Alfons Mucha a MORAVSKÝ KRUMLOV

Hlavním turistickým magnetem spojeným se jménem věhlasného umělce je beze sporu Moravský Krumlov a jeho renesanční zámek s cennými arkádami, do kterého se po téměř 10 letech navrátila Slovanská epopej. Zde je všech 20 velkoformátových pláten zachycujících nejvýznamnější dějiny slovanských národů vystaveno od srpna 2021 na dobu následujících 5 let. V létě 2022 však Moravskokrumlovský zámek navíc nabídne ještě další turistické zážitky. Dokončena by totiž měla být rekonstrukce celého jižního křídla včetně zámecké věže, ze které se návštěvníkům otevře jedinečná vyhlídka. Spolu s ní zámek nově nabídne i služby Turistického informačního centra s moderním návštěvnickým zázemím a zajímavými historických a archeologickými exponáty odhalenými při rekonstrukci. Provoz zámku v Moravském Krumlově i expozice Slovanské epopeje je přitom díky špičkové světelné i klimatizační technice celoroční.

SLOVANSKÁ EPOPEJ

Téměř 18 let pracoval Alfons Mucha na svém životním díle – Slovanské epopeji. Jde o 20 velkoformátových obrazů, které vznikaly postupně od roku 1910 na zámku ve Zbirohu, zobrazujících dějiny evropského Slovanstva. Deset z nich zachycuje nejvýznamnější milníky české historie a dalších deset se zaměřuje na ostatní slovanské národy. Celý cyklus pak vlastenecky smýšlející malíř věnoval městu Praze a veškerému československému lidu pod podmínkou, že Praha vystaví všechny obrazy na vlastní náklady v reprezentativní budově zbudované speciálně k tomuto účelu. Tato podmínka však dodnes nebyla naplněna...

Po 2. světové válce byly silně poškozené obrazy převezeny do Moravského Krumlova, kde byly uskladněny ve znárodněném zámku. Ten využívala např. armáda či železniční učiliště s internátem. V 50. letech údajně chtěl ministr kultury Zdeněk Nejedlý dokonce nechat plátna spálit. Ale za pomoci restaurátorů, dobrovolníků i místních občanů se je podařilo zachránit. Z veřejné sbírky krumlovských obyvatel a finančního příspěvku města Prahy pak byla plátna postupně restaurována. Část obrazů byla na zámku veřejnosti zpřístupněna v roce 1963 a od roku 1968 byl v Rytířském sále a zámecké kapli vystavován celý cyklus 20 obrazů. Dílo v autorově rodném kraji pak zůstalo téměř 50 let. Po sametové revoluci se zámek ocitl v soukromých rukou a stal se nešťastnou obětí majetkových spekulací, až jej roku 2016 v dražbě odkoupilo město Moravský Krumlov. Už na podzim roku 2011 však nechala Galerie hl. m. Prahy plátna odvézt do Prahy a město Moravský Krumlov i celý region tak přišlo o svůj nejvýznamnější turistický magnet.

Po 10 let trvajících náročných jednáních se podařilo dohodnout opětovný návrat slavného díla na zámek v Moravském Krumlově i získat evropské dotace na rekonstrukci celého jižního zámeckého křídla, včetně krásné vyhlídkové věže. Od srpna 2021 se tak v již opravených sálech zámku v Moravském Krumlově můžete opět kochat jedinečným dílem, které ve světě nemá obdoby. Vystaveno je zde všech 20 originálních pláten. Podle zápůjční smlouvy s Prahou by zde měla být následujících 5 let.

EPOCHÁLNÍ KVÍZ
aneb Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Alfonsi Muchovi, ale báli jste se zeptat...
Významný český malíř, grafik a designér ALFONS MARIA MUCHA (24. 7. 1860 – 14. 7. 1939) je právem považován za průkopníka a čelního představitele secese, uměleckého stylu, který na přelomu 19. a 20. století hýbal nejen Evropou, ale i Spojenými státy americkými. Jeho život byl plný překvapivých zvratů a náhod; jeho dílo plné promyšleného symbolismu a nádherných ornamentů. A přestože jeho jméno znali v Paříži, ve Vídni, Mnichově i v New Yorku, jeho srdce naplňovalo slovanství a domovina...

Pojďte si připomenout tuto významnou osobnost tak trochu netradičně a vyzkoušejte si, co všechno o Alfonsi Muchovi zaručeně víte, mlhavě tušíte anebo nemáte ani ponětí, ale pokusíte se alespoň tipnout... Po absolvování celého kvízu o něm už budete vědět úplně vše – dokonce i to, co se běžně ve školách nevyučuje...
ODKAZ bude zpřístupněn po autorizaci v nejbližších dnech – děkujeme za trpělivost...

Zámek MORAVSKÝ KRUMLOV

Zámecká 1
672 01 Moravský Krumlov