Greenway Krakow–Morava–Wien

Délka: 15 km (na území Znojemska) , celkem 780 km.
Náročnost: ***
TRASA NA ZNOJEMSKU: Jevišovka > Hrabětice > Hevlín.

Mezinárodní dálková trasa vedoucí po "zelených cestách" využívajících dopravně minimálně frekventované cesty nejčastěji vedoucí podél řek nebo v koridoru bývalých železničních tratí. Spojuje polský Krakow s rakouskou Vídní a prochází přitom prakticky celou Moravou. Od severu do České republiky vstupuje na Ostravsku, pokračuje pak přes Přerov, Olomouc, Prostějov, Brno a dále na jih k česko-rakouskému hraničnímu přechodu Hevlín / Laa an der Thaya.

A právě poslední část moravské trasy prochází Hrušovanskem na Znojemsku. Tento poslední úsek je nenáročný a rovinatý, jen s minimálním převýšením. Prochází otevřenou zemědělskou a vinařskou krajinou, která je pro Hrušovansko zcela typická. Celkově je ale trasa velmi náročná a dlouhá 326 km na území ČR, v celé své délce dosahuje 780 km.

Více info na https://www.greenways.cz/Greenways-v-CR/Greenway-Krakov-Morava-Viden .