Město MIROSLAV

Město vína a meruněk se starobylou historii, jehož centrum zdobí Miroslavský zámek obklopený parkem a okolí chráněná přírodní lokalita Miroslavské kopce. Dnešní Miroslav vznikla spojením tří původně samostatných osad zmiňovaných už ve 14. století: Mitterdorfu, České vsi a Václavova. Součástí města je i místní část Kašenec, založená roku 1785.

Město Miroslav leží přibližně na půl cesty mezi Znojmem a Brnem v krajině, která přeje vínu i meruňkám. Jeho starobylá historie je písemně doložená k roku 1222, ale neoficiální zprávy hovoří o tom, že miroslavští vinaři řídili práce při zřizování vinic v okolí Znojma, což bylo už o tři století dříve. Legendy také popisují založení Miroslavského zámku už v roce 912 kněžnou Miroslavou, dcerou českého vévody. Mělo jít původně o vodní tvrz vybudovanou na malé skále uprostřed bažin, kterou potomci kněžny Miroslavy obývali údajně až do 12. století. Jisté však je, že první písemná zmínka o tvrzi je až z roku 1387. Zřejmě šlo o typ kamenné obytné věže vybudované v románském stylu, která byla postupem času přebudována v pevný gotický hrad chráněný vodním příkopem. Dnešní podobu získal zámek v 1. polovině 16. století a pozdější barokní úpravy ji už moc nezměnily. Budova byla těžce poškozená na sklonku války a po roce 1945 byl zámek zestátněn a využíván např. jako učňovský internát. Od počátku 90. let 20. století je majetkem města, které nechalo v letech 2014-2015 zámek z větší části zrekonstruovat a zpřístupnilo jej veřejnosti. V roce 2022 byla dokončena oprava hlavní zámecké věže. Dnes je dějištěm řady kulturních a společenských akcí a výstav.  

Bývalý vodní příkop obklopující zámeckou budovu je dnes zatravněný a je součástí zámeckého parku se staletými stromy. Přímo v centru města je tak velmi příjemné „zelené“ odpočinkové místo, v jehož areálu najdete i oblíbené Letní kino. K rekreaci nejen místních obyvatel město spravuje také venkovní Koupaliště Miroslav v malebné lokalitě u lesa severně od centra. Sportovní zajímavostí je, že v katastru města jsou kromě fotbalového, víceúčelového a dopravního hřiště dokonce i 3 sportovní letiště. 

Další dominantou města je katolický kostel sv. Petra a Pavla. Barokní chrám pochází z roku 1729 a traduje se, že jde už o třetí kostelní stavbu vybudovanou na stejném místě. Podobně jako tento kostel tak i další barokní památky v Miroslavi – sýpka, vinný sklep, sochy sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Floriána – dokládají sepětí města s klášterem v Louce, jemuž Miroslav patřila v období po Bílé hoře téměř sto let. Zajímavý je i empírový evangelický kostel z roku 1846. Je jedním z posledních chrámů postavených podle nařízení tolerančního patentu – bez věže, mimo hlavní komunikaci a původně i bez varhan. 

K významným památkám Miroslavi patří také bývalý židovský hřbitov na Nádražní ulici. Na přelomu století začaly práce na jeho obnově: byla opravena ohradní zeď, zhotovena vstupní brána, vyčištěn hřbitov od odpadků a náletových dřevin, znovu postaveny povalené náhrobky, zavezen kráter po výbuchu letecké pumy... Při záchranných pracích došlo i k překvapivému objevu: byl objeven náhrobek patrně nejslavnějšího rodáka – Rafaela Koniga, který jako vůbec první Žid v Rakousko-Uherské monarchii obdržel od císaře povolení bydlet a provozovat živnost mimo ghetto a užívat titul Mistr. Miroslavští Židé byli nejčastěji obchodníci a zakladatelé průmyslových podniků ve městě. Šlo především o zpracování ovoce, vonné oleje, výrobu likérů a sodovkárnu. Z židovské ulice uprostřed města se zachovalo jen několik obytných domků a bývalá synagoga byla v dobách socialismu přebudovaná na Kulturní dům. I tak ale dokládají zdejší bohatou židovskou historii, kdy už od středověku, a ještě i před třicetiletou válkou, byla v Miroslavi kvetoucí židovská obec. Po roce 1945 se však vrátilo z koncentračních táborů jen velmi malé procento původních obyvatel. 

Odnepaměti je Miroslav vyhlášenou vinařskou obcí. Patří do Znojemské vinařské podoblasti, a kromě tradičních bílých odrůd se zde daří i odrůdám červeným, které se v minulých staletích prý velmi dobře prodávaly také ve Vídni. Dva modré hrozny dokonce dodnes zdobí erb města. Nejznámější viniční tratí jsou Weinperky ležící na úpatí Markova kopce s křížem na vrcholu, ze kterého jsou při dobré viditelnosti zřetelné zasněžené vrcholky rakouských Alp. Úrodná půda a příznivé klimatické podmínky jsou zde předurčeny nejen k pěstování vinné révy, ale také meruněk, na které upozorňuje třeba tradiční červencové Meruňkobraní

Miroslavské kopce, národní přírodní památka, odedávna poutaly pozornost milovníků přírody i odborníků. Jde o 7 samostatných vrchů v okolí města Miroslav – Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U letiště, U kamene a Zmrzlé. Celkem na 30 hektarech zde najdete vzácná skalní společenstva a suchomilnou vegetaci charakteristické pro teplomilné stepy. Zajímavou přírodní lokalitou je také Miroslavský rybník s výskytem řady obojživelníků a vodních ptáků, anebo přírodní památka Štěpánovský lom severně od města.

Krásy zdejší přírody i historických památek můžete obdivovat po trase hned několika značených turistických a cykloturistických tras, které Miroslav křižují. Celoročně se zde pořádá také řada kulturních, společenských i sportovních akcí.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2019.

Město MIROSLAV

Městský úřad Miroslav
Nám. Svobody 1/1
671 72 Miroslav