Město MORAVSKÝ KRUMLOV

Starobylé město půvabně zasazené do meandru řeky Rokytné je neodmyslitelně spjaté s rodem Liechtensteinů i Slovanskou epopejí Alfonse Muchy ve zdejším renesančním zámku. Dnes je Moravský Krumlov městem festivalů, dobrého piva, disc-golfu i křižovatkou pěších, naučných a cyklistických tras.

Množství archeologických nálezů dokládá bohaté osídlení zdejšího kraje již od pravěku. Nejstarším historicky doloženým místem bylo hradisko Rokytno či Rokyten (dnes městská část Rokytná), které bylo ve 12. století opuštěno. Založení města pak bylo úzce spjato se stavbou kamenného hradu zahájenou pravděpodobně na pokyn českého krále Přemysla Otakara II. První nesporná písemná zmínka o existenci města je z roku 1289. Krumlovský hrad byl v 16. století za vlády pánů z Lipé přestavěn na renesanční sídlo, které se stalo významným centrem společenského a kulturního dění. V roce 1622 získává na téměř tři staletí krumlovské panství významný šlechtický rod Liechtensteinů a po roce 1908 rod Kinských, který vlastnil zámek až do roku 1945, kdy byl znárodněn.

Zásluhou občanů Moravského Krumlova byla v 50. letech 20. století do krumlovského zámku převezena monumentální obrazová plátna Alfonse Muchy Slovanská epopej a z prostředků města postupně restaurována. Část obrazů byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1963 a od roku 1968 byl v Rytířském sále a zámecké kapli vystavován celý cyklus dvaceti obrazů. Na podzim roku 2011 nechala Galerie hl. m. Prahy plátna odvézt do Prahy a město Moravský Krumlov i celý region tak přišlo na 10 let o svůj nejvýznamnější turistický magnet. Až v roce 2021 se podařilo slavné dílo do Moravského Krumlova opět vrátit - jako pětiletou zápůjčku od Galerie hl. m. Prahy. Zámecké prostory však mezitím prošly rekonstrukcí a své místo zde našly další výstavy především současného umění a kulturně-společenské akce.

Jednotlivé části areálu, který se může pochlubit nádvořím s renesančními arkádami hned ve 3 patrech nad sebou a unikátním arkádovým schodištěm, procházejí postupnou rekonstrukcí. V létě 2022 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce celého jižního křídla zámku, a to i s dominantní zámeckou věží, ze které se poprvé v historii otevřela veřejnosti jedinečná vyhlídka. V mezipatrech se návštěvníci seznámí s historií Moravského Krumlova i příběhem lékaře, astrologa a alchymisty zvaného Paracelsus, který na zámku pobýval v první polovině 16. století. V opravených prostorách zámku našlo místo i nové Turistické informační centrum a do interiérů se navrátil původní mobiliář. Ten je součástí nově otevřeného prohlídkového okruhu s průvodcem, nazvaného Šlechtické komnaty. Seznamuje s historií zámku, města a také s příběhy šlechtických rodů, které zámek obývaly a vtiskly do něj své stopy. V prostorů původního průjezdu do města je v současnosti umístěna expozice připravenou Ústavem pro studium totalitních režimů nazvaná Tunel do 20. století.

Zámek obklopuje rozlehlý anglický park založený v 18. století (ve kterém dnes najdete jedno z nejhezčích disc-golfových hřišť v České republice). Ve stejné době vznikla v Moravském Krumlově i hrobka knížecího rodu Liechtensteinů. Mezi další zajímavé památky ve městě patří tzv. Knížecí dům ze 13. století, v němž sídlí muzeum a výstavní galerie. Ze sakrálních staveb stojí za návštěvu farní kostel Všech svatých a kostel sv. Bartoloměje s bývalým klášterem, v současnosti sídlo městského úřadu. Své kouzlo mají i původní židovský hřbitov a částečně dochované středověké městské hradby.

Kouzelný výhled na město se kromě opravené zámecké věže naskýtá od barokní poutní kaple sv. Floriána z roku 1697. Podle legendy byla založena na skalnatém ostrohu nad městem v místě, kde se jako zázrakem zastavil bouřkou splašený kůň Antonína Floriána z Liechtensteina. Z vděčnosti nechal kníže právě zde postavit kapli, kterou zdobí 4 rohové věžice, a patří dnes k nejoblíbenějším výletním místům. Kaple se otevírá veřejnosti několikrát do roka u příležitosti koncertů a církevních akcí. Největší z nich je každoročně Pouť ke sv. Floriánu, která se koná vždy první neděli po svátku sv. Floriána (4. května).

Moravský Krumlov je přirozeným centrem severní části znojemského regionu, a to jak v oblasti veřejné správy, průmyslu, dopravy a obchodu, tak i školství, kultury či sportu. Návštěvníci si mohou vybrat z bohaté nabídky akcí, a ne nadarmo je Moravský Krumlov označován za „Město festivalů“. Patří mimo jiné k zakládajícím členům Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Je to však také město vína patřící oficiálně do Znojemské vinařské podoblasti.

Přitažlivost zdejší rozmanité krajiny a působivost přírody kolem meandrujícího toku řeky Rokytné se vzácnou flórou a faunou, byl v roce 2005 důvodem vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Na procházky tu láká naučná stezka vedoucí romantickou přírodní scenérií podél řeky Rokytné, procházejí tu značené turistické trasy a dálkové i místní cyklotrasy. V letních měsících láká k osvěžení Městské koupaliště s řadou vodních atrakcí.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2017.

Město MORAVSKÝ KRUMLOV

Městský úřad Moravský Krumlov
Nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov