Alfons Mucha a HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

Dochované a nově rekonstruované ranné Muchovy malby najdete dodnes v budově Městského úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Budou se vám tu klenout přímo nad hlavou. Nádherné secesní ornamenty a rostlinné motivy pokrývají stropy i část stěn od vstupního průjezdu, místností v 1. patře až po kancelář starosty a zasedací síň zastupitelstva. Pod vrstvami omítek byly objeveny v podstatě náhodou a město Hrušovany nad Jevišovkou je nechává postupně restaurovat do původní podoby. Turistickou novinkou roku 2022 je zahájení komentovaných prohlídek budovy Městského úřadu s průvodcem, a to v sezóně od dubna do října vždy o víkendech.

Nadčasový Mucha: Spojení světů je série výstav konaných od května do října roku 2022 ve čtyřech unikátních lokalitách jižní Moravy: Ivančicích, Mikulově, Hrušovanech nad Jevišovkou a Moravském Krumlově. Tento překrásný region je velmi úzce spjat s životem Alfonse Muchy (1860–1939). Byl nejen jeho rodištěm. Stal se i velkou inspirací pro jeho tvorbu a neodmyslitelný umělecký styl art nouveau, jemuž vdechl život a který si později podmanil celý svět.

Tato první série tematicky propojených výstav se zaměřuje na Muchu a jeho vliv na pozdější generace umělců od šedesátých let 20. století až po jeho současné následovatele. Jednotlivé lokace veřejnosti představí oficiální repliky Muchových nejpopulárnějších litografií.

Vystavené litografie jsou doplněny o originální psychedelická a komiksová díla umělců, kteří se Muchovým stylem inspirovali při vlastní tvorbě.

Muchova stezkaVíce o celé sérii výstav na www.muchovastezka.cz.  

V Hrušovanech nad Jevišovkou je kromě výstavy součástí i prohlídka restaurované výmalby objektu radnice, jejímž autorem je také Alfons Mucha.

Město HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou
Nám. Míru 22
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou