Cyklotrasy Hrušovanska

Jen mírně zvlněná oblast východně od Znojma, jejíž pomyslnou spodní hranici vytyčuje řeka Dyje, to je Hrušovansko. Ideální pro milovníky slunce, vína i příznivce nenáročných rodinných výletů mezi poli a vinohrady – na kole i pěšky. Klid a pohoda v úrodném kraji, kde naleznete i lidový folklór a žijící tradice. Kraj umělecky inspirující, spojený se jmény Alfons Mucha a Max Dvořák.

Jde o oblast, která je jakousi "přestupní stanicí" mezi Mikulovem a Znojmem, dvěma starobylými a vínem proslavenými městy. Spojit návštěvu obou tak můžete i v sedle kola. Rovinatá krajina Dyjsko-svrateckého úvalu v těsné blízkosti rakouských hranic je příjemnou rekreační zónou, která mnohdy překvapí. Třeba svou rozsáhlou sítí nenáročných cyklostezek překračujících hranice kraje i republiky.

CO VŠECHNO ZDE STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU?


BOŽICE 

Archeologické výzkumy zde odkryly keramiku už z eneolitu a románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla dnes patří k nejstarším v širokém okolí. Za pozornost stojí i barokní fara z konce 17. století nebo komplex budov bývalého dívčího penzionátu Maria Hilf sester sv. Karla Boromejského. Budovu tohoto „kláštera“ zdobí kaple a zahradu Lurdská kaplička z 18. století. Náves pak zděná zvonička s kaplí a podél cest vedoucích do polí a k vinohradům řada drobných kapliček, soch a křížků. K procházkám láká lesopark a dva ekologické mokřady. Oblíbeným cílem je Božický rybník a Přírodní rezervace Karlov  a lesopark Velký Karlov s naučnou stezkou vedoucí romantickým Údolím lásky, kde na jaře rozkvétají koberce sněženek. Božickou vinařskou tradici připomíná na 150 vinných sklepů rozesetých v obci a okolí – zejména podél cesty na Borotice, i Obecní sklep v centru z poloviny 18. století. Únavu po výletě tu pak můžete shodit v rehabilitačním centru RELAX v bazénu se slanou vodou nebo se ubytovat v obecním penzionu

BŘEŽANY

Dominantou obce je barokní kostel Zvěstování Panny Marie. Další nepřehlédnutelnou památkou je Zámek Břežany – původně barokní, přebudovaný v empírovém stylu. Sídlí zde domov pro osoby se zdravotním postižením, pořádají se zde zájmové akce i dny otevřených dveří. Zámek obklopuje krásný anglický park se vzácnými dřevinami, sochami a sloupem Nejsvětější Trojice. 

ČEJKOVICE (u Znojma) 

Původně středověká obec byla vypálena husity, když tudy táhli na Loucký klášter u Znojma. Po třicetileté válce zde založil lid z okolních, válkou zpustlých, vesnic novou obec. Ta pak proslula pěstováním zeleniny, vína a zejména kvalitního fenyklu. Po 2. světové válce a odsunu původních obyvatel byla obec nově osídlena převážně lidmi z oblasti Kopanic na Uherskohradišťsku. I proto se zde uchytily folklorní slavnosti a zvyky původem ze Slovácka. Dominantou obce je kaple Panny Marie Sněžné, původně barokní, přestavěná do současné podoby roku 1910. 

DYJÁKOVICE

V historii patřily Dyjákovice k největším a nejbohatším obcím regionu. Za Liechtensteinů tu byl vystavěn kostel sv. Michaela Archanděla, na místě středověkého chrámu ze 13. století. Byl také zbudován barokní zámek jako sídlo správce dvora, který dnes slouží obecnímu úřadu. Novodobá historie spojená s pohraničím zanechala v okolí Dyjákovic na 30 vojenských pevností a bunkrů. Jde o typické představitele československého předválečného opevnění, z nichž pěchotní srub MJ-S 15 s krycím jménem „Závora“ byl později zahrnut do koncepce obrany státu proti imperialistickému Rakousku a armáda jej využívala až do 90. let 20. století. 

HEVLÍN

Nejstarší památkou Hevlína je románský sloup, sloužící kdysi jako označení brodu přes řeku Dyji. Dále barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, v parčíku před ním barokní sochy sv. Rocha a Panny Marie, nebo mariánská kaplička a boží muka. Malebná zákoutí obce dotváří hned 8 rybníků a oblast je protkána sítí přeshraničních cyklotras. Severozápadně od obce leží chráněná přírodní památka Hevlínské jezero. Mokřad je domovem pro chráněné obojživelníky a hnízdištěm vodních ptáků, které zde můžete pozorovat z malé dřevěné rozhledny. Historie i současnost obce je spojena s cihlářským průmyslem – v katastru obce se nachází největší a nejkvalitnější ložisko cihlářské hlíny v ČR. V budoucnu se plánuje oživení starého nádraží z roku 1910. 

HRABĚTICE

Frekventované centrum obce (prochází tu silnice spojující Brno s Vídní) je vykompenzováno klidnou a téměř nedotčenou okolní krajinou. V katastru obce leží chráněná přírodní památka Travní dvůr – lužní lesy s výskytem vodních a mokřadních ptáků, vzácných obojživelníků a hmyzu. K památkám patří novodobý kostel sv. Antonína, jehož přístupovou cestu lemuje 6 soch kapucínských mnichů z 18. století. Nedávno zrekonstruovaná Kalvárie, poutní místo na vyvýšeném okraji obce, zaujme svým moderním pojetím. 

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

Archeologické nálezy datují zdejší osídlení už do starší doby kamenné, doložená je přítomnost Římanů, Keltů i velkomoravská historie. Od 14. století stála v obci tvrz, na jejíchž základech vyrostl po roce 1699 barokní zámek, později empírově upravený (dnes veřejnosti nepřístupný). Je obklopen přírodně krajinářským parkem, který vybízí k procházkám či vyjížďkám na kole, stejně jako romantické cesty vedoucí podél řeky Jevišovky. K výraznějšímu rozvoji městečka došlo v 19. století, kdy zde byl založen známý cukrovar nebo zahájena stavba železniční trati spojující Vídeň s Brnem. Za pozornost stojí kostel sv. Štěpána ze 14. století, později barokně přestavěný, nebo sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1711 obklopené stoletými vrbami. Město je také spojeno s významnými osobnostmi – malířem Alfonsem Muchou a historikem umění Maxem Dvořákem, ředitelem památkového ústavu ve Vídni. Hrušovany jsou obklopeny úrodnými rovinami, které jsou ideální právě pro pěstování cukrové řepy nebo vinné révy. Město je také přirozeným centrem zdejší oblasti s širokou nabídkou ubytovacích i stravovacích služeb, krytým bazénem či letním kinem. 

MACKOVICE

Mackovice jsou jednou z nejstarších osad na Znojemsku a písemné prameny je dokládají už k roku 1052. Historie zdejšího osídlení je však podle archeologů mnohem starší. V roce 1712 byla v obci postavena malá kaple, později rozšířena na současný kostel Zasnoubení Panny Marie. Mackovice zdobí i několik drobných kapliček nebo socha sv. Jana Nepomuckého. Směrem na Břežany lemuje cestu malá sklepní ulička, ve které jsou vinné sklepy postupně rekonstruovány. Malebnost zdejší venkovské krajiny umocňují dva rybníky na potoce Břežanka. 

PRAVICE

Původně středověká osada s gotickým kostelem, který roku 1833 nahradila kaple Nejsvětější Trojice. Přestože jsou Pravice jednou z nejmenších obcí na Hrušovansku, mají bohatý spolkový a společenský život. Tradiční akce jsou spojeny zejména s valašským folklórem, neboť právě z Valašska přišel hlavní proud nových osídlenců v poválečném období. V katastru obce je také daňčí obora o rozloze 300 ha. 

ŠANOV

Za povšimnutí zde stojí například zvonička z 19. století, stará Boží muka anebo klasicistní Hraběcí studánka z roku 1810. Stojí těsně u Přírodní rezervace Karlov a její voda je i dnes stále kvalitní. Pohodlné ubytování a široké sportovní zázemí tu nabízí Sportcentrum Šanov s certifikací Cyklisté vítáni. Severně od obce, uprostřed listnatého lesa, najdete Emin zámek z roku 1882. Na výmalbě některých interiérů se podílel malíř Alfons Mucha, který zde rád pobýval. Dalším častým hostem hraběcí rodiny tu na počátku 20. století býval profesor vídeňské university a ředitel památkového ústavu ve Vídni Max Dvořák. Ten na zámečku roku 1921 zemřel a byl pohřben v nedalekých Hrušovanech nad Jevišovkou. V současnosti je na zámku umístěn ústav sociální péče a není přístupný veřejnosti. 

VELKÝ KARLOV

Zaručeně nejmladší obec na Hrušovansku vybudovaná až v 50. letech 20. století pro potřeby zaměstnanců někdejšího JZD. Zejména cyklisté zde ocení aleje listnatých stromů vytvářejících zelený tunel poskytující příjemný stín v horkých slunečných dnech – tolik typických pro tuto oblast jižní Moravy. 

Více informací na https://www.mashrusovansko.cz .  

MAS Hrušovansko, z. s.

Nám. Míru 9
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou