Mikroregion Miroslavsko

Mikroregion Miroslavsko je zájmové sdružení 8 obcí na severovýchodě Znojemského okresu s centrem ve městě Miroslav. Damnice, Dolenice, Hostěradice, Jiřice u Miroslavi, Miroslav, Miroslavské Knínice, Našiměřice a Suchohrdly u Miroslavi spojuje úsilí o zlepšení místního regionálního rozvoje i cestovního ruchu.

Krajina mikroregionu je málo lesnatá a mírně zvlněná, jde o jihovýchodní svahy Jevišovické pahorkatiny s přechodem do Dyjsko-svrateckého úvalu. Mezi Moravským Krumlovem a Miroslaví do něj zasahuje jižní cíp Bobravské vrchoviny z Brněnského masivu. Bylo zde vyhlášeno několik přírodních chráněných území – např. Národní přírodní památka Miroslavské kopce a podobný stepní charakter má i přírodní památka U Kapličky nad Hostěradicemi. Do mikroregionu částečně zasahuje i Oleksovická mokřina – rozsáhlý mokřad s lužními porosty a pestrou druhovou skladbou ptáků a obojživelníků. Podobného charakteru jsou Suchohrdelský rybník a Miroslavský rybník, který prošel v roce 2005 celkovou revitalizací. Oba dva patří ke zdejším významným umělým vodním plochám sloužícím k chovu ryb i k rekreaci. Těch se v regionu nachází víc, další jsou např. dva Branišovické rybníky a Horní Vlasatický rybník nebo Troskotovický rybník. Celé území mikroregionu náleží do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí řeky Dyje. 

Není zde žádný větší průmyslový podnik, a tak je jeho charakter převážně zemědělský. Kraj je vyhlášený pěstováním vína i meruněk. Mikroregion zatím není turisticky příliš objeven, ale jeho potenciál je zejména v cykloturistice a v rozvoji navazujících služeb. Na jeho území vedou značené cyklotrasy a cyklostezky, např. Moravské vinařské stezky. Z Miroslavi směrem na Moravský Krumlov také vede páteřní červeně vyznačená pěší trasa Klubu českých turistů.

Mikroregion společně tvoří obce Damnice, Dolenice, Hostěradice, Jiřice u Miroslavi, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Suchohrdly u Miroslavi a město Miroslav. To je po staletí přirozeným spádovým centrem pro obce v okolí. Jeho Městské kulturní a informační centrum Miroslav poskytuje informace také o širším okolí. Území mikroregionu přitom bylo osídleno už v neolitu a neuniklo zájmu archeologů. Za pozornost turistů dnes stojí především řada starobylých kostelů a převážně barokních soch světců.

DAMNICE ​

www.obecdamnice.cz 

 • Zvonička
 • Krucifix
 • Sklepní ulička
 • Socha sv. Antonína před sklepní uličkou

DOLENICE

www.obecdolenice.cz

 • Kaple Pozdvižení sv. Kříže na návsi
 • Socha sv. Jana Nepomuckého

HOSTĚRADICE

www.hosteradice.cz

 • Kostel sv. Kunhuty na náměstí
 • Kaplička na návrší nad vsí
 • Kaplička Panny Marie
 • Socha sv. Jana Nepomuckého
 • Socha sv. Josefa

JIŘICE U MIROSLAVI

www.jirice.cz

 • Kostel sv. Anny a Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem
 • Židovský hřbitov

MIROSLAV

www.mesto-miroslav.cz

 • Miroslavský zámek
 • Katolický kostel
 • Židovský hřbitov
 • Evangelický kostel
 • Miroslavské kopce (Národní přírodní památka)
 • Miroslavský rybník

MIROSLAVSKÉ KNÍNICE

www.miroslavske-kninice.cz

 • Socha sv. Jana Nepomuckého
 • Zámek Miroslavské Knínice
 • Zámecký park
 • Kostel sv. Mikuláše

NAŠIMĚŘICE

www.nasimerice.cz 

 • Kostel sv. Jiljí
 • Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi

SUCHOHRDLY U MIROSLAVI

www.suchohrdlyumiroslavi.cz 

 • Kostel sv. Markéty
 • Socha sv. Markéty u kostela
 • Empírová kaplička

 
Více než 10 let už trvá vzájemná spolupráce Mikroregionu Miroslavsko se Skupinou ČEZ. Cílem projektů Nadace ČEZ je v okolí Jaderné elektrárny Dukovany každoročně podporovat kulturně společenské akce, které přispívají k rozvoji obcí a také ke zlepšení života v regionu. 

Členem ZnojmoRegionu od roku 2019.