Cyklotrasa Živé pomezí Krumlovsko–Jevišovicko

Délka: 84 km (nejedná se o okruh) 
Náročnost: ** 
TRASA: Loděnice > Jezeřany-Maršovice > Vedrovice > Moravský Krumlov > Rakšice > Rybníky > Vémyslice > Džbánice > Trstěnice > Višňové > Mikulovice > Vevčice > Jevišovice > Jiřice u Moravských Budějovic > Boskovštejn > Grešlové Mýto > Ctidružice > Blížkovice > Láz > Chvalatice > Bítov.

Páteřní cyklostezka propojující starobylé sídelní celky a turistické cíle v okolí Moravského Krumlova a Jevišovic. Zelený koridor se maximálně vyhýbá frekventovaným komunikacím, prochází pahorkatinou s úseky nečekaných výhledů do otevřené krajiny. Převážná část trasy vede zejména zemědělskou krajinou s občasnými lesy nezatíženou průmyslem, hustým osídlením ani dopravou. Cyklostezka vytváří propojení mezi Grenway Praha-Wien (č. 48) a Greenway Krakow-Morava-Wien (č. 4) podél západní hranice Jihomoravského kraje.

Tato cyklostezka vznikla jako jeden z projektů MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z. s.
Více informací zde: https://zivepomezi.cz/projekty/paterni-cyklostezka-krumlovsko-jevisovicko 


Přílohy

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Komenského 150
672 01 Moravský Krumlov