Krumlovsko-rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence byla vyhlášena v roce 2005 k ochraně mimořádně přírodovědecky hodnotného území podél toku říčky Rokytné. Oblast naleznete v těsném sousedství Moravského Krumlova a vine se severně členitým říčním údolím. Jsou zde zastoupena druhově velmi bohatá rostlinná i živočišná společenstva skal, lesostepí, lesů a vodních toků.

Rezervaci tvoří dvě samostatná území, jedno pod kaplí sv. Floriána vypínající se na skalním ostrohu nad Moravským Krumlovem, a druhé v okolí osady Rokytná. Členité údolí řeky Rokytné s hustými listnatými lesy a romantickými zákoutími vás uchvátí masivními stometrovými skálami ze slepencových hornin. Tímto uhrančivě krásným územím vás provede i naučná stezka.

Město MORAVSKÝ KRUMLOV

Městský úřad Moravský Krumlov
Nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov