NAUČNÁ STEZKA KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE

Moravský Krumlov
Délka trasy: cca 15 km
Náročnost: mírná
Zaměření: příroda, historie a vlastivěda
Počet zastavení: 12
Vybudováno roku: 2007
Více informací zde

Zřízení této naučné stezky navazuje na vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce 2005. Jejím posláním je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrující řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami. Tematicky zaměřené panely poskytují informace, např. o historii města Moravský Krumlov a zámeckém parku, o starobylém hradišti Rokyten a řece Rokytné, o Mariánské studánce, o národní přírodní rezervaci a stepních a lesních společenstvech v ní – vždy doplněno fotografiemi a mapovým přehledem o průběhu trasy pro snazší orientaci. Naučná stezka je vedena jako okružní a na některých místech je možné si jí zkrátit. Začíná u vstupu do dolního zámeckého parku, vede zámeckým tunelem do lokality zvané „Střelnice“ a dále po modrém turistickém značení ke kapli sv. Floriána. Odtud je stezka směrována ke kapli Panny Marie u Rokytné (Mariánská studánka) a dále příjemnou cestou do Rokytné. Z Rokytné lze pokračovat podél toku řeky směrem k Budkovicím a Krumlovským lesem až k městské lesovně, anebo zkratkou zpět kaštanovou alejí do Moravského Krumlova.

Seznam zastavení:

    Moravský Krumlov – zámecký park
    Národní přírodní rezervace
    Geologie okolí Moravského Krumlova
    Historie Moravského Krumlova
    Stepní společenstva
    Mariánská kaplička
    Geomorfologie, vegetace
    Přemyslovské hradiště Rokyten
    Řeka Rokytná
    Lesní společenstvo
    Lesní hospodářství
    Mokřad pod městskou lesovnou

Kontaktní údaje