Cyklotrasy severním Znojemskem

Nejsevernější část znojemského okresu má přirozené centrum v Moravském Krumlově. Zdejší krajinu zdobí historické, církevní i technické památky, skály, lesy a pohádková údolí řeky Rokytné. Jižněji položené Miroslavsko je spíše zemědělskou krajinou s úrodnými poli, vinohrady a sady. Západně se pak rozprostírá členitá krajina okolo starobylých Jevišovic. To jsou především lesy, houby, koupání, romantický kaňon řeky Jevišovky i církevní památky a poutní místa. Celou oblast procházejí krásné, i když místy náročnější, trasy pro pěší i na kole. 

CO VŠECHNO ZDE STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU?


BOHUTICE 

Obec nedaleko Moravského Krumlova se zajímavou historií a staletou tradicí sadařství a vinařství je i významným poutním místem. Archeologické nálezy zde dokládají už dobu římskou a slovanskou (hradiště z 11. století). Počátkem 20. století tu místní farář inicioval vytvoření kopie Lurdské jeskyně a budování Svatováclavského parku s monumentální Křížovou cestou. Vyřezávaných soch v životní velikosti je celkem 54 a dodnes ohromují svým mimořádným uměleckořemeslným zpracováním i expresivní mimikou a gestikou. Jsou vystaveny v renesančním zámečku uprostřed Bohutic, kde sídlí i turistické infocentrum a obecní úřad. Připomínkou církevního významu Bohutic je i zdejší krátká naučná stezka Antonína Práška. V zámeckém parku se dochovaly 4 vinné sklepy pojmenované po 4 barokních sochách z doby působení jezuitů – sv. Florián, sv. Michal, sv. Jan a sv. Václav. Připomínají, že Bohutice právem patří do Znojemské vinařské podoblasti. A stejně tak pověstné jsou i Bohutické meruňky, které nesou od roku 1949 oficiální mezinárodní odrůdové označení Abricot Sucre de Bohutice. 
www.bohutice.cz 

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

Jedno z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších poutních míst jihozápadní Moravy leží asi 8 km severně od Znojma. Lokalita je také významným archeologickým nalezištěm dokládajícím osídlení už z období neolitu. Nejznámějším nálezem jsou Mašůvecké venuše – unikátní ženské plastiky s rituálně zdviženýma rukama, které stejně jako známější Věstonická venuše symbolizují pradávnou slávu moravských polí. Uprostřed zdejších lesů vyvěral zázračný pramen, jehož léčivá síla byla roku 1676 oficiálně potvrzena a v jeho blízkosti vznikly menší lázně (dnes již zaniklé). Z vděčnosti za uzdravení byla nad posvátným pramenem vystavěna nejprve dřevěná kaple, později kamenný kostelík a když ani ten nestačil náporu poutníků, vznikl zde v 50. letech 20. století rozlehlý poutní areál. Ten dnes zahrnuje Křížovou cestu, Lurdskou jeskyni, Boží hrob, Mariánskou cestu s více než 50 obrazy poutních míst ČR, Slovenska a Rakouska aj. Areál zdobí také Kalvárie a jen pár kroků od ní monumentální Památník osvobození. Dominantou obce je poutní kostel Navštívení Panny Marie, založený roku 1680 majitelem panství, slavným vojevůdcem a zachráncem Brna, Raduitem de Souches. Hluboké Mašůvky leží v malebné lesnaté krajině, která láká k výletům do okolí – např. údolím Plenkovického potoka okolo starých mlýnů až ke zřícenině hrádku Lapikus. Relaxaci a osvěžení za horkých letních dnů nabízí obecní koupaliště
www.hlubokemasuvky.cz 

JEVIŠOVICKO

Celkem 7 obcí, které spojuje jak prastará historie a významné archeologické nálezy, tak malebná krajina Přírodního parku Jevišovka, sdružuje Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka. Centrem jsou odnepaměti Jevišovice – nejmenší město Jihomoravského kraje, překvapující množstvím památek i městskou památkovou zónou. K návštěvě láká zejména Starý zámek, pobočka Moravského
zemského muzea, a jeho Předzámčí s vlastivědnými expozicemi Jevišovicka. Zaujme i novogotický Nový zámek (dnes domov důchodců) s anglickým parkem, barokní sýpka, empírový kostel sv. Josefa, hrobka rodu Ugarte či řada barokních soch. Jevišovická přehrada je jednou z nejstarších ve střední Evropě. Nedalekému Boskovštejnu vévodí bývalá vodní tvrz (gotickorenesanční
zámek), v němž dnes sídlí soukromé Muzeum kol a u něj biketrialové centrum. Za pozornost stojí i kaple Panny Marie Bolestné a zvonice. K nejstarším obcím na Znojemsku patří Černín a Vevčice. Místem přímo stvořeným pro relaxaci jsou Jiřice u Moravských Budějovic. Zdejší odpočinkový a meditační areál doplňuje dřevěná rozhledna Anička a umělecká Galerie setkání. Místní Hasičské muzeum mapuje dějiny sborů dobrovolných hasičů až do přelomu 18. a 19. století. Půvabnou vesnickou architekturou se může pochlubit obec Rozkoš a významné archeologické nálezy byly odkryty ve Střelicích.
www.dsojevisovicka.cz 

MIROSLAVSKO

Mikroregion Miroslavsko tvoří společně obce Damnice, Dolenice, Hostěradice, Jiřice u Miroslavi, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Suchohrdly u Miroslavi a město Miroslav. To je postaletí přirozeným spádovým centrem oblasti. Území mikroregionu bylo osídleno už v neolitu. Za pozornost turistů dnes stojí především půvabné vesnické kostely a převážně barokní sochy světců.
V Miroslavi a Jiřicích u Miroslavi se dochovaly i staré židovské hřbitovy. Krajina mikroregionu je jen málo lesnatá a mírně zvlněná. Oblast je pověstná pěstováním vína i meruněk. Není zde žádný
větší průmyslový podnik, a tak je charakter krajiny převážně zemědělský. Bylo zde vyhlášeno několik chráněných území – např. Národní přírodní památka Miroslavské kopce, Přírodní památka
U Kapličky nad Hostěradicemi nebo Přírodní památka Oleksovická mokřina. K chovu ryb i rekreaci zde slouží řada rybníků: Suchohrdelský, Miroslavský, dva Branišovické, Horní Vlasatický
nebo Troskotovický. Mikroregion zatím není turisticky příliš objeven, ale na jeho území vedou velmi příjemné a většinou nenáročné značené trasy pro pěší i pro cyklisty.
www.miroslavsko.cz 

MIROSLAV

Uprostřed krajiny zaslíbené vínu i meruňkám najdete město Miroslav, jehož dominantou je Miroslavský zámek. Původně románská vodní tvrz dnes hostí umělecké expozice, unikátní sbírku
puzzle i Strašidelnou stezku pro děti na motivy pověsí z českých hradů a zámků. Zámecký park sousedí s velkým letním kinem a k rozptýlení slouží i letní koupaliště. Další zajímavostí města
je barokní kostel sv. Petra a Pavla a další barokní památky – sýpka, vinný sklep, sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Zajímavý je i empírový Evangelický kostel, který je jedním z posledních
chrámů postavených podle nařízení tolerančního patentu – bez věže, mimo hlavní komunikaci a původně i bez varhan. Dochovaly se také pozůstatky místní židovské čtvrti s židovským hřbitovem. Město obklopuje 7 samostatných kopců, na kterých se dochovala vzácná skalní společenstva a vegetace teplomilných stepí. Jde o Národní přírodní památku Miroslavské kopce,
kterou prochází naučná stezka vedoucí až k Miroslavskému rybníku s výskytem řady obojživelníků a vodních ptáků.
www.mesto-miroslav.cz 

MORAVIA

Svazek obcí Moravia najdete ve vinařské oblasti v pomyslném středu kříže mezi Znojmem a Moravským Krumlovem, Jevišovicemi a Miroslaví. Tvoří jej celkem 8 obcí, které všechny propojuje Cyklookruh Moravia. V Horních Dunajovicích stojí za návštěvu určitě poutní místo zasvěcené Panně Marii Lurdské v Rybnicích, bývalá vodní tvrz nebo kostel Nejsvětější trojice s pravděpodobně
nejšikmější kostelní věží v ČR. Oblíbeným místem je vodní nádrž Horní Dunajovice nebo vinné sklípky ve zdejších sklepních uličkách. Ve Džbánicích objevte kapli sv. Gotharda a v Morašicích kostel sv. Anny s pohnutou historií zdejších zvonů. Trstěnice příjemně překvapí svým letním koupalištěm a kempem nebo nedalekým Pustým zámkem. V Tvořihrázi stojí za povšimnutí zámeček s hospodářským dvorem a muzeum s „procházkou časem“. Poutní místo s Lurdskou jeskyní, gotický kostel, zámek i krásný zámecký park najdete také ve Višňovém. Navíc zde můžete využít služeb specializovaného cyklopenzionu s certifikací Cyklisté vítáni. Výrovice kromě církevních památek nabízejí i přírodní rezervaci Výrovické kopce s obnoveným pasením ovcí i rekreační oblast u Výrovické údolní nádrže. Žerotickou dominantou je pro změnu nepřehlédnutelná hradní zřícenina. Malebnou krajinu zdobí řada drobných kapliček a křížů u polních cest, které vybízejí k výletům.
www.svazekmoravia.cz 

MORAVSKÝ KRUMLOV

Město půvabně zasazené do meandru řeky Rokytné je neodmyslitelně spjaté s rodem Liechtensteinů a Slovanskou epopejí Alfonse Muchy. Jeho historie sahá podle archeologických nálezů až hluboko do pravěku a založení města ve 13. století je spojeno se stavbou kamenného hradu na pokyn krále Přemysla Otakara II. Hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek a dodnes udivuje krásnými arkádami na nádvořích a uměleckými sbírkami uvnitř rekonstruovaných sálů. Zámek s dominantní věží (přístupná jako vyhlídka) obklopuje rozlehlý anglický park, ve kterém dnes najdete jedno z nejhezčích discgolfových hřišť v ČR. Mezi další památky, které stojí za to navštívit, patří Knížecí dům, v němž sídlí muzeum a galerie, nebo knížecí hrobka Liechtensteinů, starý židovský hřbitov, farní kostel Všech svatých a kostel sv. Bartoloměje s bývalým klášterem (dnes sídlo městského úřadu). Oblíbeným letním cílem je Městské koupaliště.
Na výrazné skále nad městem se vypíná oblíbené vyhlídkové a poutní místo – barokní poutní kaple sv. Floriána. Přitažlivost zdejší krajiny kolem meandrující říčky Rokytné se vzácnou flórou a faunou dala vzniknout Národní přírodní rezervaci Krumlovskorokytenské slepence, kterou prochází i naučná stezka. Moravský Krumlov je také městem vína – patří do Znojemské vinařské podoblasti, ovšem daří se zde i lokálnímu pivu a řadě kulturních festivalů.
www.mkrumlov.cz 

ÚNANOV

Obec se může pyšnit souvislým osídlením už od doby kamenné a spojením s jedním z nejvýznamnějších českých rodů pánů z Jevišovic a Kunštátu. Zaujme farním kostelem sv. Prokopa a svou upraveností. V roce 2002 zde bylo otevřeno velké venkovní koupaliště Pohoda s řadou vodních atrakcí, na které postupně navázal kvalitní autokemp, tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal a další sportovní aktivity. Nejnověji pak venkovní posilovna FITpark u výjezdu z obce směrem na Plaveč.
www.obecunanov.cz


VEDROVICE

I Vedrovice jsou známou archeologickou lokalitou díky bohatým nálezům. Zdejší archeologické Muzeum představuje Vedrovice před 6000 lety a součástí je i místní knihovna s herním koutkem a turistické informační centrum. V sousední Venkovské stodole najdete zemědělské náčiní a připomínky starých řemesel. V areálu je umístěna i technická památka – původní lopatkové větrné kolo
z roku 1912. Větrná turbína s vodním čerpadlem zajišťovala rozvod vody po vsi až do roku 1958. Na původním místě, zdaleka viditelná, je dnes umístěna odlehčená replika této technické  památky. V rámci projektu „Po stopách prapředků“ byla v katastru Vedrovic vytvořena naučná archeostezka, která seznamuje se zdejšími archeologickými lokalitami i přírodními zajímavostmi, jako je např. legendami opředená Čertova díra. Dominantou centra obce je kostel sv. Kunhuty.
www.vedrovice.cz 

ŽELETICE – RUČNÍ PAPÍRNA

Na návsi vinařské obce Želetice u Znojma najdete v půvabném modrobílém vesnickém stavení rodinnou Ruční papírnu „Stará škola“, kde se vyrábí papír tradičním manufakturním způsobem. Rozemletá papírovina se ručně nabere do dřevěných forem se sítem, voda se nechá okapat a pláty budoucího papíru se pak „vyždímají“ lisem a nechají jednotlivě proschnout. Často jsou do papírové kaše přimíchávány další dekorativní přísady jako drobné květy, lístky nebo třeba i káva. Každý list ručního papíru je tak jedinečný originál, který může zdobit navíc také průsvitka nebo slepotisk. Želetická papírna je oblíbeným místem rodinných výletů i školních výprav. Kromě exkurze s poutavým a názorným výkladem se zde nabízí také možnost si objednat svůj vlastní papír pro slavnostní příležitosti nebo nakoupit dárky ve vonící podnikové prodejně.
www.handmadepaper.cz