Ptačí pozorovatelna MIROSLAV

Na miroslavském rybníku Réna vyrostla na jaře 2024 nová ptačí pozorovatelna pojmenovaná po významném ornitologovi ze Znojemska. Rybník Réna má rozlohu cca 11,5 ha, z toho cca 3,5 ha tvoří přilehlé mokřady, které jsou od vlastního rybníka odděleny hrázkou. Žije zde mimořádné množství druhově vzácných ptáků i obojživelníků. Na této lokalitě byl prokázán výskyt více než 130 druhů ptáků, z toho kolem 60 zvláště chráněných druhů ptáků, některé dokonce spadají do kategorií silně nebo kriticky ohrožené. Velmi zajímavé a neotřelé architektonické řešení je dílem Ing. arch. Karla Bařinky. Rozhledna je přístupna veřejnosti bezplatně a bez omezení po celý rok. Na hrázi rybníka byla již v minulosti vybudovaná naučná stezka s informačními panely o ptácích, rybách a obojživelnících, a tak je toto místo vítaným cílem výletů místních obyvatel i turistů.

MVDr. Julius Klejdus je terénní ornitolog a autor řady populárně naučných a odborných publikací, ve kterých mimo jiné často zmiňuje právě oblast miroslavského rybníka. Mezi jeho nejznámější knihy patří např. "Průvodce živou přírodou Miroslavska". Ptačí pozorovatelna právě na rybníku Réna byla jeho velkým a dlouholetým snem, který se podařilo městu Miroslav (s dotačním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj) zrealizovat a zpřístupnit veřejnosti 23. 3. 2024 za účasti samotného pana Klejduse. Podívat se můžete na videoreportáž: https://fb.watch/rKpdOAA9oK.

Informační centrum MIROSLAV – Zámek

Brněnská 79/2
671 72 Miroslav