Zámek MORAVSKÝ KRUMLOV

Původní hrad vystavěný ve 13. století v nejužším místě meandru řeky Rokytné na okraji města Moravský Krumlov, byl v polovině 16. století pány z Lipé přebudován na renesanční zámek. Je to čtyřkřídlá budova s nádvořím, které ve třech podlažích lemují cenné arkády. Je historicky prvním "arkádovým zámkem" na Moravě a až po něm byly vybudovány Rosice, Ivanovice na Hané nebo Bučovice. Rozlehlé arkádové nádvoří je zdobeno hned několika druhy renesančních sloupů: v přízemí to jsou jednoduché "toskánské", v prvním patře "iónské" s hlavicemi zdobenými závitnicí připomínající dvě šnečí ulity proti sobě, a ve druhém patře pak sloupy nejzdobnější "korintské". Zvláštností zámku je také unikátní arkádové schodiště, vedoucí do horních pater zámku. Další úpravy pak byly provedeny v 18. století Liechtensteiny, kteří byli nejvýznamnějšími šlechtickými majiteli panství od roku 1622 téměř po tři staletí. Těmi posledními byli Kinští, kterým však byl v roce 1945 zámek znárodněn.

Za 2. světové války bylo město těžce poničeno ruským bombardováním, a tak byly na zámek nouzově umístěny úřady a byty. Užívala jej pak i armáda, výrobní podnik, byl zde také železniční internát, učebny a učňovské dílny. Tento stav, který historické hodnotě zámku příliš neprospíval, trval do roku 1991. Rok na to jej za symbolickou 1 korunu získala akciová společnost Zámek, která však nedokončila ani stavebně historický průzkum, zámek zastavila a i s půjčkami od bank zmizela. V roce 2004 tak byl zámek prodán v první dražbě společnosti Incheba a v roce 2016 pak v druhé... To už se však majitelem stalo město Moravský Krumlov a zámku se konečně začalo blýskat na lepší časy. Postupně se zahájily restaurátorské práce v interiérech a kdysi honosné sály, z jejichž výzdoby se bohužel nedochovalo téměř nic, dnes slouží kulturním a výstavním účelům.

Zámek je neodmyslitelně spojen s osudem slavného malířského cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy (více informací ZDE). Dnes je příjemným a důstojným místem pro umělecké výstavy uvnitř i festivaly různých žánrů na rozlehlém nádvoří či v přilehlém anglickém parku. V letech 2019–2022 prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí celého jižního křídla včetně dominantní zámecké věže. Ta se v létě 2022 otevřela veřejnosti jako jedinečná vyhlídka. V mezipatrech se návštěvníci seznámí s historií Moravského Krumlova i příběhem lékaře, astrologa a alchymisty zvaného Paracelsus, který na zámku pobýval v první polovině 16. století. Unikátní renesanční malby odhalila rekonstrukce v místnosti pod věží. V téměř neporušené podobě se zde dochoval strop, ale malby byly původně na všech stěnách. Historici je datují do roku 1530, kdy na zámku žila Bohunka z Pernštejna, dcera Viléma z Pernštejna. Stejné nebyly dosud nalezeny nikde jinde, ale podobné jsou na zámcích v Prostějově a Pardubicích, které také patřívaly Pernštejnům. 

V opravených prostorách zámku našlo místo i nové Turistické informační centrum s moderním návštěvnickým zázemím a do interiérů se navrátil původní mobiliář. Ten je součástí nově otevřeného prohlídkového okruhu s průvodcem, nazvaného Šlechtické komnaty. Seznamuje s historií zámku, města a také s příběhy šlechtických rodů, které zámek obývaly a vtiskly do něj své stopy. V prostorů původního vstupu do zámku a průjezdu do města můžete spatřit dochovanou tzv. Vlčí jámu. Jde o středověký obranný prvek, který sloužil jako důmyslná překážka při dobývání hradu. Narazilo se na ni v roce 2021 při rekonstrukci jižního zámeckého křídla a pod zasklením ji dnes mohou obdivovat všichni návštěvníci. V původním přízemním průjezdu je v současnosti umístěna expozice připravená Ústavem pro studium totalitních režimů nazvaná Tunel do 20. století. V nově opravených zámeckých sálech si také můžete prohlédnout díla moderního a současného umění ze soukromé sbírky Jana a Medy Mládkových zapůjčených z pražského Muzea Kampa.

Za návštěvu určitě stojí i rozlehlý zámecký park, který byl založen v 18. století v anglickém stylu. Najdete v něm vzácné jehličnany a další staleté stromy, ale i jedno z nejhezčích disc-golfových hřišť v České republice. V průběhu roku je dějištěm nejrůznějších hudebních koncertů a festivalů, v letních měsících zde probíhají filmové projekce pod širým nebem. 

Zámek MORAVSKÝ KRUMLOV

Zámecká 1
672 01 Moravský Krumlov