NAUČNÁ STEZKA ANTONÍNA PRÁŠKA v Bohuticích

Délka trasy: cca 1,5 km
Náročnost: mírná (polovina trasy stoupání)
Zaměření: církevní památky a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2011/2012
Více informací zde

Bohutice nedaleko Moravského Krumlova patří k nejvýznamnějším poutním místům našeho regionu. Zasloužil se o to zdejší farář Antonín Prášek, který zde inicioval vybudování mariánské Lurdské jeskyně i monumentální křížové cesty. Krátká a nenároční naučná stezka vás proto seznámí s jeho osobou a provede po zdejších církevních i historických památkách. Informační zastavení vás čeká celkem na 6 místech:

    Zámek s arkádami, kde je dnes umístěn nejen obecní úřad, ale i turistické infocentrum a unikátní kolekce 54 dřevěných soch křížové cesty. Ta je odborníky ceněna zejména pro svou mimořádnou uměleckohistorickou kvalitu – sochy v životní velikosti jsou umně vyřezané z libanonského cedru a krásně malované. Zámek obklopuje příjemný park a v něm najdete 4 zámecké sklepy pojmenované po světcích, jejichž 4 barokní sochy se v Bohuticích dochovaly.
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie hned vedle zámku, který byl vystavěn až v druhé polovině 19. století. Působivý a kompozičně vyvážený interiér kostela a zejména oltáře jsou ve zdobném historizujícím stylu.
    Památník Antonína Práška – bustu věrně zachycující tvář bohutického faráře lemuje slavobrána ze 3 antických sloupů, jejichž původní účel není jednoznačně znám.
    Lurdská jeskyně – uměle vybudovaná skalní rozsedlina připomínající slavné zjevení Panny Marie v Lurdách, patřila k při všech církevních slavnostech a poutích k nejuctívanějším místům.
    Hřbitov s kaplí sv. Michaela z 18. století, na kterém najdete i náhrobek faráře Antonína Práška.
    Socha sv. Václava na návrší nad hřbitovem je závěrečným bodem naučné stezky a je od ní pěkný výhled do kraje.

NAUČNÁ STEZKA ANTONÍNA PRÁŠKA v Bohuticích

Bohutice