Archeostezka Po stopách prapředků VEDROVICE

Vedrovice
Délka trasy: cca 5 km
Náročnost: lehká
Zaměření: archeologie a historie
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2013
Více informací zde

Četné nálezy zejména z období neolitu proslavily Vedrovice mezi archeology. Archeologické oddělení Moravského zemského muzea zkoumá zdejší oblast již od 60. let 20. století. V letech 1961–1989 realizovalo systematický výzkum v obou hlavních tratích „Za dvorem“ a „Široká u lesa“ zaměřený na osídlení z období neolitu. Překvapivě však bylo nalezeno i osídlení daleko starší – až z období mladší doby kamenné. Odkryly se zde půdorysy kůlových domů, pecí i více než stovka kostrových hrobů. Zvláštností je také zdejší naleziště kamene rohovce, který se tu těžil s přestávkami až 7500 let – lidé z něj vyráběli své nástroje, ale také s ním obchodovali. Proč zde ale lidé dobývali tento kámen i v době, kdy už znali bronz a železo, je však dodnes záhadou. Seznámit se s nálezy a nalezišti této obce ležící nedaleko Moravského Krumlova můžete i vy díky 6 informačním panelům umístěným na nejvýznačnějších místech: od pravěkého hradiska na Leskounu v jihozápadní části obce, až k nalezišti těžby kamene rohovce v Krumlovském lese na severu. Trasu mezi jednotlivými zastaveními si zvolíte sami – ta doporučená je dlouhá cca 5 km. Po cestě spatříte i zdejší technickou památku – větrné vodovodní kolo, a půjdete také okolo místního infocentra a muzea, kde jsou k vidění kostrové nálezy tzv. skrčenců z pravěkých pohřebišť. K muzeu patří i Venkovská stodola, kde se ukrývají původní zemědělské stroje, řemeslnické nástroje a vybavení venkovské domácnosti z přelomu 19. a 20. století. Krásný výhled na Vedrovice se vám pak otevře ze skaliska Čertova díra obestřeného tajuplnou pověstí.

Muzeum a informační centrum VEDROVICE

Vedrovice 327
671 75 Vedrovice