Zámek MORAVSKÝ KRUMLOV

Původní hrad vystavěný ve 13. století v nejužším místě meandru řeky Rokytné na okraji města Moravský Krumlov, byl v polovině 16. století pány z Lipé přebudován na renesanční zámek. Je to čtyřkřídlá budova s nádvořím, které ve třech podlažích lemují cenné arkády. Je historicky prvním "arkádovým zámkem" na Moravě a až po něm byly vybudovány Rosice, Ivanovice na Hané nebo Bučovice. Rozlehlé arkádové nádvoří je zdobeno hned několika druhy renesančních sloupů: v přízemí to jsou jednoduché "toskánské", v prvním patře "iónské" s hlavicemi zdobenými závitnicí připomínající dvě šnečí ulity proti sobě, a ve druhém patře pak sloupy nejzdobnější "korintské". Zvláštností zámku je také unikátní arkádové schodiště, vedoucí do horních pater zámku. Další úpravy pak byly provedeny v 18. století Liechtensteiny, kteří byli nejvýznamnějšími šlechtickými majiteli panství od roku 1622 téměř po tři staletí. Těmi posledními byli Kinští, kterým však byl v roce 1945 zámek znárodněn.

Za 2. světové války bylo město těžce poničeno ruským bombardováním, a tak byly na zámek nouzově umístěny úřady a byty. Užívala jej pak i armáda, výrobní podnik, byl zde také železniční internát, učebny a učňovské dílny. Tento stav, který historické hodnotě zámku příliš neprospíval, trval do roku 1991. Rok na to jej za symbolickou 1 korunu získala akciová společnost Zámek, která však nedokončila ani stavebně historický průzkum, zámek zastavila a i s půjčkami od bank zmizela. V roce 2004 tak byl zámek prodán v první dražbě společnosti Incheba a v roce 2016 pak v druhé... To už se však majitelem stalo město Moravský Krumlov a zámku se konečně začalo blýskat na lepší časy. Postupně se zahájily restaurátorské práce v interiérech a kdysi honosné sály, z jejichž výzdoby se bohužel nedochovalo téměř nic, dnes slouží kulturním a výstavním účelům.


Slavné dílo slavného malíře

Zámek je neodmyslitelně spojen s osudem slavného malířského cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy (více informací ZDE). Dnes je příjemným a důstojným místem pro umělecké výstavy uvnitř i festivaly různých žánrů na rozlehlém nádvoří či v přilehlém anglickém parku. V letech 2019–2022 prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí celého jižního křídla včetně dominantní zámecké věže. Ta se v létě 2022 otevřela veřejnosti jako jedinečná vyhlídka. V mezipatrech se návštěvníci seznámí s historií Moravského Krumlova i příběhem lékaře, astrologa a alchymisty zvaného Paracelsus, který na zámku pobýval v první polovině 16. století. Unikátní renesanční malby odhalila rekonstrukce v místnosti pod věží. V téměř neporušené podobě se zde dochoval strop, ale malby byly původně na všech stěnách. Historici je datují do roku 1530, kdy na zámku žila Bohunka z Pernštejna, dcera Viléma z Pernštejna. Stejné nebyly dosud nalezeny nikde jinde, ale podobné jsou na zámcích v Prostějově a Pardubicích, které také patřívaly Pernštejnům. 


Zámecké poklady

V opravených prostorách zámku našlo místo i nové Turistické informační centrum s moderním návštěvnickým zázemím a do interiérů se navrátil původní mobiliář. Ten je součástí nově otevřeného prohlídkového okruhu s průvodcem, nazvaného Šlechtické komnaty. Seznamuje s historií zámku, města a také s příběhy šlechtických rodů, které zámek obývaly a vtiskly do něj své stopy. V prostorů původního vstupu do zámku a průjezdu do města můžete spatřit dochovanou tzv. Vlčí jámu. Jde o středověký obranný prvek, který sloužil jako důmyslná překážka při dobývání hradu. Narazilo se na ni v roce 2021 při rekonstrukci jižního zámeckého křídla a pod zasklením ji dnes mohou obdivovat všichni návštěvníci. V původním přízemním průjezdu je v současnosti umístěna expozice připravená Ústavem pro studium totalitních režimů nazvaná Tunel do 20. století. V nově opravených zámeckých sálech si také můžete prohlédnout díla moderního a současného umění ze soukromé sbírky Jana a Medy Mládkových zapůjčených z pražského Muzea Kampa.


Staletý a cenný park

Za návštěvu určitě stojí i rozlehlý zámecký park, který byl založen v 18. století. Jeho výsadbu v anglickém stylu iniciovala kněžna Eleonora z Liechtensteinu, dvorní dáma Marie Terezie. Dodnes v něm najdete vzácné jehličnany a další staleté stromy, ale i jedno z nejhezčích disc-golfových hřišť v České republice. V průběhu roku je dějištěm nejrůznějších hudebních koncertů a festivalů, v letních měsících zde probíhají filmové projekce pod širým nebem. 


Zajímavost se jménem

Zámek vlastnili Liechtensteinové od roku 1625 až do roku 1908, tedy 283 let je Moravský Krumlov spjat s tímto slavným rodem. Zajímavostí je, že se 25 let dokonce jmenoval Liechtenstein! Stalo se tak v době, kdy panství patřilo Gundakarovi z Liechtensteina – úspěšnému diplomatovi a vojákovi ve službách Habsburků. Získal rozsáhlý majetek na Moravě v pobělohorských konfiskacích a roku 1623 byl povýšen na knížete. V roce 1633 udělil císař Ferdinand II. jeho moravským panstvím status knížectví a Moravský Krumlov se stal jeho hlavním městem. Současně byl přejmenován na "Liechtenstein". Gundakar pak přísně požadoval, aby nikdo na oficiálních dokumentech nepsal ani nepoužíval jiný název než tento nový. Dlouho se ale nové pojmenování neuchytilo. Proti se postavili moravští stavové a po Gundakarově smrti roku 1658 se město vrátilo zpět k původnímu jménu. Liechtensteinské knížectví pak bylo v roce 1719 dokonce z Moravy přeneseno na nově získaný majetek západněji v Evropě, kde dodnes existuje jako konstituční monarchie Lichtenštejnsko – samostatný státní útvar ležící mezi Švýcarskem a Rakouskem.

Zámek MORAVSKÝ KRUMLOV

Zámecká 1
672 01 Moravský Krumlov