Hrad BÍTOV

Bítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů České republiky. Leží na ostrohu obtékaném řekou Želetavkou nedaleko soutoku s Dyjí. Zrcadlí se ve vodách Vranovské přehrady (zbudované roku 1934), jejíž vody zatopily prastarou obec Bítov v podhradí. Hrad byl založen v 11. století na místě původního slovanského sídliště a velkomoravského hradiště, a to jako první z řetězce pevností, které měly chránit jižní hranici přemyslovského státu. Je pravděpodobně nejstarším hradem celého moravsko-rakouského Podyjí. 

Původně dřevěné zeměpanské sídlo bylo počátkem 13. století přestavěno na hrad kamenný. Vystřídaly se zde šlechtické rody zvučných jmen: Lichtenburkové (1307–1572), kteří budují kamenné opevnění s věžemi, Jankovští z Vlašimi (1612–1755), kteří přestavují hrad v duchu renesance a zakládají hradní zbrojnici. Dalším rodem byli Daunové (1755–1904), za nichž hrad dostává dnešní novogotickou podobu. Nejznámější z nich byl Leopold hradbě Daun, držitel Řádu zlatého rouna a polní maršálek Marie Terezie. Následovali Haugwitzové (1904–1906), dědicové Daunů, kteří většinu zděděného majetku stěhují z Bítova na své rodové sídlo v Náměšti nad Oslavou. Posledním vlastníkem byl baron Jiří Haas ml. z Hasenfelsu (1912–1945), majitel porcelánky Haas a Czjzek ve Slavkově u Karlových Varů a zakladatel jedné z prvních soukromých ZOO u nás. Byl vášnivým milovníkem zvířat i žen a jeho život nepostrádal dramatické zvraty. 

Mimo tu zde stojí za vidění především hradní palác s krásně vyzdobenými interiéry ve stylu romantické novogotiky, vzácná zbrojnice, bohaté a pestré zoologické sbírky, ale i expozice hradního pivovaru či hladomorna, mučírna a vězení, kde se seznámíte s právem útrpným a na vlastní kůži můžete vyzkoušet některé mučící nástroje. Na nádvoří upoutá novogotické hradní kaple se zdejší nejstarší movitou památkou Bítovskou Madonou z 1. poloviny 14. století. Bývá také označována jako Madona s ptáčkem nebo Smírčí Madona a pochází původně z kaple Nejsvětější Trojice, která stávala pod hradem Cornštejn, ale při budování Vranovské přehrady byla zatopena. V hradní kapli se dnes příležitostně odehrávají mše i koncerty. Obnoveny byly také ptačí voliéry a výběhy se zvířaty v hradní zahradě.

Hrad Bítov je přístupný veřejnosti vždy cca od dubna do října a specialitou jsou zdejší adventní prohlídky vánočně vyzdobených interiérů hradního paláce zakončené v hradní kuchyni ochutnávkou vyuzených dobrot od pana kastelána a voňavého cukroví od paní kastelánky.

POZOR! Plánujete-li návštěvu hradu Bítov, musíte počítat s časovou rezervou, než dojdete pěšky k hradní pokladně – poslední veřejné parkoviště (s malou minizoo provozovanou soukromým podnikatelem) je totiž od hradu vzdálené cca 600 m po asfaltové silničce, a od přístaviště lodní dopravy vede ke hradu pouze prudce stoupající kamenitá lesní cesta cca 500 m (není vhodná pro kola ani kočárky).


Unikátní zoologické sbírky

Zoologické sbírky na hradě Bítov patří k velmi významným a cenným. Budou vás obklopovat na hlavní prohlídkové trase hradním palácem. Její základ postavila hrabata Vladimír a Otakar z Daunu, kteří v 19. století hodně cestovali a dovezli na hrad některé druhy exotických zvířat, např. Rajku velkou, jejímž peřím se zdobily dámské klobouky, či ptáka Quetzala, jehož peřím si Aztékové zdobili své čelenky, také sbírku nejmenších ptáků kolibříků apod. Poslední soukromý majitel hradu baron Jiří Haas ml. z Hasenfelsu pak založil na hradě jednu z největších soukromých zoologických zahrad u nás, kterou až do roku 1945 o sobotách a nedělích zpřístupňoval veřejnosti zdarma (nebo jen za zpropitné pro průvodce). Je považován za předchůdce dnešních ochránců přírody a na rozdíl od své matky nenáviděl lovy a hony. Ve velké hradní zahradě zbudoval řadu voliér a výběhů, z divadelního sálu udělal velký psinec až pro 200 psů, Panskou hradní kuchyni proměnil na kuchyň pro svá zvířata, a v hradních interiérech vzniklo několik terárií a akvárií. Choval vodní ptactvo, dravce, lesní zvěř (lišky či srnky) i exotická zvířata – např. papoušky, mravenečníka nebo dokonce i lvici. Tu koupil jako mládě od cirkusu Kludski a dal jí jméno MitziMaus (byl velkým fanouškem Disneyovek). Stala se oblíbenou baronovou společnicí a nechával ji sedět u jídelního stolu spolu s ostatními hosty. Ti se jí však báli, a tak baron raději stoloval sám jen se svou lvicí. Byl velkým milovníkem zejména psů. S těmi nejoblíbenějšími se nechtěl rozloučit ani po smrti, a tak je nechával preparovat v jejich oblíbených pozicích. Vytvořil tak největší sbírku vycpaných psů na světě, která dnes čítá 51 kusů. Pro ty ostatní vzniklo v okolí hradu několik psích hřbitovů. 

V posledních letech se daří správě hradu obnovovat výběhy a voliéry a navracet hradní zahradu do podoby, kdy zde baron choval domácí i exotická zvířata. V současné době zde uvidíte pávy, křepelky, slepičky, králíky, ovce kamerunské, několik druhů papoušků (andulky, korely, kakariki, mníšky aj.) i vodní drůbež (různé druhy kachen a hus). Do hradní zahrady se ale nesmí se psy, protože některé druhy zvířat se zde pohybují volně. Je zakázáno zvířata krmit, ale ovečky je možné si pohladit, což je lákavé zejména v jarních měsících, kdy mají jehňátka...


Expozice hradního pivovaru

Součástí II. návštěvnického okruhu je od roku 2017 i dochovaný původní hradní pivovar. Návštěvníci se tu seznámí s pivovarnictvím v českých zemích a ve světě i s historií zdejšího vaření piva bítovskými majiteli hradu (od první písemné zmínky z roku 1618 až po rok 1893, kdy byl pivovar uzavřen). Prohlédnou si prostory pivovaru včetně dochovaného zařízení, podívají se na půdu, kde se skladoval ječmen i do sladovny, využívané k přípravě sladu. Unikátní jsou také ležácké sklepy s chladírnou v hradním sklepení, kde bylo pivo uloženo v dřevěných sudech. Je zde také bednářská dílna, máčírna, hvozd, humno a dobová hospoda (jen jako expozice) a od července 2022 nově také byt sládka a šalanda. Pivo se zde ale dnes už nevaří – na to se chodí do Hasičského pivovaru v centru obce Bítov (od hradu cca 2 km).


Bítovská zbrojnice

Cenná zbrojnice na hradě Bítov obsahuje dřevcové, chladné a palné zbraně, zbroje i orientální zbraně, vše z období 15.–19. století. Vedle starších prací význačných zbrojířů z konce 16. století, představuje sbírka zejména vynikající uměleckořemeslná díla puškařů 17. století (opakovací zbraně, zadovky, vzduchovky, větrovky). Zbrojnice obsahuje také výběr středověkých zbraní (kopí z 11. století, meče z 15. století, hradební pušky aj.). Jádrem orientální části jsou předměty zejména z islámské oblasti, které položily základ celé sbírky. Tím se stala zbrojnice Mikuláše Zrinského – chorvatského hraběte, který padl při obraně pevnosti Siget proti Turkům. Rod Jankovských z Vlašimi, majitelé hradu Bítov v 17. století, pak sbírku postupně rozšířil a doplnil o mnohé unikáty. Vedle zájmu o umělecky řemeslně zpracované zbraně reprezentační povahy měli Jankovští zájem i o technicky nové, nezvyklé řešení palných zbraní. Mnozí z puškařů a dekoratérů pracovali i na dvoře císaře Rudolfa II. Bítovská zbrojnice je charakteristická svým romantickým uspořádáním navozujícím iluzi rytířských síní středověkých hradů. Je otevřena od roku 2003 po 33 letech uzavření. Od roku 2019 zde můžete postupně shlédnout také unikátní kolekci restaurovaných arabských a evropských sedel ze 17. století, která čítá 9 kusů. Komentovanou prohlídku zbrojnice si lze objednat i mimo prázdninové měsíce pro skupiny od 10 osob. 


Nabídka pro firmy a skupiny

Správa hradu nabízí k pronájmu hradní prostory ke konání firemních akcí, prezentačních akcí, výročních setkání aj. Každý pronájem je řešen individuálně. Pronajmout si lze hradní nádvoří, zahrady, sala terrenu a výstavní sály.


Nabídka pro svatby

Kdo touží po romantické svatbě jako z pohádky, ten si může na hradě Bítov pronajmout taneční sál s přilehlou jídelnou, hudebním salónkem, romantickým salónkem, fialovým a zeleným salónkem s balkónem (celková kapacita cca 50 osob) v hlavní budově hradního paláce, parkánovou zahradu (ale je nutno počítat s tím, že neexistuje mokrá varianta) nebo hradní kapli na církevní obřad (kapacita cca 60 osob). Hostiny však není možné z technických důvodů na hradě zajistit. Svatební obřad lze na hradě uskutečnit pouze v období od dubna do června a od září do října. V červenci a srpnu to není možné z důvodu vysoké návštěvnosti hradu a v zimních měsících není možné vnitřní prostory vytopit.

Fotografování je umožněno pouze snoubencům za doprovodu osoby fotografa a dozoru zaměstnance hradu. Správa hradu zajišťuje: nábytkové vybavení, úklid prostor a nachystání prostor, dozor, základní květinovou výzdobu, sklo na přípitek. Dále je po domluvě možný příjezd speciálním vozidlem, kočárem apod. max. 2 vozidla až na hlavní nádvoří hradu. Lze domluvit i vlastní květinovou výzdobu zajištěnou svatebčany mimo obvyklou praxi. S ohledem na památkovou ochranu však platí v interiérech zákaz rozhazování květin, rýže aj., a k přípitku lze použít pouze nešumivá vína...

Hrad BÍTOV

Bítov 1
671 07 Uherčice