pálenek a likérů. V obci je také několik včelařů a drobných vinařů, kteří hospodaří na svých vinohradech za obcí ve viniční trati Stará hora. Je zde převážně zemědělská půda, kolem se rozprostírají lesy a na dohled je kopec Leskoun. K Vedrovicím také patří přírodní památka Šidlovy skalky a horninový úkaz Čertova díra obestřený tajemnou pověstí..

Dominantou obce je kostel sv. Kunhuty poprvé připomínaný roku 1543. Dříve zde byla jen hrobka vrchnosti, což dosvědčuje kámen, uzavírající hrobku s latinským nápisem. Kostel měl nejprve gotickou podobu a později byl upraven renesančně. Roku 1848 byla vystavěna kostelní věž a na sklonku 19. století prošel velkými úpravami vč. vybudování nového kůru a zabudování pneumatických varhan.

Vedrovice jsou významnou archeologickou lokalitou díky vykopávkám osady a pohřebiště lidí kultury s lineární keramikou. Zdejší Muzeum a informační centrum bylo otevřeno roku 2010, v budově je expozice na téma Vedrovice před 6000 lety. Jedná se o období neolitu, kdy se na území usazovali první zemědělci. Další expozice nesou názvy Krumlovský les a Venkovská stodola. Součástí komplexu Muzea, kde díky reprezentativním prostorám probíhá řada společenských akcí a oslav, je i místní knihovna a certifikované Turistické informační centrum. Ve dvoře je umístěno i původní lopatkové větrné kolo z roku 1912 z chráněné technické památky s čerpadlem vody, jehož replika se tyčí nad Vedrovicemi v současnosti.

V rámci projektu „Po stopách prapředků“ byla vytvořena Archeostezka Vedrovice, která seznamuje turisty s archeologickými lokacemi. Jednotlivá stanoviště v okolí obce nesou názvy: Pravěké hradisko na Leskounu, Neolit, Vedrovice a archeologie, Čertova díra, Krumlovský les a Paleolit.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2019.

Obec VEDROVICE

Obecní úřad Vedrovice
Vedrovice 326
671 75 Vedrovice